Съюз на Физиците в България

Списание "Светът на физиката", Съюз на физиците в България и катедра "Физика" към МГУ "Св. Иван Рилски" организират
ЛЕКТОРИЯ
"Светът на физиката на живо"

с публични лекции на настоящи и бъдещи автори на сп. „Светът на физиката“.
9-ти ноември (четвъртък) 2017 г., 16 ч.,
зала 346, Геоложкия факултет на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“,
Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов"

Публична лекция на проф. д-р Бойко Рангелов, катедра "Приложна геофизика" - МГУ, на тема: Физиката на странните земетресения
Лекциите са научно-популярни и всеки, който се интересува от света на физиката е очакван наш гост!

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ФИЗИКА на тема: „ФИЗИКАТА ВЕЧНО МЛАДА НАУКА”
27 - 29 октомври 2017 г., Варна
Първо съобщение
Заявка за участие
СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на сроковете за регистрация:
Получаване на заявка за участие и резюме на доклада: 30.06.2017 г.
Изпращане на съобщения за одобрен доклад: 25.07.2017 г.
Срок за плащане на ранна такса участие: 18.08.2017 г.
След успешна регистрация ще получите автоматично потвърждение на посочената от Вас ел. поща.
Списък с регистрирани участници: Слушатели, Секция А, Секция Б,
Второ съобщение
Програма


Ден на отворени врати по проект „Образование по наблюдение на Земята за българските средни училища“
преди официалното откриване на ежегодната международна научна конференция «Космос, екология, сигурност» 2017 ще бъдат връчени награди на участниците в конкурс за рисунка, есе и стихотворение на тема: „Моята среща със Земята от Космоса“
2 ноември, Мраморната зала на Руския културно-информационен център (РКИЦ), гр. София


Национален военен Университет "Васил Левски" организира Изложба на модели на техника, която е била или е на въоръжение в Българската армия и други армии през различните етапи от тяхното развитие.


Национален военен Университет "Васил Левски" организира Научна конференция „Радиационната безопасност в съвременния свят”
10 ноември 2017 г.
Обява, Заявка за участие, Изисквания за оформяне на докладите
Срок за подаване на заявки за участие: 30.09.2017 г.
Срок за изпращане на доклади и плащане на такса участие: 23.10.2017 г.


VI Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии
16 - 18 ноември 2017 г., град Пловдив


10th Jubilee conference of Balkan Physical Union - BPU-10,
26 – 30 August 2018, Sofia, Bulgaria


2-ра Национална конференция „Гражданското образование в природните науки“ 30 септември – 1 октомври 2017 г., Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov