Помощни материали за курсовете по НКЗ и Увод в програмирането

 
   Една от най-добрите книги за Excel (en) и основен източник за упражненията по УП
UP_s.html    Програма на курса Увод в програмирането за специалност Медицинска физика
UP_s.pdf    Програма на курса Увод в програмирането за специалност Медицинска физика (PDF)
Excel 1, Excel 2, Excel 3    Помощен материал за работа с Excel за курсовете по УП и НКЗ - части I, II и III - ВВ
Ideone    Ide one ("интегрирана среда" едно) е онлайн компилатор, който позволява да компилирате текста на програмата си и да я стартирате онлайн за повече от 60 езика за програмиране. (За работа с Фортран (gfortran 6.3) трябва да сте използвали бутона за избор на език.)
tutorials point       +компилатор    Сайт с добро ръководство /на английски/ и онлайн интегрирана среда за Fortran

www.codechef

Online Compilers and Interpreters

rextester

jdoodle

   Други онлайн интегрирани среди с компилатори. Някои изискват регистрация за пълно използване на ресурсите им.
Fortran 77    Кратко ръководство за работа на Fortran 77 с примери (на англ. език)
VFort    Интегрирана работна среда (редактор и компилатор) за Fortran 77 - версия 1.0
codeblocks-17.12mingw_fortran-setup    Code::Blocks е свободна с отворен код интегрирана среда (IDE) за програмиране на C, C++ и Fortran. С възможностите за разширение и конфигуриране тя удовлетворява и най-претенциозните програмисти. В инсталационния пакет е включен компилатор за Фортран (gfortran).
Open Watcom Fortran -win32    Свободен Fortran на Watcom - версия - 1.3
Free Fortran compilers 1    Източници на свободни компилатори за Fortran и други ресурси
Free Fortran compilers 2 още компилатори и други полезни материали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ПОЛЕЗНО ...

 

 

Clicky