СЪПЪТСТВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ

Софийският клон на Съюза на физиците в България (СФБ) организира Ден на фотона – средношколска Олимпиада по експериментална физика. На олимпиадата ще бъде дадена експериментална задача за изследване на светлинни явления. Олимпиадата е отворена и в този смисъл предполага и международно участие.

Софийският клон на СФБ организира такива олимпиади от 2011 г.



Откриване: 7:00 - 8:00 А209
Провеждане: A201, A203, Б202, Б302, Б316, Б428
Демонстрация на задачата: А315



Повече информация може да намерите:     ТУК     и     ТУК