Списък на статии, публикувани в български списания, на

Мирослав В. Абрашев

 

1. XXXIV Международна олимпиада по физика”

Мирослав Абрашев и Теодосий Теодосиев

сп. “Физика”, кн. 6, 44-48 (2003).

2. “Задачи от Националното пролетно състезание по физика, Велико Търново, 13-14 март 2004 г. ”

Д. Мърваков, М. Абрашев, В. Иванов

сп. “Физика”, кн. 2, 47-54 (2004).

3. “Примерни решения на теоретичните задачи от XXXIV международна олимпиада по физика”

М. Абрашев

сп. “Физика”, кн. 5, 49-59 (2004).

4. XXXV Международна олимпиада по физика”

В. Иванов, М. Абрашев, С. Иванова

сп. “Физика”, кн. 5, 60-64 (2004).

5. “Официално откриване на Световната година на физиката”

М. Абрашев, С. Иванова

сп. “Физика”, кн. 1, 2-4 (2005).

6. “Национална олимпиада по физика – 2005 г.”

В. Иванов, М. Максимов, М. Абрашев, Д. Мърваков, Ц. Попов

сп. “Физика”, кн. 3, 187-190 (2005).

7. “Заключителна контролна работа за определяне на Националния отбор по физика”

 В. Иванов, М. Абрашев, Д. Мърваков

сп. “Физика”, кн. 4, 243-245 (2005).

8. XXXVІ Международна олимпиада по физика”

М. Абрашев, В. Иванов

сп. “Физика”, кн. 6, 332-337 (2005).

9. “Епитаксиални слоеве от алуминиев нитрид, като нов материал за микроелектрониката”

Милена Г. Бешкова, Захари Т. Захариев, Мирослав В. Абрашев, Jens Birch, Росица Т. Якимова

сп. “Електротехника и електроника”, кн. 5-6, 22-25 (2005) 

10. “Национално есенно състезание по физика, Русе, 18-20 ноември 2005 г.”

М. Абрашев, В. Иванов, М. Максимов, Д. Мърваков, Л. Василев

сп. “Физика”, кн. 1, 33-51 (2006).

11. “Примерни решения на теоретичните задачи от XXXVI международна олимпиада по физика”

В. Иванов, М. Абрашев

сп. “Физика”, кн. 1, 52-57 (2006).

12. “Национално пролетно състезание по физика, Пловдив, 17-19 март 2006 г.”

В. Иванов, Д. Мърваков, М. Абрашев, Л. Василев

сп. “Физика”, кн. 2, 104-115 (2006).

13. “Национална олимпиада по физика, 2006 г.”

М. Максимов, Д. Мърваков, В. Иванов, М. Абрашев, Ц. Попов, К. Тютюлков

сп. “Физика”, кн. 3, 183-192 (2006).

14. “Контролни работи за определяне на националния отбор за участие в XXXVII международна олимпиада по физика”

В. Иванов, М. Абрашев, Д. Мърваков

сп. “Физика”, кн. 4, 242-245 (2006).

15. XXXVII Международна олимпиада по физика, Сингапур, юли 2006 г.”

Виктор Иванов и Мирослав Абрашев

сп. “Физика”, кн. 6, 342-352 (2006).

16. “Национално есенно състезание по физика, Банкя, 17-19 ноември 2006 г.”

М. Абрашев, В. Иванов, М. Максимов, Д. Мърваков, Л. Василев

сп. “Физика”, кн. 1, 33-49 (2007).

17. “XXXVII международна олимпиада по физика, Сингапур, юли 2006 г. Решения на задачите от теоретичния кръг”

В. Иванов, М. Абрашев

сп. “Физика”, т.32(50), кн. 2, 102-107 (2007).

18. “Задачи от Националната олимпиада по физика, София, 28-29.04.2007 г.”

М. Абрашев, М. Максимов, В. Иванов, Д. Мърваков, К. Тютюлков

сп. “Физика”, т.32(50), кн. 3, 149-157 (2007).

19. “XXXVIII международна олимпиада по физика, Иран, юли 2007 г. (задачи от теоретичния кръг)”

В. Иванов, М. Абрашев

сп. “Физика”, т.32(50), кн. 6, 291-297 (2007).

20. “XXXVIII международна олимпиада по физика, Иран, юли 2007 г. (решения на задачите от теоретичния кръг)

М. Абрашев, В. Иванов

сп. “Физика”, т.33(51), кн. 1, 34-39 (2008).

21. “Есенно национално състезание по физика — Враца 2007”

М. Абрашев, М. Максимов, В. Иванов, Д. Мърваков, Л. Василев

сп. “Физика”, т.33(51), кн. 1, прил. 1-18 (2008).

22. “Национално пролетно състезание по физика — Търговище 2008”

В. Иванов, Л. Василев, М. Абрашев, Д. Мърваков, М. Ненков

сп. “Физика”, т.33(51), кн. 2, прил. 1-20 (2008).

23. “Национална олимпиада по физика”

М. Абрашев, В. Иванов, М. Максимов, Д. Мърваков, Ст. Русев

сп. “Физика”, т.33(51), кн. 3, прил. 1-20 (2008).

24. “ХХХIХ международна олимпиада по физика (теоретичен кръг)”

М. Абрашев, В. Иванов

сп. “Физика”, т.33(51), кн. 5, 248-256 (2008).

25. “Национално есенно състезание по физика, Стара Загора”

В. Иванов, Л. Василев, Д. Мърваков, М. Максимов, М. Абрашев, Т. Теодосиев

сп. “Физика”, т.33(51), кн. 6,  прил. 1-20 (2008).

26. “Решения на задачите от XXXIX международна олимпиада по физика”

М. Абрашев, В. Иванов

сп. “Физика”, т.34(52), кн. 1, 36-47 (2009).

27. “Национално есенно състезание по физика, Стара Загора — специална тема”

В. Иванов, Л. Василев, Д. Мърваков, М. Абрашев, Т. Теодосиев

сп. “Физика”, т.34(52), кн. 1, 48-54 (2009).

28. “За разпределението на учебния материал по физика по етапите на обучение”

В. Митева, В. Караиванов, В. Иванов, Д. Мърваков, Л. Николова, М.  Абрашев, М. Делинешева, М. Гайдарова, Н. Антонова, Р. Конова, Р. Костадинова, Ст. Станев, Т. Дойнова, Хр. Попов, Цв. Попов

сп. “Физика”, т.34(52), кн. 2, 84-105 (2009).

29. “XL международна олимпиада по физика

В. Иванов, М. Абрашев

сп. “Физика”, т.34(52), кн. 5, 250-259 (2009).

30. Решения на задачите от теоретичния кръг на XL международна олимпиада по физика

В. Иванов, М. Абрашев

сп. “Физика”, т.35(53), кн. 1, 43-53 (2010).

31. “Национално пролетно състезание, Пловдив”

М. Абрашев, В. Иванов, А. Рангелов, И. Узунов, Л. Василев, Д. Мърваков, М. Максимов

сп. “Физика”, т.35(53), кн. 2, прил. 1-30 (2010).

32. “Национален кръг на олимпиадата по физика”

Максим Максимов, Виктор Иванов, Мирослав Абрашев, Димитър Мърваков, Стоян Русев, Галя Русева

сп. “Физика”, т.35(53), кн. 3, 131-162 (2010).

33. XLI международна олимпиада по физика, Хърватска, юли 2010 г. (задачи от теоретичния кръг)”

М. Абрашев, В. Иванов

сп. “Физика”, т.35(53), кн. 5, 258-264 (2010).

34. Национално пролетно състезание по физика, Шумен, 11.04.2012”

В. Иванов, М. Абрашев, Д. Мърваков, Цв. Иванов, А. Рангелов

Физика: Методология на обучението 1, 48–72 (2013)

35. „Областен кръг на олимпиадата по физика, 24.02.2012“

В. Иванов, М. Абрашев, Д. Мърваков

Физика: Методология на обучението 1, 109–122 (2013)

36. „Национална олимпиада по физика, Хасково, 21.04.2012“

М. Максимов, В. Иванов, М. Абрашев, Д. Мърваков

Физика: Методология на обучението 1, 123–147 (2013)