7 0    м у с т а к а


В средата на войнствения двайсти век
чудото в Осиково се случи -
появи се малък и миролюбив човек
и за ден-два Шаварец цял научи:

Че не спирал да се смее под мустак
и с ръкав го бършел като суче,
за хубавото - с неугасим мерак
и макар ядосан рядко, вдигал си юмруче.

После зиме в дебели снегове
батковци му правеха пъртина,
за да не пропуска школски часове,
да порасне той човек, а не гадина.

Тъкмо лани го носталгия прихвана -
снегове какви имало зимъска,
но вчера пак на ските той пристана
и сал гетите от лед си тръска.

Така неусетно до днес на седемдесетака
сее добрината си Иван-Мустака
и тук сега на юбилей събра ни
сакати, здрави, дъртаци, малчугани.

04.02.2017 г.
с. Заселе