Търсене
Close this search box.

Студентска администрация

Студентска администрация - Какво е това?

Тук студентите могат да намерят полезна информация относно административни процедури, като: записване в нова учебна година, записване на избираеми курсове, прехвърляне от една специалност в друга и други. Съдържанието на секцията се обновява периодично.

Записване на текущи студенти за учебната 2021/2022 година

БАКАЛАВРИ – студентите, които ще продължат обучението си във II-ри, III-ти и IV-ти курс, трябва до 19 септември 2021, 23:59 ч. да попълнят електронния формуляр в Мудъл.

За студенти с невзети семестриални изпити този формуляр е и молба за записване.

Студенти с не повече от 5 невзети изпити (практикумите не се броят) ще бъдат записани през новата учебна година. Те може да заплатят семестриалната такса ако такава се полага.

При възникване на въпроси и проблеми с попълването на формуляра, свържете се с проф. дфзн Асен Пашов (pashov@phys.uni-sofia.bg).

Дипломни работи (БАКАЛАВРИ) - процедури, срокове и изисквания

Всеки студент следва да подаде  молба за разработване и защита на дипломна работа. Образец на молбата може да видите тук. Молбите се подават в отдел “Студенти”.

Изискванията към дипломните работи за образователно-квалификационната степен “Бакалавър” по специалностите във Физическия факултет можете да видите тук.

Комисии за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през учебната 2024/2025 г. на студенти ОКС „бакалавър“ по специалности можете да намерите тук.

Процедура в СУ за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство можете да видите тук (Заповед № РД-19-207 / 26.05.2021).

Записване на избираеми курсове (РЕДОВНО обучение)

Записването на  избираеми дисциплини от всички студенти в бакалавърските и магистърските програми редовно обучение става единствено чрез информационната система СУСИ.

Запознайте се с предлаганите избираеми курсове тук и/или посети уеб адресите на катедрите във факултета за запознаване с анотации, програми, препоръчани семестри и изисквания към студента за изучаване на предлаганите дисциплини.

Кампанията за записване ще се проведе както следва:

За студенти – бакалаври в два етапа:

– Етап 1: от 05.02. до 20.02.2024; записване за избираеми дисциплини в СУСИ.

– Етап 2: от 21.02. до 04.03.2024; запознаване със съдържанието на избраните курсове и евентуално отписване. Не е възможен избор на нови дисциплини.


За студенти – магистри в един етап:

–  от 05.02. до 04.03.2024; Записване и отписване е възможно през целия етап.

Препоръчително е до 20 февруари 2024 г. в СУСИ да бъдат посочени като записани повече дисциплини, отколкото са Ви необходими за покриване на задължителния брой кредити. Това е условието тези дисциплини да се появят и в МУДЪЛ и ще е възможно да ги посещавате в първите две седмици от текущия семестър. До 04 март 2024 г. (до края на деня) ще имате възможност да се запознаете с преподавателите, съдържанието на курсовете и ще имате право да се откажете от част от дисциплините, за да останат само тези, които желаете да посещавате. Останалите избрани след 04 март стават задължителни за Вас.

При извънредни обстоятелства избираема дисциплина може да се запише извън посочените срокове. За целта студентът трябва да се свърже с преподавателя и, ако да получи неговото съгласие, да подаде молба до заместник декана за ОКС бакалавър (на адрес vd_bsc@phys.uni-sofia.bg с копие до преподавателя на дисциплината) .

За процедурата по записване на избираеми дисциплини моля прочетете помощната информация:

– За бакалаври;
– За магистри;

При технически проблеми със записването на избираемите дисциплини в системата СУСИ се свържете с администратора на СУСИ за Физическия факултет (susi_admin@phys.uni-sofia.bg).

Плащане на семестриални такси за 2023/2024 учeбна година, летен семестър, чрез СУСИ

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2023/2024 учебна година ще бъде в интервала 20 декември 2023г. – 16 февруари 2024г. и ще бъде достъпна от студентския профил.

за задочно обучение – до 19.01.2024 г.
за редовно обучение – до 16.02.2024 г.

При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay (вече и директно с дебитна/кредитна карта). При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел „Студенти“ на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици отначалото на семестъра (съгласно з аповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни ТАКСИ.

Кампанията не важи за приетите от летен семестър на 2023/2024 уч. г. Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.

Подробна информация може да намерите ТУК.

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администраторите на СУСИ за Вашия факултет на адрес- vasileva@phys.uni-sofia.bg

Кампанията не важи за приетите от летен семестър на 2022/2023 уч. г. Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.

Забележка: Моля обърнете внимание, че за да виждате курсовете в Мудъл е необходимо да имате семестриален запис за летен семестър, който ще Ви бъде направен след като платите семестриалната си такса. Затова е наложително да платите (независимо, че крайният срок на кампанията е 28.02.) преди началото на летния Ви семестър: 

за задочно обучение – до 23.01.2023 г.
за редовно обучение – до 20.02.2023 г.

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля да се обръщате към администратора на СУСИ за Физическия факултет на адрес: vasileva@phys.uni-sofia.bg

Инструкции за плащане на семестриални такси чрез системата СУСИ

ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА СУСИ

Студентите на СУ „Св. Климент Охридски“ могат да заплатят своите семестриални такси и онлайн чрез системата СУСИ, като всички предишни варианти на заплащане остават валидни.

 

Когато се заплаща онлайн през СУСИ, не е нужно да се получава печат за платена такса в студентската книжка, а единствено след заплащането трябва студентът да се запише в отдел „Студенти“.

