РАЗПИСАНИЯ НА ЗАНАЯТИЯТА ЗА БАКАЛАВРИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2022/2023г.

РАЗПИСАНИЯ НА ЗАНАЯТИЯТА ЗА БАКАЛАВРИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2022/2023г. Публикувани са разписанията на занятията за бакалаври, редовно обучение, летен семестър…

Continue Reading →

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ – 50 ГОДИНИ КАТЕДРА „ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО“

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ – 50 ГОДИНИ КАТЕДРА „ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО“ Катедра „Физика на кондензираната материя и микроелектроника“ е наследник на най-старата…

Continue Reading →

Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2022/2023

КОНКУРС ЗА ПРАКТИКИ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” 2022/2023 СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики по Програма “Еразъм+”. Практиката може…

Continue Reading →

БАКАЛАВРИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ: Публикувани са разписанията на занятията за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.

Публикувани са разписанията на занятията за редовно обучение на бакалаври за учебната 2022/2023 г., зимен семестър. Разписанията на занятията може…

Continue Reading →

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2022/2023 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през летния семестър на 2022/2023 година. Документи…

Continue Reading →