Съюз на Физиците в България

Списание "Светът на физиката", Съюз на физиците в България и катедра "Физика" към МГУ "Св. Иван Рилски" организират
ЛЕКТОРИЯ
"Светът на физиката на живо"

с публични лекции на настоящи и бъдещи автори на сп. „Светът на физиката“.
14-ти декември (четвъртък) 2017 г., 15 ч.,
зала 346, Геоложкия факултет на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“,
Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов"

Публична лекция на доц. д-р Любомир Цонев, Институт по физика на твърдото тяло - БАН, на тема: Археоастрономия и археоурбанистика: общи идеи и приложението им към български обекти
Лекциите са научно-популярни и всеки, който се интересува от света на физиката е очакван наш гост!


46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Европейски измерения на българското образование по физика”
13 – 15 април 2018 г., Плевен
Първо съобщение
Конкурс за есета за ученици и студенти НА ТЕМА: „ВЕЛИКИТЕ ФИЗИЦИ НА ЕВРОПА“

10th Jubilee conference of Balkan Physical Union - BPU-10,
26 – 30 August 2018, Sofia, Bulgaria


НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ФИЗИКА на тема: „ФИЗИКАТА ВЕЧНО МЛАДА НАУКА”
27 - 29 октомври 2017 г., Варна
Първо съобщение
Заявка за участие
СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на сроковете за регистрация:
Получаване на заявка за участие и резюме на доклада: 30.06.2017 г.
Изпращане на съобщения за одобрен доклад: 25.07.2017 г.
Срок за плащане на ранна такса участие: 18.08.2017 г.
След успешна регистрация ще получите автоматично потвърждение на посочената от Вас ел. поща.
Списък с регистрирани участници: Слушатели, Секция А, Секция Б,
Второ съобщение
Програма
Срокът за предаване на пълния текст на докладите се удължава до 26-ти октомври 2017 г.
График на организирания транспорт Варна - Камчия - Варна.
Статия във в. "Аз Буки".
Статия в Наука OFFNews.


Ден на отворени врати по проект „Образование по наблюдение на Земята за българските средни училища“
преди официалното откриване на ежегодната международна научна конференция «Космос, екология, сигурност» 2017 ще бъдат връчени награди на участниците в конкурс за рисунка, есе и стихотворение на тема: „Моята среща със Земята от Космоса“
2 ноември, Мраморната зала на Руския културно-информационен център (РКИЦ), гр. София


2-ра Национална конференция „Гражданското образование в природните науки“ 30 септември – 1 октомври 2017 г., Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“


Национален военен Университет "Васил Левски" организира Изложба на модели на техника, която е била или е на въоръжение в Българската армия и други армии през различните етапи от тяхното развитие.


Национален военен Университет "Васил Левски" организира Научна конференция „Радиационната безопасност в съвременния свят”
10 ноември 2017 г.
Обява, Заявка за участие, Изисквания за оформяне на докладите
Срок за подаване на заявки за участие: 30.09.2017 г.
Срок за изпращане на доклади и плащане на такса участие: 23.10.2017 г.


VI Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии
16 - 18 ноември 2017 г., град Пловдив


Покана за лекции на акад. Никола Съботинов „Лазери с метални пари и българският принос за тяхното развитие в световната наука и практика“
17, 20 и 22 ноември, 11:00 часа, Големият салон на БАН (ул. „15-ти ноември“ 1)
Програма:
17.11.2017 г. (петък), 11:00 часа - Начало на научните изследвания по лазери с метални пари в България.
20.11.2017 г. (понеделник), 11:00 часа - Мощен лазер с пари на меден бромид – изобретяване, научни изследвания и индустрия. Пример за успешна иновация.
22.11.2017 г. (сряда), 11:00 часа - Внедряване на лазер с пари на меден бромид в България, Австралия и САЩ. Международна оценка на българските научни и приложни постижения.

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov