Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Събития

Контакти

За студентите

Студентска Астрономическа Обсерватория

Катедра Астрономия към ФзФ на СУ "Св. Климент Охридски" е единственото място в България, което предлага обучение по астрономия и астрофизика на студенти във всички степени на висшето образование - бакалавър, магистър и доктор.

Благодарение наскоро въведената нова бакалавърска специалност - АСТРОФИЗИКА, МЕТЕОРОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА студентите имат възможност да започнат своето обучение в предпочитаната от тях специалност още от първи курс.

Качеството на обучението е гарантирано, кактo от дългогодишния опит и разнообразието на предлаганите курсове, така и от заложените в новите програми на обучение практически курсове. Катедра Астрономия разполага с необходимия инструментариум и опитни специалисти за теоретичното и практическо обучение на студентите в сферите на звездната и незвездна фотометрия, спектроскопията и радиоастрономията.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ НАУЧНИ СЕМИНАРИ ПО АСТРОНОМИЯ И ЛИЦА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОНТАКТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК!

Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164