Съюз на Физиците в България

120 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО – ПРЕДШЕСТВЕНИК НА СЪЮЗА НА ФИЗИЦИТЕ И НА СЪЮЗА НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ.
ГОДИШНИНАТА БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАНА С ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ В АУЛАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ НА 29 МАРТ 2018 – ДЕН НА ФИЗИКАТА.
ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА МУЗИКАЛЕН ПОЗДРАВ ОТ АКАДЕМИЧЕН ХОР „АНГЕЛ МАНОЛОВ“, ПРИВЕТСТВИЯ И ЮБИЛЕЙНИ ДОКЛАДИ.


Управителният съвет на Съюза на физиците в България, в съответствие с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СФБ свиква ІX редовен конгрес на Съюза на 06 април 2017 год. /четвъртък/ от 9.00 часа в Аулата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“, 15.

Награди за наука "Питагор" 2016 г.
На церемонията по връчването на наградите "Питагор" 2016 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” получи наградата за научна организация с най-висок брой научни резултати през изминалата година съгласно данните от Web of Science в областта на физиката – “For the best performing Bulgarian institution in physics.” Възпитаникът на Физическия факултет проф. Теньо Попминчев получи специалната награда „Питагор“ за значим принос на български учен, работещ в чужбина.

ИНФОРМАЦИЯ за 9-та Международна конференция по Физика на Балканския Физически Съюз и за избора на акад. Александър Петров за Президент на Съюза

Стартира информационна кампания на МОН по представяне на възможностите за финансиране по новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

2015 е обявена за Международна година на светлината и светлинните технологии
Национална програма на СФБ

Теодосий Теодосиев е избран за "Мъж на годината" 2014
http://manoftheyear.bg/2014/

Протестно писмо от Европейското физическо общество срещу намаляване на парите по програмата Horizon 2020 от Европейската комисия.
Писмо на генералния секретар на EPS, Декларация , Отговор от ЕК

Споразумение между Американското Физическо Общество (APS) и Съюза на Физиците в България (UPB) за реципрочни привилегии на индивидуалните членове да изпращат статии и участват в срещи на двата съюза при еднакви условия (привилегии, ограничения и такси за членове).
Споразумение

Асоциация на завършилите Физическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
su-pa.org/Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov