Н а   с е л о

Убаво е наше село -
чудна убавинья!
Зиме бело побелело,
пролет черна тиня,
лете голи камънаци,
есен дуа ветър -
и за нашите мераци
ни квадратен метър ...


"Смях на глътки"
Перо Йончев