указател

Указателят съдържа контактна информация за състава на факултета. Буквените обозначения пред номера на кабинета указват в коя сграда се намира (“А” за сграда А, “Б” за сграда Б и т.н.).
ФКММ – Физика на кондензираната материя и микроелектроника
ОФ – Обща физика
Техн. раб. – Техническа работилница
АФ – Атомна физика
МОФ – Методика на обучението по физика
РФЕ – Радиофизика и електроника
ТФ – Теоретична физика
ОС – Оптика и спектроскопия
Астр. – Астрономия
КЕ – Квантова електроника
МГ – Метеорология и геофизика

При проблеми с търсачката, презаредете страницата (F5).

Степен / ДлъжностИмеФамилияКабинетТелефонЗвеноИмейл
Доц. д-рЕвгениОвчаровB-52(02) 8161-717Астр.evgeni@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рПеткоНедялковВ-53(02) 8161-337Астр.japet@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рТодорВелчевВ-64 (вляво)(02) 8161-414Астр.eirene@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рАнтонияВълчеваВ-65 (вляво)-Астр.valcheva@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рВладимирБожиловВ-65 (вдясно)-Астр.vbozhilov@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рГеоргиПетровВ-53 (вдясно)(02) 8161-201Астр.g_petrov@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рОрлинСтанчевВ-64 (вдясно)(02) 8161-415Астр.o_stanchev@phys.uni-sofia.bg
техн. сътр.ПенчоМаркишкиВ-56-Астр.markishki@phys.uni-sofia.bg
физикЕвелинаЗахариеваВ-52-71702 8161 717Астр.ezaharieva@phys.uni-sofia.bg
физикаНиколайТеохаровВ56Астр.teoharov.n@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рКрасимирМитевВ-10(02) 8161-292, (02) 868-70-09АФkmitev@phys.uni-sofia.bg
Проф. дфзнГеоргиРайновскиВ-25(02) 8161-728АФrig@phys.uni-sofia.bg
Проф. дфзнДобромирПресияновВ-10(02) 8161-268, (02) 868-70-09АФpressyan@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рИлкоРусиновВ-26(02) 8161-239АФirusinov@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рКалинГладнишкиВ27(02) 8161-829АФkag@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рБориславПавловВ-30(02) 8161-360АФpavlov@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рМариянБогомиловВ-49(02) 8161-409АФmarian@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рПейчоПетковВ-30(02) 8161-360АФpeicho@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рСтрахилГеоргиевВ-10(02) 8161-292, 02-8161-837, (02) 868-70-09АФstrahilg@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рГалинаВанкова-КириловаВ-49(02) 8161-850АФgalia@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рДианаКочеваВ27(02) 8161 829АФdkocheva@phys.uni-sofia.bg
ФизикВасилГуревА-314(02) 8161-359АФgourev@phys.uni-sofia.bg
ФизикСимонаИлиеваВ-49(02) 8161-409АФsilieva@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рМомчилНайденовВ30(02) 8161 360АФmnaydenov@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рСтефанЛалковскиА-220-АФstl@phys.uni-sofia.bg, s.lalkovski@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рМартинДжонголовБ-444(02) 8161-761АФmdj4d@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рНиколайПетровА-213(02) 8161-725АФnlp@phys.uni-sofia.bg
Физик д-рГеоргиГеоргиевВ23-АФgeorgirg@phys.uni-sofia.bg
ФизикВасилВергиловB49(02) 8161 850АФ-
Доц. д-рГеоргиПетковБ337(02) 8161 443АФpetkovgi@yahoo.com
ФизикТатянаМладеноваВ-24(02) 8161-264АФ, МГtatiana@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рВенелинКожухаровВ-36, A-506(02) 8161-410, (02) 8161-882АФ, МОФvenelin@phys.uni-sofia.bg
проф. дфзнРуменЦенов--АФ(бивш)tsenov@phys.uni-sofia.bg
проф. дфзнЛеандърЛитов--АФ(бивш)litov@phys.uni-sofia.bg
доц. дфзнМихаилЧижов--АФ(бивш)mih@phys.uni-sofia.bg
