Съюз на Физиците в България

Архив » свикване на VІІІ редовен Конгрес на СФБ


Управителният съвет на Съюза на физиците в България Ви уведомява, че в съответствие с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СФБ, на своето заседание на 23.10.2013 год. взе решение за свикване на VІІІ редовен Конгрес на Съюза на 29.03.2014 год. /събота/ от 10.00 часа в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" № 1.

Дневният ред на Конгреса е следният:

  1. Отчет на Управителния съвет и на Централната контролна комисия за дейността на СФБ за отчетния период.
  2. Разисквания по отчетните доклади.
  3. Приемане на промени в Устава на СФБ.
  4. Приемане на решение за размера на членския внос на индивидуалните членове на СФБ.
  5. Избор на Управителен съвет на СФБ, Централна контролна комисия и председател на редакционната колегия на сп. "Светът на физиката".
  6. Проекторешения на Конгреса.
  7. Избор на почетни членове на СФБ.

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov