Съюз на Физиците в България

ПРЕДСЕДАТЕЛ
акад. Александър Георгиев Петров

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИ
проф. дфн Иван Йотов Лалов
Ст.н.с. дфн Анна Иванова Георгиева
доц. д-р Теменужка Атанасова Йовчева

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР
проф. дфн Евгения Петрова Вълчева

Ч Л Е Н О В Е
Веселина Любенова Салтиел
доц. д-р Вера Ангелова Хаджимитова
Пенка Ганчева Лазарова
доц. д-р Любомир Костадинов Лазов
доц. д-р Мая Цанкова Гайдарова
Милка Илиева Джиджова
проф. дфн Николай Стойчев Тончев
доц. д-р Нели Иванова Димитрова
ст.н.с. ІІст. Олег Иванов Йорданов
ст.н.с. д-р Петко Костадинов Витанов
Росица Георгиева Конова
доц. д-р Радост Иванова Василева
проф. дфн Тодор Михайлов Мишонов
Тонка Колева Иванова
Юлия Иванова Върбанова
Екатерина Иванова Илиева
Лилия Атанасова Атанасова
Марлена Любенова Господинова
доц. д-р Елена Йорданова Халова
проф. Екатерина Ангелова Бъчварова
Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov