Допълнителна квалификация

Факултативен модул “Корейски език и култура”

Физиката е съществен дял от множество интердисциплинарни специалности както от природните науки, така и от техническите, инженерните, компютърните и други. Поради това физиците са търсени както като завършени специалисти, така и като докторанти и пост-докторанти. В световен мащаб развитите институции предлагат разнообразни стипендии за студенти магистри и докторанти, за да помогнат научната работа на своите екипи.

Факултативен модул "Учител по физика и астрономия"

Предлаганият факултативен блок от курсове дава възможност на студентите при успешното му завършване да придобият професионалната квалификация “Учител по физика и астрономия”. Тази професионалната квалификация се получава единствено и само като допълнение към основната специалност, в която се обучават студентите във Физически факултет.