отзиви, снимков материалАнкета

Уважаеми участници в анкетното допитване!

Настоящото проучване се организира от Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” съвместно със специалност „Психология” към Философски факултет. Целта на изследването е да се проучи интересът на младите хора към физиката, потребността им от конкретна информация за специалността и да се укрепят връзките на Физически факултет с неговите бъдещи студенти.

Моля, отговорете на по-долу поставените въпроси откровено и изчерпателно – така ще бъдете максимално полезни за работата на факултета.

За което предварително Ви благодарим!


1) Изтегли анкетата   (.doc файл)
2) Изпрати на адрес japet@phys.uni-sofia.bg