Съюз на Физиците в България

На 11 декември 2018 г. от 17 часа в зала „проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките носителят на Нобеловата награда по физика за 2017 г. професор Бари Бариш ще изнесе лекция на тема „Гравитационни вълни: от детекторите до регистрирането им“.
Покана

47-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Интегрален подход в обучението по физика”
4 – 7 април 2019 г., Велико Търново
Първо съобщение

Национален конкурс за есета за ученици и студенти, посветен на Периодичната система, създадена от Д. И. Менделеев.


Уважаеми преподаватели по природни науки, започна регистрацията за участие в Националния фестивал „Наука на сцената - 7“, който ще се проведе от 26 до 28 октомври 2018 г. в Севлиево. Подробна информация за фестивала и форма за регистрация ще намерите на сайта: http://sons-bg.org/_SOS_7/index.html.
Основната цел на фестивала е да предизвика и повишава интереса на ученици от всички етапи на училищното образование, включително и предучилищно към природните науки, като основна област на човешкото познание и като бъдеща кариера. Той дава възможност на учителите да обменят иновативни идеи, образователни методики и опит и ги запознава със съвременните научни постижения.
Националният фестивал е подборен кръг на едноименната международна изява, която ще се проведе от 31 октомври до 3 ноември 2019 г. в Кашкайш (Cascais), Португалия.
Колеги, участието в Националния фестивал „Наука на сцената - 7“, ще ви обогати с нови идеи и съмишленици.

С удоволствие Ви информирам, че в дните от 26 до 28 октомври 2018 г. в гр. Севлиево ще се проведе Националният фестивал „Наука на сцената 7”.
Oрганизатор на събитието e Национален организационен комитет, със съорганизатори Министерство на образованието и науката и Община Севлиево. Надяваме се, че както и до сега ще можем да разчитаме на съдействието и подкрепата на Съюзите на физиците, химиците, биолозите и математиците в България. Фестивалът за шести пореден път ще бъде в град Севлиево, а за втори път ще се проведе в СОУ "Васил Левски". Това събитие е подборен кръг за участието на България в едноименната международна изява, която ще се състои от 31 октомври до 3 ноември 2019 г. в Кашкайш (Cascais), Португалия www.science-on-stage.eu/festival2019. Европейската програма „Наука на Сцената” („Science on stage”) има за цел да предизвика и поддържа интереса на младите хора към природните науки и математиката, като повишава квалификацията на учителите чрез обмяна на опит,иновативни идеи и добри практики. Регламента за провеждането му и условията за участие, можете да намерите на страницата му < http://sons-bg.org/_SOS_7/>.
Информационна брошура за Националният фестивал „Наука на сцената 7”.


10th Jubilee conference of Balkan Physical Union - BPU-10,
26 – 30 August 2018, Sofia, Bulgaria

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov