Х о р о т о


          На клуба по танци "Физхоро"
          послучай 1 годинa от основаването му


Хорото е магията народна,
която буди завист благородна
към тия, що тъй заедно умеят
ръка в ръка душите си да слеят.

Хорото ни е дар от прадедите -
героите, опазили земите.
Затуй на възраст е сега вековно,
духа им бодър носи, безусловно.

Хорото е сватовник мъдър, стар,
на мегдана то е пълен господар,
че хване ли се момък до момата,
за сватба скоро стяга се родата.

Хорото ни предава страшна сила,
която тя, земята, е попила.
Благословени са онези, гдето
потропват си редовно в наше Лето.

И най-накрая трябва да признаем,
във "Физхоро" от опит вече знаем:
веднъж щом хванал си се на хорото,
на болежките изпей им опелото!

            София, януари 2008 г.