Учебен процес
На тази страница ще намерите информация за всички основни аспекти на учебния процес – актуален календар за учебната година, графици на занятия, у други.

При възникнали въпроси, свържете се с отговорника за вашата специалност и випуск.

Календар на учебната година

СЕМЕСТЪР ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ НЕУЧЕБНИ ДНИ
ЗИМЕН - РЕДОВНИ
01.10.2020 - 22.01.2021

(15 седмици)
25.01.2021 - 19.02.2021
25.11.2020
(патронен празник)

08.12.2020
(студентски празник)

24.12.2020 - 03.01.2021
(Коледа и Нова година)
ЗИМЕН - ЗАДОЧНИ
09.09.2020 - 30.09.2020

(очни занятия)
ноември - декември 2020 (I сесия)

януари - февруари 2021 (II сесия)
ЛЕТЕН - РЕДОВНИ
22.02.2021 - 11.06.2021

(15 седмици)
14.06 - 09.07.2021

16.08 - 03.09.2021 (поправителна)
29.04 - 04.05.2021
(Великденски празници)

24.05.2021
(Ден на славянската писменост
и българската просвета)
ЛЕТЕН - ЗАДОЧНИ
25.01.2021 - 19.02.2021

(очни занятия)
март - април 2021 (I сесия)

юни - юли 2021 (II сесия)

16.08 - 03.09.2021 (поправителна)