Л ю б и м ч е


На учителките
от 33 ОУ "Санкт Петербург"
Ели Стефанова 
и
Нели Илиева

Когато теб късметът те спохожда
в сено да тупнеш от върха на зряла слива,
стрелата остра щом не те пробожда,
то казват, че роден си под звезда щастлива.

Когато в детската градина те натикат
за първи път, а ти пищиш и бясно риташ,
любов и нежност щом от госпожите бликат,
"Защо ме изоставихте?" ти няма да попиташ.

Когато още месеци пред първия учебен час
големите изпаднат в странна превъзбуда,
ти под аплодисментите им влизаш в буен клас,
но трудно вече ще подмами теб заблуда.

Защото там, пред многобройните очички,
застанали са две учителки неповторими,
смутено ти шептиш, за да не чуят всички:
"Как станах ти любимче, ТИ кажи ми!".

Познахте го, нали, екипът превъзходен
е нежна сплав, пък като диаманта здрав -
от златен ореол над термоядрен взрив
с поточе бистро в остров най-красив.

гр. София
10.01.2018 г.