График на сесиите по специалности

Бакалаври, летен семестър 2020 – 2021, изпити.

Публикувано: 5 юни 2021 г.

Последни редакции – 18 юни.

БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИК
Физика
Квантова и космическа теоретична физика
Фотоника и лазерна физика
-
Комуникации и физична електроника
Физика и информатика
Астрофизика, метеорология и геофизика
Инженерна физика
Ядрена техника и ядрена енергетика
Медицинска физика
Оптометрия
Физика и математика
Компютърно инженерство
Учители по природни науки в основната степен на образование
-
Nuclear & Particle Physics
-
ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ

Магистри, летен семестър 2020 – 2021, изпити.

Публикувано: 17 юни 2021 г.

Последни редакции – 17 юни.

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ РЕДОВНО ЗАДОЧНО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ МП
PDF
-