доц., д-р Явор Шопов


 

1. Публикации по Космическа физика

2. Публикации по Космическите въздействия върху околната среда

3. Публикации по Хелиофизиката

4. Публикации по Космическо време

5. Публикации по Изследвания на взаимодействието на астероиди и комети със Слънцето и Земята

6. Публикации по Вариации на космичните лъчи и продукцията на космогенните изотопи

7. Публикации по Приложения на космическите изследвания и технологии в археологическите и историческите изследвания
Публикации в други области

Публикации в пълен текст