• "Софийски университет Св. Климент Охридски"
  • "1894 г. Лаборатория по физика"
  • "1894 г. Измерване на земното електричество в Бояна"
  • "Лабораторията по нелинейна оптика и твърдотелни лазери"


96 (2003)97 (2004)98 (2005)99 (2006)100 (2007)101 (2008)102 (2009)103 (2010)
104 (2011)105 (2012)Спец. Изд. (2012)106 (2013)107 (2014)108 (2015)Юбил. Изд. (2015)109 (2016)110 (2017)111 (2018)Юбил. Изд. (2019)112 (2020)

Съдържание на Том 112 (в момента в процес на отпечатване)1. Иван Илиев, Пламен Данкв. ОЦЕНКА НА СКОРОСТТА НА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ ПРИ МОНИТОРИНГ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА КОСМИЧЕСКО ГАМА ЛЪЧЕНИЕ, РЕАЛИЗИРАНО ОТ РОЯЦИ ОТ МАЛКИ СПЪТНИЦИ В БЛИЗКИЯ КОСМОС
версия за печат

2. Румен Цеков. ОТ ЧЕРНИТЕ ДУПКИ ДО НЕУТРИНОВИТЕ ЗВЕЗДИ
версия за печат

3. Пламен Данков. ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА НОВИТЕ МАТЕРИАЛИ В МИКРО-ВЪЛНОВИЯ ДИАПАЗОН, КОГАТО ТЕ СТАВАТ ПОДСИЛЕНИ, КОМПОЗИТНИ, 3D-ПРИНТИРАНИ, ИЗКУСТВЕНИ, НАНО- И МЕТАМАТЕРИАЛИ (Част 1)
версия за печат

4. Пламен Данков. ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА НОВИТЕ МАТЕРИАЛИ В МИКРО-ВЪЛНОВИЯ ДИАПАЗОН, КОГАТО ТЕ СТАВАТ ПОДСИЛЕНИ, КОМПОЗИТНИ, 3D-ПРИНТИРАНИ, ИЗКУСТВЕНИ, НАНО- И МЕТАМАТЕРИАЛИ (Част 2)
версия за печат

5. Мартин Кaраниколов, Недислав Веселинов, Владислав Шишкин, Пламен Данков, Димитър Младенов. Хиперзвуково входно устройство за реактивен двигател за стратосферата на планетата Юпитер – аналитичен модел и CFD симулации
версия за печат