Откъси от "Смях на глътки" - Перо Йончев


Т р е з в е н и к
Този път изминал съм стократно
бара - тоалетната - обратно ...


У м н и я т   г а р в а н
След всеки поклон -
на по-висок клон!


И з в о д
Щом една жена не шава,
значи е лошава ...


Б у к в а
Постъпи неотдавна,
а толкова израстна.
Ще стане скоро ГЛАВНА,
защото е СЪГЛАСНА.


П р е к о м е р н о
Толкова се заседяха гостите,
сякаш тук ще си оставят костите.


П о   В а п ц а р о в
Борбата е безмилостно жестока,
когато е за длъжност по-висока


З а р ъ к а
Не се страхувайте, жени!
Аз паднах - друг ще ме смени


О щ е   з а   р и з и т е
Дори да имаш само една риза,
и нея ще ти смъкнат във сервиза ...


Л о в к о с т
Надяна му юздите
докато той
и сваляше звездите.


Н а   к а м ъ к
Юнакът, дето в бой надви
ламята с четири глави,
безсилен беше срещу бюрократа
със неговите четири печата.


Б е з т е г л о в е н
Много лекичък е "нето"
тоест без портмонето ...


П о л и в а ч
В кръчмата седи Евстати
на краставици и домати,
че тук е неговата нива
и той полива ли, полива.