Обобщени резултати от студентските анкети

Публикувано: 25 март 2022 г.

Последни редакции – 25 март.

Зимен семестър на учебната 2021/2022
Преподаватели
PDF
Асистенти
PDF
Летен семестър на учебната 2020/2021
Преподаватели
PDF
Асистенти
PDF