Съюз на Физиците в България

На 23 май в Института по физика на твърдото тяло ще бъде връчена наградата на победителя в „Конкурса за високи научни постижения в ИФТТ 2017-2018“ - доцент Боян Торосов.
По време на церемонията, която ще се състои от 11 часа в зала 300 на ИФТТ, доц. Торосов ще изнесе академична лекция на тема „Кохерентен контрол чрез композитни импулси“.

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov