График на сесиите по специалности

Бакалаври, летен семестър 2020 – 2021, изпити.

Публикувано: 5 юни 2021 г.

Последни редакции – 18 юни.

БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ РЕДОВНО ЗАДОЧНО
Физика
PDF
-
Квантова и космическа теоретична физика
PDF
-
Фотоника и лазерна физика
-
-
Комуникации и физична електроника
PDF
-
Физика и информатика
PDF
-
Астрофизика, метеорология и геофизика
PDF
-
Инженерна физика
PDF
-
Ядрена техника и ядрена енергетика
PDF
-
Медицинска физика
PDF
-
Оптометрия
PDF
-
Физика и математика
PDF
-
Компютърно инженерство
PDF
-
Учители по природни науки в основната степен на образование
-
-
Nuclear & Particle Physics
-
-
ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ
PDF
-

Магистри, летен семестър 2020 – 2021, изпити.

Публикувано: 17 юни 2021 г.

Последни редакции – 17 юни.

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ РЕДОВНО ЗАДОЧНО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ МП
PDF
-