• "Софийски университет Св. Климент Охридски"
  • "1894 г. Лаборатория по физика"
  • "1894 г. Измерване на земното електричество в Бояна"
  • "Лабораторията по нелинейна оптика и твърдотелни лазери"

Редакционна колегия

Главен редактор:
доц. д-р Елисавета Пенева (Софийски университет)

Редактори:
проф. дфзн Венцислав Янков (Софийски университет)
проф. дфзн Виктор Иванов (Софийски университет)
доц. д-р Пламен Данков (Софийски университет)
доц. д-р Милена Георгиева (Софийски университет)
доц. д-р Иван Стефанов (Софийски университет)
доц. д-р Снежана Йорданова - Дюлгерова (Софийски университет)
доц. д-р Ренета Райкова (Софийски университет)
доц. д-р Веселин Тончев (Софийски университет)
доц. д-р Антония Вълчева (Софийски университет)
гл.ас. д-р Димо Арнаудов (Софийски университет)
гл.ас. д-р Весела Димова (Софийски университет)
проф. Герхард Паулус (Университет в Йена)
проф. дфмн Сергей Фабрика (Руска академия на науките)
проф. Ерик Фoлк (Институт по материалите в Нант)
проф. Фабио Романели (Триестински университет)
проф. Тони Пантев (Университет на Пенсилвания)
проф. Георги Граховски (Университет в Есекс)

image1