Съюз на Физиците в България

IN MEMORIAM

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 7.11.2016 г. ни напусна видния български физик и Почетен член на Съюза на физиците в България Роберт Попиц.

Управителният съвет на Съюза на Физиците в България с дълбоко прискърбие съобщава за смъртта на проф. дфн Антония Петрова Шиварова.

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov