Студентска администрация

Студентска администрация - Какво е това?

Тук студентите могат да намерят полезна информация относно административни процедури, като: записване в нова учебна година, записване на избираеми курсове, прехвърляне от една специалност в друга и други. Съдържанието на секцията се обновява периодично.

Записване на текущи студенти за учебната 2021/2022 година

БАКАЛАВРИ – студентите, които ще продължат обучението си във II-ри, III-ти и IV-ти курс, трябва до 19 септември 2021, 23:59 ч. да попълнят електронния формуляр в Мудъл.

За студенти с невзети семестриални изпити този формуляр е и молба за записване.

Студенти с не повече от 5 невзети изпити (практикумите не се броят) ще бъдат записани през новата учебна година. Те може да заплатят семестриалната такса ако такава се полага.

При възникване на въпроси и проблеми с попълването на формуляра, свържете се с проф. дфзн Асен Пашов (pashov@phys.uni-sofia.bg).

Студентски имейли

Още от 2010г. на всеки студент от СУ “Св. Климент Охридски” се предоставя електронна поща, чрез който преподавателите и ръководството на университета могат при нужда да се свържат с вас.

Платформата, която се използва, е ZIMBRA – платформа за онлайн сътрудничество, която включва управление на електронна поща, календари, адресна книга, разговори в реално време и други.

В началото на следването си всеки студент от Фзф трябва да активира тази електронна поща. Подробни стъпки за активацията са приложени тук.

Добавяне на ZIMBRA електронен адрес към друга платформа

Разбираме, че това е още един електронен адрес за вас, но той е от изключително значение, за да може да същуствува комуникация между вас, преподавателите и ръководството на университета. 

За улеснение може да прехвърлите пощата си към вече съществуваща такава (например към Gmail електронна поща). Студенти от Фзф направиха инструкции как може да “закачите” електронния си адрес лесно към такъв, който използвате често.

Влизате в елекронната си поща в Gmail. Избирате Настройки -> Профили и импортиране -> Добавяне на друг имейл адрес.

В полето за елекронен адрес пишете името на адреса, който искате да добавите.

Паролата, която трябва да въведете, е паролата на @uni-sofia.bg профила ви.

На университетския ви електронен адрес ще ви бъде изпратен код за потвърждение, който трябва да въведете в полето.

Така, когато пишете имейл през Gmail, вече може да избирате от името на кой електронен адрес да го изпратите.

За да получавате писмата, които получавате на @uni-sofia.bg пощата ви, трябва да импортирате съдържанието, като това става чрез Настройки -> Профили и импортиране -> Импортиране на поща и контакти.

В появилия се прозорец влизате в ZIMBRA пощата си.

От опциите за импортиране избирате "Импортиране на пощата" и " Добавяне на етикета към всички импортирани съобщения" .

Вече имате възможност да изпращате и получавате имейли от университетската си поща без да е нужно да влизате в ZIMBRA.

Записване на избираеми курсове (РЕДОВНО обучение)

Записването на  избираеми дисциплини от всички студенти в бакалавърските и магистърските програми редовно обучение става единствено чрез информационната система СУСИ.

Запознайте се с предлаганите избираеми курсове тук.

Кампанията за записване ще бъде в един етап и започва както следва:
– За студенти – бакалаври: от 04.10.2021;
– За студенти – магистри: от 08.10.2021;

Препоръчително е първоначално да бъдат посочени като записани повече дисциплини, отколкото са Ви необходими за покриване на броя кредити. Това е условието тези дисциплини да се появят и в МУДЪЛ и ще е възможно да ги „посещавате онлайн“ в първите две седмици от зимния семестър. До 15 октомври 2021 г. ще имате право да се откажете от част от дисциплините за да останат само покриващите необходимите кредити по учебния Ви план. Останалите избрани след 15 октомври стават задължителни за Вас и остават в МУДЪЛ.

За процедурата по записване на избираеми дисциплини моля прочетете помощната информация:

За бакалаври;
За магистри;


При проблеми със записването на избираемите дисциплини в системата СУСИ се свържете с администратора на СУСИ за Физическия факултет (susi_admin@phys.uni-sofia.bg).