• "Софийски университет Св. Климент Охридски"
  • "1894 г. Лаборатория по физика"
  • "1894 г. Измерване на земното електричество в Бояна"
  • "Лабораторията по нелинейна оптика и твърдотелни лазери"

Добре дошли в страницата на Годишника на СУ-ФзФ!

Годишникът на Софийски университет "Св. Климент Охридски" е най-старото българско научно списание, основано през 1904 г. Повече за историята му, как се е създало и какво е публикувано през годините можете да прочетете тук

В Годишника се отпечатват оригинални научноизследователски трудове, студии, монографии, хабилитационни лекции и части от дисертационни и хабилитационни трудове на академичния състав и докторантите на факултета. Годишникът се издава ежегодно. Отпечатването в него е безплатно.

Издания на Годишника се намират и в онлайн каталога на Библиотеката на Софийски университет "Св. Климент Охридски". За търсене в каталога - тук.image1

Ако сте автор и искате да публикувате:

Ако сте рецензент: