Проф. дфзн Александър Драйшу е сред новоизбраните член-кореспонденти на БАН

На 29 октомври 2021 г. проф. дфзн Александър Драйшу, ръководител катедра Квантова електроника с присъединена Лаборатория по лазерна техника при Физическия факултет, бе избран за член-кореспондент на Българската академия на науките в направление “Физически науки” от Събранието на академиците.

Чл.-кор. проф. дфзн Драйшу е водещ учен в областта на фотониката (нелинейна оптика, сингулярна оптика и оптика на свръхкъсите фемтосекундни импулси) и създател на първата в България научна група по сингулярна оптика и школа по сингулярна и фемтосекундна фотоника. Два последователни мандата е декан на Физическия факултет в периода от 2011 до 2019 година.

Имаме честта да поздравим нашия колега с високата академическа титла именно на днешния Ден на народните будители, на чиято гилдия чл.-кор. проф. дфзн Александър Драйшу е сред най-светлите и будещи представители!