К о ш м а р

Сънувам, че съм в ада
и и правя серенада,
а тя се скрила зад пердето
и звъни на МВР-то.

Чу се шум иззад дувара
и пристигна някой с пълна пара.
Що да видя, съперникът ми със базука
"Леле, костите ми ще изгният тука."

Той докато зареди снаряда,
драснах в близката ливада,
ала ограден бях от професионалисти,
освен полиция, ме чакаха и журналисти.

Смъртното ми наказание за ужас мой
присъдили да го изпълни той,
на сапун да ме направи във голям казан
... събудих се във пот облян.