проф. дфзнАна Пройкова--АФ(бивш)anap@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рАниМинкова--АФ(бивш)animin@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рДимитърКолев--АФ(бивш)dkolev@phys.uni-sofia.bg
гл. ас.СтоянПисов--АФ(бивш)pisov@phys.uni-sofia.bg
физикТатянаБошкова--АФ(бивш)boshkova@phys.uni-sofia.bg
Инспектор учебна дейностПавлинкаПетроваА-421(02) 862-30-91, (02) 8161-411Деканатpetrova@phys.uni-sofia.bg
Инспектор докторантури, СДК и НИДСофияИскреноваА-421(02) 862-30-91, (02) 8161-411Деканатsiskrenova@phys.uni-sofia.bg
Технически изпълнителМариянаЯнушеваА-409(02) 8161-864Деканатmery@phys.uni-sofia.bg
Гл. спец. КМС д-рВикторГущеровВ51 – 774(02) 8161 774Деканатviktor@phys.uni-sofia.bg
Главен инспекторАнелияВелиновскаА417(02) 962 31 57, (02) 8161 447деканатvelinovska@phys.uni-sofia.bg
ИнспекторВеселаМишеваА407(02) 8161 709деканатvmisheva@phys.uni-sofia.bg
технически изпълнителЛюбен Кодинов--изчислителен център lkodinov@uni-sofia.bg
Кариерен консултантЗдравкаШейретовасграда А, фоайе, Кариерен център02-8161-633Кариерен центърzdravash@phys.uni-sofia.bg
-ЕмануелаМаринова633-Кариерен центърemanuela_kmk@phys.uni-sofia.bg
Чл.-кор. проф. дфзнАлександърДрайшуБ-403(02) 8161-611КЕald@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рИванСтефановЛЛТ-308(02) 8161-775КЕlambrev@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рСтоянКуртевБ-410(02) 8161-887КЕskourtev@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рИванБъчваровЛЛТ-202(02) 8161-708, (02) 8161-616КЕibuch@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рАлександърГайдарджиевЛЛТ-202, 102(02) 8161-708, (02) 8161-733КЕa.gaydardzhiev@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рНаскоГорунскиЛЛТ-306(02) 8161-751КЕnaskog@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рНиколайДимитровЛЛТ-322(02) 8161-798, (02) 8161-742КЕnrd@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рЛюбомирСтояновЛЛТ-322(02) 8161-742, (02) 8161-798КЕl.stoyanov@phys.uni-sofia.bg
ФизикВеселинаСалтиелБ-412(02) 8161-826КЕssv@phys.uni-sofia.bg
гл. ас. д-рМаяЖекова--КЕ-
проф. дфзнИванХристов--КЕ(бивш)ivan.christov@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рИванХълтъков--КЕ(бивш)ivanhalt@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рЕлисаветаПеневаВ-57(02) 8161-289МГelfa@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рНиколайРачевВ-57(02) 8161-289МГnick@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рГерганаГероваВ-62(02) 8161-291МГguerova@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рРенетаРайковаВ-66(02) 8161-389МГrraykova@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рРенетаДимитроваВ-54(02) 8161-324МГr.dimitrova@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рВеселинТончевВ-59(02) 8161-712МГtonchev@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рМиленЦековВ-67(02) 8161-424МГtsekov@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рВенциславДанчовскиВ-55(02) 8161-413МГdanchovski@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рСавкаПетроваВ-59(02) 8161-315МГasavita@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рГерганаГеоргиеваВ-68(02) 8161-383МГggeorgieva@phys.uni-sofia.bg
ФизикДанкоИвановB-58(02) 8161-253МГdanko@phys.uni-sofia.bg
Физик д-рЛюбаДимоваВ-61(02) 8161-629МГlyuba_dimova@phys.uni-sofia.bg
ФизикМаргретВелизароваВ-54(02) 8161-324МГmargretv@phys.uni-sofia.bg
проф. дфзнЕвгениДонев--МГ(бивш)donev@phys.uni-sofia.bg
проф. дфзнГоцеТенчов--МГ(бивш)tench@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рРумянаМицева--МГ(бивш)roumypm@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рМаргаритаСиракова--МГ(бивш)marsyr@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рВладимирСтанчев--МГ(бивш)stanchev@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рСтилиянЕвтимов--МГ(бивш)evtimov@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рМаяГайдароваА-514(02) 8161-749МОФmayag@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рВеселаДимоваА-507-МОФvdimova@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рИвелинаКоцева-ГеоргиеваА-514(02) 8161-749МОФiva_georgieva@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рХристинаАндрееваА-515-МОФc.andreeva@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рЛъчезарСимеоновА-509-МОФlsimeonov@phys.uni-sofia.bg
ФизикМиленаСтоянова--МОФmilenas@phys.uni-sofia.bg
ас. д-рАлександърКуртенковА507-МОФkurt@phys.uni-sofia.bg
ас. д-рФабиенКунисА507-МОФfabien.kunis@gmail.com
доц. д-рДимитърМърваков--МОФ(бивш)marvakov@phys.uni-sofia.bg
Специалист компютърни мрежи и системиСтоянАрбовА, ет. 5(02) 8161-760Мултимедиен центърsarbov@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рСнежанаЙордановаB11-А(02) 8161-237ОСsnejana@phys.uni-sofia.bg
Проф. дфзнАсенПашовВ11-Б(02) 8161-286, факс (02) 862-74-75 ОСpashov@phys.uni-sofia.bg
Проф. дфзнСтаниславБалушевВ-21(02) 8161-631, (02) 8161-634ОСbalouche@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рХристинаХристова, дмВ-21(02) 8161-306ОСblagoeva@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рГеоргиГеоргиевВ-14-ОСggeorg@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рХристинаВидиноваБ-1(02) 8161-306ОСvidinova@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рЕлицаПавловаВ-23а(02) 8161-317ОСellipavlova@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рИвайлаБожиноваВ20-Б(02) 8161-381ОСi.bozhinova@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рРосицаЛолова--ОСdr_lolova@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рЛилияВладимирова-МихалеваВ-28(02) 8161-317ОСvladimirova@phys.uni-sofia.bg
Оптометрист НиколаПеевВ-14-ОСpeev.nikola@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рМилаТониева ДрагомироваВ-11(02) 8161-286ОСdragomirova@phys.uni-sofia.bg
ОптикПламенПетровопт. работилница(02) 8161-493ОС-
Оптометрист д-рВладимирБаков--ОСbakov@phys.uni-sofia.bg
ас. АниКоеваБ1(02) 8161 306ОСaskoeva@phys.uni-sofia.bg
гл. ас. д-рГеоргиДобревВ11-А(02) 8161 237ОСg_dobrev@phys.uni-sofia.bg
ас.ГерганаМихова--ОСg.mihova@phys.uni-sofia.bg
технически изпълнителНедаНиколоваB12(02) 8161 306ОСnedanikolova@phys.uni-sofia.bg
проф. дфзнАлександърБлагоев--ОС(бивш)blagoev@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рАлександърГрицков--ОС(бивш)gritz@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рКузманПаскалев--ОС(бивш)paskalev@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рИванкаКолева--ОС(бивш)koleva@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рАгнесаПанева--ОС(бивш)paneva@phys.uni-sofia.bg
ИнспекторЦветанкаВасилеваА-411(02) 962-49-67, (02) 8161-872Отдел ''Студенти''vasileva@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рПламенПетковА-224-ОФpvpetkov@phys.uni-sofia.bg
Проф. дфзнВикторИвановБ-331(02) 8161-899ОФvgi@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рИвелинаДимитроваБ-309, В-10(02) 8161-807, (02) 8161-268ОФdivelina@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рХристоИлиевБ-314(02) 8161-791ОФh_iliev@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рГошоГоевБ-321(02) 8161-669ОФgogo@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рДимитърЛютовБ-310(02) 8161-825ОФd_lyutov@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рГерганаАлексиеваБ-325(02) 8161-646ОФgerry@phys.uni-sofia.bg
Ст. препод.РениРадкова--ОФrenird@uni-sofia.bg
ФизикСтоянкаПешкаловаА-425(02) 8161-870ОФtaniabp@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рБориславПетковБ-419(02) 8161-630ОФborislav@phys.uni-sofia.bg
ФизикГалинаДеяноваА-405, Б-301(02) 8161-888, (02) 8161-736ОФ, Комп. класdeyanova@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рВасилВълчев--ОФ(бивш)vdv@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рСтанимирКолевБ-414A(02) 8161-689РФЕskolev@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рЖивкоКисьовскиБ-417(02) 8161-640РФЕkissov@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рЕмилВладковБ-431(02) 8161-895РФЕevladkov@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рСтилиянЛишевБ-413-РФЕlishev@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рЦветелинаПаунскаБ-427(02) 8161-645РФЕcwalchew@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рЮрийЦукровскиБ-433(02) 8161-817РФЕyouritzu@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рМариоИлиевБ-421(02) 8161-641РФЕozo@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рВасилВачковБ-417(02) 8161-640РФЕvachkov@phys.uni-sofia.bg
Ас.СтоилИвановБ-425(02) 8161-643РФЕstoil.ivanov@phys.uni-sofia.bg
ФизикИванИлчевБ-414Б(02) 8161-827РФЕivilchev@phys.uni-sofia.bg
Инж.ВалдаЛевчеваБ-415(02) 8161-867РФЕlevcheva@phys.uni-sofia.bg
Инж.ГеоргиПоповБ-414Б(02) 8161-827РФЕgip@phys.uni-sofia.bg
Физик д-рИлиянаАрестоваБ-415(02) 8161-867РФЕilar@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рХристомирЙордановБ420-1(02) 8161-724РФЕhristomir.yordanov@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рНинаДжерманова--РФЕ(бивш)ninadj@phys.uni-sofia.bg
ПоддръжкаСашоЦоневА-102(02) 8161-879Техн. раб.tzonev@phys.uni-sofia.bg
ПоддръжкаСтоянБотевА-102(02) 8161-879Техн. раб.-
ПоддръжкаПетърДелевА-102(02) 8161-879Техн. раб.-
ПоддръжкаГеоргиАнгеловА-102(02) 8161-879Техн. раб.g.angelov@phys.uni-sofia.bg
Управител сградиВалентинВасилевА-407(02) 962-49-86, (02) 8161-441Техническа службаval@phys.uni-sofia.bg
ДомакинЕвгениНачевА-114(02) 8161-811Техническа службаnachev@phys.uni-sofia.bg
ПрофесорНиколайВитановВ-40(02) 8161-652ТФvitanov@phys.uni-sofia.bg
Проф. дфзнСтойчоЯзаджиевВ-43(02) 8161-672ТФyazad@phys.uni-sofia.bg
Проф. дфзнРадославРашковВ-37(02) 8161-848ТФrash@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рЦанкоИвановВ-50(02) 8161-408ТФtzanko@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рДимитърМладеновB-41(02) 8161-662ТФdimitar.mladenov@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рХристоДимовВ-37(02) 8161-839ТФh_dimov@phys.uni-sofia.bg
Доц. дфзнПетърИвановВ-39(02) 8161-659ТФpivanov@phys.uni-sofia.bg
Доц. дфзнАндонРангеловВ-42(02) 8161-653ТФrangelov@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рПетяНедковаВ-41(02) 8161-662ТФpnedkova@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рКирилХристовВ-42(02) 8161-653ТФkhristov@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рГалинГюлчевВ-43(02) 8161-670ТФgyulchev@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рГенкоВасилевВ-40-ТФgvasilev@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рДимоАрнаудовВ-38(02) 8161-658ТФdlarnaudov@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рЦветанВецовВ-38(02) 8161-658ТФvetsov@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рКалинСтайковВ-47(02) 8161-680ТФkstaykov@phys.uni-sofia.bg
Ас.ПетърСлавовВ-43(02) 8161-670ТФpetersl@phys.uni-sofia.bg
ФизикЛидияСлавоваВ-47(02) 8161-680ТФlidka@phys.uni-sofia.bg
гл.ас. д-рМирославВладимиров В37(02) 8161 839ТФradomirov@phys.uni-sofia.bg
проф. дфзнТодорМишонов--ТФ(бивш)tmishonov@phys.uni-sofia.bg
проф. дпнХристоПопов--ТФ(бивш)cpopov@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рПламенФизиев--ТФ(бивш)fiziev@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рНаумКарчев--ТФ(бивш)naoum@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рПеткоНиколов--ТФ(бивш)pnikolov48@gmail.com
Гл. ас. д-рНедялкаПеткова--ТФ(бивш)npetkova@phys.uni-sofia.bg
КасиерЛарисаКолодезноваА-118(02) 8161-803Финансово-счетоводен отделlarisa@phys.uni-sofia.bg
СчетоводителЦветанкаЖивковаА-116(02) 8161-813Финансово-счетоводен отделschetovodstvo@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рЙонкаИвановаБ-241(02) 8161-272ФКММyonivan@phys.uni-sofia.bg
Проф. дфзнВеселинДончевБ-303(02) 8161-701ФКММvtd@phys.uni-sofia.bg
Проф. дфзнМирославАбрашевБ-322(02) 8161-816ФКММmvabr@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рРусланБездушнийБ-217, А-124(02) 8161-620, (02) 8161-801ФКММrb@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рМиленаГеоргиеваБ-237(02) 8161-703ФКММmgeorgieva@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рВикторАтанасовБ-315(02) 8161-847ФКММvatanaso@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рГичкаЦуцумановаА-202, A-211(02) 8161-824, (02) 8161-740ФКММggt@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рКатеринаСтоичковаБ-317(02) 8161-459ФКММkatys@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рПетърГеоргиевБ-207-ФКММpageorgiev@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рСветославИвановБ-204 / В-40-ФКММsvetivanov@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рКирилКириловА-206(02) 8161-823ФКММkirilowk@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рЙорданКърмаковБ-218(02) 8161-458ФКММkarmakov@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рДимитърЦанковБ-239(02) 8161-877ФКММd.tzankov@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рАндреанаАндрееваА-218(02) 8161-832ФКММandreana@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-рНеноТодоровБ-204-ФКММneno@phys.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-рНиколайЗографовА-218(02) 8161-832ФКММzoggy@phys.uni-sofia.bg
Ас.АтанасЦоневБ-215(02) 8161-485ФКММa_tzonev@phys.uni-sofia.bg
Ас.АнтонЗяпковА-204(02) 8161-874ФКММazjapkov@uni-sofia.bg
Ас.КалоянГенковА-204(02) 8161-874ФКММkgenkov@uni-sofia.bg
ФизикЕмилияМоноваА-222(02) 8161-857ФКММmonova@phys.uni-sofia.bg
ФизикПетяПетроваA-312(02) 8161-840ФКММpetia.petrova@phys.uni-sofia.bg
ФизикИгликаАсеноваА-206, Б-222(02) 8161-823, (02) 8161-458ФКММiasenova@phys.uni-sofia.bg
ИнженерВеселинБалтовA-312(02) 8161-840ФКММbaltov@phys.uni-sofia.bg
ЕлектротехникМихаилБисеровA-302(02) 8161-842ФКММbiserov@phys.uni-sofia.bg
Техн. изп.НаталияКаракашеваБ-304(02) 8161-711ФКММnataly@phys.uni-sofia.bg
ТехникДимитърСтоичковБ-312(02) 8161-473ФКММ-
ИнжОгнянСтефановЛФТП-210(02) 8161-797ФКММostefanov@phys.uni-sofia.bg
Инж. физикТомаТомовЛФТП-316(02) 8161-745ФКММttomov@phys.uni-sofia.bg
проф. дфзнЕвгенияВълчева--ФКММ(бивш)epv@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рИвайлоХристосков--ЯТЯЕ(бивш)i.christoskov@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рТатянаАвджиева--ЯТЯЕ(бивш)tavdjieva@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рЛюдмилЦанков--ЯТЯЕ(бивш)ludmil@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рКонстантинСтаевски--ЯТЯЕ(бивш)staev@phys.uni-sofia.bg
доц. д-рПеткоПетков--ЯТЯЕ(бивш)petko.tontchev@phys.uni-sofia.bg
проф. дфзнБориславСлавов--ЯТЯЕ(бивш)slavov@phys.uni-sofia.bg