• "Софийски университет Св. Климент Охридски"
  • "1894 г. Лаборатория по физика"
  • "1894 г. Измерване на земното електричество в Бояна"
  • "Лабораторията по нелинейна оптика и твърдотелни лазери"


96 (2003)97 (2004)98 (2005)99 (2006)100 (2007)101 (2008)102 (2009)103 (2010)
104 (2011)105 (2012)Спец. Изд. (2012)106 (2013)107 (2014)108 (2015)Юбил. Изд. (2015)109 (2016)110 (2017)111 (2018)Юбил. Изд. (2019)112 (2020)

Съдържание на Специалното издание на Годишника
100 години от рождението на акад. проф. Асен Дацев


1. Иван Златев, Пламен Физиев. АКАД. ПРОФ. АСЕН ДАЦЕВ (Биография)
пълен текст

2. Асен Дацев. ВЪРХУ ПРОБЛЕМА ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БАРИЕРИ И РЕШАВАНЕТО НА УРАВНЕНИЕТО НА ШРЬОДИНГЕР
Keywords: solution of the Schrödinger equation, solution of the Dirac equation, potential barrier, rectangular approximation
PACS numbers: 03.65-w, 02.70.-c, 02.60.Lj
пълен текст

3. Наум Карчев.КОНТИНУАЛНИ ИНТЕГРАЛИ ЗА СПИНОВИ СИСТЕМИ
Keywords: Heiseberg model, Path integral, Coherent states
PACS numbers: 75.10.Jm, 31.15.xk, 75.30.Ds
пълен текст

4. Румен Цеков. КВАНТОВО БРАУНОВО ДВИЖЕНИЕ ПО АЙНЩАЙН
Keywords: quantum Brownian motion, Einstein law, quantum Smoluchowski equation
PACS number: 05.40.Jc, 05.60.Gg, 03.65.Sq
пълен текст

5. Румен Цеков. БОМОВАТА МЕХАНИКА СРЕЩУ КВАНТОВАТА ХИДРОДИНАМИКА НА МАДЕЛУНГ
Keywords: quantum mechanics, de Broglie-Bohm interpretation, Madelung quantum hydrodynamics, stochastic interpretation
PACS number: 03.65.-w, 03.65.Ta, 03.65.Ud
пълен текст

6. Димитър Мърваков. ПРОСТИ ОЦЕНКИ В КВАНТОВАТА ФИЗИКА
Keywords: Heisenberg uncertainty relations, quantization, standing waves of de Broglie
PACS numbers: 03.65 Ge, 75.30 Cr, 21.30 Fe, 21.60 Cs
пълен текст

7. Милен Замфиров. 100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФЕСОР АСЕН ДАЦЕВ
Keywords: History of Physics, University, Asen Datsev
PACS numbers: 01.65.+g
пълен текст