Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

Студентска Астрономическа Обсерватория

Катедра Астрономия към Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" е най-старото място в България, което предлага обучение по астрономия и астрофизика на студенти във всички степени на висшето образование - бакалавър, магистър и доктор.

Благодарение бакалавърската специалност - АСТРОФИЗИКА, МЕТЕОРОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА студентите имат възможност да започнат своето обучение в предпочитаната от тях специалност още от първи курс.

Качеството на обучението е гарантирано, кактo от дългогодишния опит и разнообразието на предлаганите курсове, така и от заложените в новите програми на обучение практически курсове. Катедра Астрономия разполага със Студентска астрономическа обсерватория - САО Плана, необходимия инструментариум и опитни специалисти за теоретично и практическо обучение на студенти в сферите на звездната и незвездна фотометрия, спектроскопия и радиоастрономия.Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164

hit counter