• "Софийски университет Св. Климент Охридски"
  • "1894 г. Лаборатория по физика"
  • "1894 г. Измерване на земното електричество в Бояна"
  • "Лабораторията по нелинейна оптика и твърдотелни лазери"

Добре дошли в страницата на Годишника на СУ-ФзФ!

Годишникът на Софийски университет "Св. Климент Охридски" е най-старото българско научно списание, основано през 1904 г. Повече за историята му, как се е създало и какво е публикувано през годините можете да прочетете тук

Годишникът излиза ежегодно в поредици на отделните факултети в определени срокове. В Годишника се отпечатват оригинални научноизследователски статии, студии, монографии и обзори. Отпечатването в него е безплатно.

Издания на Годишника се намират и в онлайн каталога на Библиотеката на Софийски университет "Св. Климент Охридски". За търсене в каталога - тук.



image1

Ако сте автор и искате да публикувате:

Ако сте рецензент: