КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.
СЕМЕСТЪР ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ НЕУЧЕБНИ ДНИ
ЗИМЕН - РЕДОВНИ
01.10.2021 - 21.01.2022

(15 седмици)
24.01.2022 - 18.02.2022
25.11.2021
(патронен празник)

08.12.2021
(студентски празник)

24.12.2021 - 03.01.2022
(Коледа и Нова година)
ЗИМЕН - ЗАДОЧНИ
07.09.2021 - 30.09.2021

(очни занятия)
08.11.2021 - 03.12.2021 (I сесия)

03.01.2022 - 21.01.2022 (II сесия)
ЛЕТЕН - РЕДОВНИ
21.02.2022 - 10.06.2022

(15 седмици)
13.06.2022 - 08.07.2022

15.08.2022 - 02.09.2022 (поправителна)
03.03.2022
(Официален празник)

21.04. - 26.04.2022
(Великденски празници)

01.05.2022
(Официален празник)

06.05.2022
(Официален празник)

24.05.2022
(Ден на славянската писменост
и българската просвета)

ЛЕТЕН - ЗАДОЧНИ
24.01.2022 - 18.02.2022

(очни занятия)
21.03.2022 - 08.04. 2022 (I сесия)

20.06.2022 г. - 08.07. 2022 (II сесия)

15.08.2022 - 02.09.2022 (поправителна)
КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.
СЕМЕСТЪР ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ НЕУЧЕБНИ ДНИ
ЗИМЕН - РЕДОВНИ
01.10.2020 - 22.01.2021

(15 седмици)
25.01.2021 - 19.02.2021
25.11.2020
(патронен празник)

08.12.2020
(студентски празник)

24.12.2020 - 03.01.2021
(Коледа и Нова година)
ЗИМЕН - ЗАДОЧНИ
09.09.2020 - 30.09.2020

(очни занятия)
ноември - декември 2020 (I сесия)

януари - февруари 2021 (II сесия)
ЛЕТЕН - РЕДОВНИ
22.02.2021 - 11.06.2021

(15 седмици)
14.06 - 09.07.2021

16.08 - 03.09.2021 (поправителна)
29.04 - 04.05.2021
(Великденски празници)

24.05.2021
(Ден на славянската писменост
и българската просвета)
ЛЕТЕН - ЗАДОЧНИ
25.01.2021 - 19.02.2021

(очни занятия)
март - април 2021 (I сесия)

юни - юли 2021 (II сесия)

16.08 - 03.09.2021 (поправителна)