Съюз на Физиците в България

Столична библиотека, списание "Светът на физиката", и катедра "Физика" при МГУ "Св. Иван Рилски" организират
ЛЕКТОРИЯ
"Светът на физиката - на живо"

с публични лекции на настоящи и бъдещи автори на сп. „Светът на физиката“.
19-ти март (вторник) 2019 г., 17 ч.,
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“

Публична лекция на проф. дфзн Леандър Литов от Физическия факултет при Сoфийския университет „Св. Климент Охридски“, ръководител на колектива от СУ, участващ в изследванията, провеждани на Големия Адронен Колайдер, на тема: „Кратка история на Вселената – поглед от ЦЕРН“
В тази лекция ще научим, защо Вселената е такава, каквато я наблюдаваме днес? Кога и как са се родили пространството, времето и материята? Какво се е случвало през първите секунди от нейното развитие? Въпроси, на които учените се опитват да отговарят от векове. Ще бъде представено съвременното виждане за най-ранните етапи от развитието на Вселената през призмата на експериментите, провеждани в ЦЕРН. Специално внимание ще бъде отделено на откритите въпроси и пътя, по който се търсят техните отговори!
Лекциите са научно-популярни и всеки, който се интересува от света на физиката е очакван наш гост!


47-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Интегрален подход в обучението по физика”
4 – 7 април 2019 г., Велико Търново
Национален военен университет „Васил Левски“, бул. България № 76
Първо съобщение
Срокът за регистрация за участие в конференцията се удължава до 28.02.2019 г.
Срокът за регистрация за участие в Младежката сесия се удължава до 15.03.2019 г.
Второ съобщение
За осигуряване достъп до територията на Националния военен университет „Васил Левски“, е необходимо да се попълни личната информация на адрес: https://goo.gl/forms/9aXnapyiJGt85o6C2
Предварителна програма

Национален конкурс за есета за ученици и студенти, посветен на Периодичната система, създадена от Д. И. Менделеев.
Срокът за изпращане на есета се удължава до 15.03.2019 г.

Национален конкурс за есе „Алберт Айнщайн – учен, мислител и хуманист“, организиран от фондация „Вигория“ със съдействието на Съюза на физиците в България.

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ПО ФИЗИКА “Акад. МАТЕЙ МАТЕЕВ”
За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти
За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда
Предложения за участие в двата конкурса се приемат до 15.03.2019 год.

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov