Г е р а н

На сред село, на мегдано,
язе често ода,
оти тамо е герано,
дека вада вода

Ала герано ни, значи,
от едно си страда -
сичко порой дека влачи,
се у него пада.

Иначе геран един е
пълен с минерали,
оти сите наши свине
са у него срали ...

Който нашта вода смуче,
неще я забрави,
че и шугавото куче
тамо се удави.


"Смях на глътки"
Перо Йончев