К ъ с м е тТъй както си вървях - и хоп,
насреща - поп!
Насреща поп и попадия -
от попа лъхаше на спирт,
по-точно на ракия.
А попадията - една ...
Започнах с нея флирт,
започнах, ама на!
Изфъфли попът - стоп!
И таз добра!
Ще хвърляш чоп -
ези-тура.
И бута ми монета,
а в монетата - късметът ...
Подхвърлям я - ега ти чопа -
падна ми се попа!


"Смях на глътки"
Перо Йончев