Разписание на преподавателите

Бакалаври, РЕДОВНО, зимен семестър 2022 – 2023 г.

Публикувано: 26 септември 2022 г.,

Последни редакции: 14 октомври 2022 г.

Бакалаври, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, летен семестър 2022 – 2023 г.

Публикувано: 13 януари 2023г.

Последна промяна: 13 януари 2023г.

 
 

 

РАЗПИСАНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Разписание за летен семестър 2021/2022