Съюз на Физиците в България

10th Jubilee conference of Balkan Physical Union - BPU-10,
26 – 30 August 2018, Sofia, Bulgaria


С удоволствие Ви информирам, че в дните от 26 до 28 октомври 2018 г. в гр. Севлиево ще се проведе Националният фестивал „Наука на сцената 7”.
Oрганизатор на събитието e Национален организационен комитет, със съорганизатори Министерство на образованието и науката и Община Севлиево. Надяваме се, че както и до сега ще можем да разчитаме на съдействието и подкрепата на Съюзите на физиците, химиците, биолозите и математиците в България. Фестивалът за шести пореден път ще бъде в град Севлиево, а за втори път ще се проведе в СОУ "Васил Левски". Това събитие е подборен кръг за участието на България в едноименната международна изява, която ще се състои от 31 октомври до 3 ноември 2019 г. в Кашкайш (Cascais), Португалия www.science-on-stage.eu/festival2019. Европейската програма „Наука на Сцената” („Science on stage”) има за цел да предизвика и поддържа интереса на младите хора към природните науки и математиката, като повишава квалификацията на учителите чрез обмяна на опит,иновативни идеи и добри практики. Регламента за провеждането му и условията за участие, можете да намерите на страницата му < http://sons-bg.org/_SOS_7/>.
Информационна брошура за Националният фестивал „Наука на сцената 7”.


Списание "Светът на физиката", Съюз на физиците в България и катедра "Физика" към МГУ "Св. Иван Рилски" организират
ЛЕКТОРИЯ
"Светът на физиката на живо"

с публични лекции на настоящи и бъдещи автори на сп. „Светът на физиката“.
17-ти май (четвъртък) 2018 г., 15 ч.,
зала 346, Геоложкия факултет на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“,
Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов"

Публична лекция на доц. д-р Пламен Данков, катедра "Радиофизика и електроника", Физичски факултет, СУ, на тема: „Морето от сигнали в безжичните комуникации и човекът“
(ЕМС-стандарти, SAR, правила за използване на мобилните устройства, какво ново в 4G и 5G поколенията)
Лекциите са научно-популярни и всеки, който се интересува от света на физиката е очакван наш гост!


3-седмичен онлайн курс курс за професионално развитие - В сътрудничество с проекта COMPASS и SCORE се подготяв семинар за учители за създаване на въпрос за формули за теми STEM: http://scorepro.eu/courses/c4.html
Първата седмица е въведение към формулите, втората е за използване на функциите и критериите за класификация за отворени отговори, а третата е за интегриране на JSXGraph във формули. Ще бъдат одобрени само 20 учители от Европа. Необходимо е познание на системата мудъл.
Срок за регистрация - 2 май!
COMPASS предлага използване на дигитални технологии в класната стая.
Материалите се състоят главно от тестове в Moodle, която е безплатен софтуер. В участващите училища се използва тази платформа, която лесна е за използване и администриране. Дава възможност за правене на тестове, за дискусии във форуми, позволява добавянето на плъгини , което улеснява превода на езиците на участниците. Неговата най-важна иновация е, че включва въпроси като "формули", които позволяват използването на интерактивни анимации с JavaScript. В допълнение тази платформа включва много мощен статистически анализ на въпросника, както в като цяло, така и за всеки въпрос поотделно.
Това е библиотека за динамична математика, създадена от Центъра за Мобилно образование и цифрови технологии на Университета в Байройт (Gerhauser, 2011 г.). JSXGraph е осъществена напълно на JavaScript и работи на всяка операционна система с всички браузъри и при всички видове устройства, както настолни компютри, така и мобилни телефони.
Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov