Съюз на Физиците в България

Столична библиотека, списание "Светът на физиката", и катедра "Физика" при МГУ "Св. Иван Рилски" организират
ЛЕКТОРИЯ
"Светът на физиката - на живо"

с публични лекции на настоящи и бъдещи автори на сп. „Светът на физиката“.
10-ти септември (вторник) 2019 г., 17 ч.,
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“

Лекциите са научно-популярни и всеки, който се интересува от света на физиката е очакван наш гост!


Първата Балканска олимпиада по физика
Солун, Гърция, 14-18 юли 2019 г.
Организира се от Балканския физически съюз (BPU) с подкрепата на Европейския физически съюз (EPS).
Съюзът на физиците в България обявява конкурс за участие в нея.
Ще бъдат избрани 3-5 участници между кандидатите, които отговарят на условията:
1. Състезателите трябва да са родени след 01.01.2002 г.
2. Трябва да покажат постиженията си в национални и международни състезания по физика, национални и международни олимпиади по физика и други състезателни форми.
Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят следната информация: име; дата на раждане; училище; е-мейл и телефон за връзка; списък с участия в състезания или олимпиади и класиране.
Заявките да се изпращат в прикрепен файл на адрес: bpho@phys.uni-sofia.bg
Срок за подаване на заявки: 10.05.2019 г.
Класиране на кандидатствалите ученици - Протокол.

International Conference on Radiation Applications (RAP 2019)
In Physics, Chemistry, Biology, Medical Sciences, Engineering and Environmental Sciences
16-19 September 2019, Belgrade, Serbia

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov