Съюз на Физиците в България

Управителният съвет на Съюза на физиците в България, в съответствие с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СФБ свиква ІX редовен конгрес на Съюза на 06 април 2017 год. /четвъртък/ от 9.00 часа в Аулата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“, 15.

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ПО ФИЗИКА “акад. МАТЕЙ МАТЕЕВ”
За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти
За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда
Предложения за участие в двата конкурса се приемат до 15.03.2017 год.

45-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
6 – 9 април 2017 г., София
Първо съобщение
Второ съобщение
Срокът за подаване на текста на докладите е удължен до 03.03.2017 г.
Обява за конкурс за есета за ученици и студенти във връзка с обявяването на 2017 г. за година на Исак Нютон
Списък с получени есета на ученици и студенти, участващи в конкурса.
Срокът за предаване заявките за участие в МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици и студенти на тема: „Физиката – основа на познанието за природата“, както и за изпращането на текстовете за есета за Националния конкурс за ученици и студенти, посветен на годината на Нютон, се удължава до 10 март 2017 г.
Участници в МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици и студенти.
Обява за студентска постерна сесия на тема Откритията на Мария Кюри - нови хоризонти пред физиката, химията и медицината посветена на 150-та годишнина от рождението и.
Краен срок за предаване на абстракти: 28 февруари 2017 г.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ФИЗИКА на тема: „ФИЗИКАТА ВЕЧНО МЛАДА НАУКА”
27 - 29 октомври 2017 г., Варна
Първо съобщение
Заявка за участие

VI-ти Национален фестивал "Наука на Сцената"
28 - 30 октомври 2016, Севлиево
Запознайте с организацията и регламента и условията за участие в фестивала "Наукана сцената-6", 2016 на официалната му страница: http://sos6.free.bg/index.html
Отворена е и FB-страница за събитието.
Моля разпространете това съобщение сред заинтересуваните преподаватели по природни науки.Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov