Н а    т а н ц и


Запознаха ни по Коледа на бала,
още помня я с цигарата в устата,
беше цялата във черно, ала
само да и видите краката!

Начинаещ бях и пълна дупка
вече в танцовата спортна школа,
тя плени ме пак, но с кръшна чупка
и довърши ме със кока-кола.

Гледах смаян и от стрес вдървен
фигурите как плете умело,
но отърсих се и кат овен
втурнах се напред във танца смело.

Вечерта тъй неусетно отлетя
и накрая щом теглихме чертата,
аз си тръгнах невредим, ала пък тя -
накуцвайки, с цицина на главата.