 

Заплащането онлайн не важи за студентите в първи семестър от обучението им (студенти в ОКС “Бакалавър“ 1 курс, зимен семестър), които все още нямат регистрация в СУСИ и съответно нямат назначена роля в своя акаунт. (т.е и новоприети студенти в ОКС“Магистър“ трябва да заплатят семестриалната си такса по друг начин, защото все още няма да им е дадена магистърска роля в техния СУСИ акаунт).

За плащането се използва ePay/EasyPay, като може да се избере дали да се плати онлайн чрез ePay (за този вид заплащане е нужна предварителна регистрация в ePay на микросметка или на банкова карта) или на каса в офис на EasyPay. Операторът начислява съответните такси за извършване на плащането.

Плащането се регистрира автоматично в системата СУСИ.

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ ЗАПИСВАНЕТО НА НОВИЯ СЕМЕСТЪР, ТРЯБВА ДА ЗАВЕРИТЕ СТУДЕНТСКАТА СИ КНИЖКА В ОТДЕЛ „СТУДЕНТИ“. КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА КНИЖКАТА Е 2 СЕДМИЦИ СЛЕД НАЧАЛОТО НА НОВИЯ СЕМЕСТЪР!

СТЪПКИ ЗА ПЛАЩАНЕ

1. Влизате в студентския си профил в СУСИ. От менюто избирате „Такси“ -> „Кампания за плащане на семестриална такса“.

2. Проверявате вашата информация. Ако има неточности, трябва да се свържете с администратора на СУСИ.

Ако имате невзети изпити, може да уточните състоянието на изпитите си, като се свържете с отдел „Студенти“.

Натискате „Запознат съм с горната информация и желая да платя чрез e-Pay/EasyPay „.

3. Появява се бутон „Генерирай заявка към e-Pay/EasyPay “ и се натиска.

4. Генерира се заявка към e-Pay/EasyPay. За да продължите към сайта за директно плащане през e-Pay или за получаване на код за плащане на каса на EasyPay, натиснете синия надпис „плащане“ вдясно.

5. След като платите таксата, може да видите, че е отразена в „Такси“ -> „Отразени плащания“. Статусът вече ще бъде „Платен“. 

След като плащането е изпълнено се отива в Отдел „Студенти“ със студентска книжка, за да се завърши записването на семестъра.

В случай, че таксата е платена чрез ePay/EasyPay, но информацията за плащането не се е появила в „Отразени плащания“, трябва да се информират на администраторите на системата.

Ако таксата е заплатена по различен начин (не чрез ePay/EasyPay ), плащането няма да бъде отразено в системата СУСИ. Това не пречи за записването на семестъра – ако таксата е платена по различен начин, студентът трябва да представи студентската си книжка с печат за платена (по някой от останалите начини) такса в отдел „Студенти“.

ЗАПИСАН Е САМО ТОЗИ СТУДЕНТ, КОЙТО, СЛЕД КАТО Е ПЛАТИЛ ТАКСАТА, Е ЗАВЕРИЛ КНИЖКАТА СИ В ОТДЕЛ „СТУДЕНТИ“!

Правила за записване за учебната 2023/2024 г.

Настоящите правила касаят записването на студентите в редовна и задочна форма на обучение за учебната 2023/2024 г. и тяхното публикуване сега има за цел студентите своевременно да планират явяването си на поправителни изпити.

 1. Студенти може да запишат следваща учебна година с не повече от 3 невзети изпита без да подават молба.
 2. При записване в 3 курс и нагоре, студентите, които имат 4 или 5 невзети изпита, трябва да подадат молба до Декана на Физическия факултет, в която да обяснят причината за пропуснатите изпити.
 3. По изключение, за студенти, на които предстои да бъдат 4 или 5 курс, може да се допусне записване и с повече от 5 изпита след подаване на молба и среща с Деканското ръководство.

При разглеждане на молбите ще се отчита успехът на студентите от предходните години, прекъсвания на обучението, а също така от кой семестър са невзетите изпити. По-благосклонно ще се гледа на невзети изпити непосредствено от предходната година.

Молбите за редовните студенти ще се подават след 3 септември 2023г., а за задочните – след 25 август 2023г. Трябва да бъдат изпратени до зам. декана за ОКС Бакалавър, проф. Асен Пашов (vd_bsc@phys.uni-sofia.bg) и в тях в свободен текст, студентът трябва да изброи невзетите изпити, причините за натрупаните пропуски и план за тяхното преодоляване.

Краен срок за подаване на молби е 29 септември.

Възможности за прехвърляне към друга специалност във ФзФ

След първи и втори курс при определени условия е възможно преминаване от една специалност в друга. Моля, запознайте се с допълнителните правила:

Допълнителни правила, приети на ФС на 19-07-2022 г. (pdf формат), към действащите в СУ Св. Климент Охридски, при прехвърляне на студенти от една специалност във ФзФ в друга

  1. Прехвърлянето към друга специалност във ФзФ може да стане само след първи или след втори курс.
  2. При прехвърляне от една специалност във ФзФ към друга се допуска студентът да не е положил всички полагащи се семестриални изпити, но не повече от три.
  3. При прехвърляне на студентите се признават положените вече изпити, ако съответните учебни дисциплини са били с аналогично съдържание и равен или по-голям хорариум от предвидения в учебния план на новата специалност.
  4. Ако в учебния план на новата специалност за изминалия период на обучение преди прехвърлянето са предвидени дисциплини, които присъстват в учебния план на старата специалност, но с намален хорариум, студентът трябва да положи изпит само върху материала, по който не е бил изпитан.
  5. Ако в учебния план на новата специалност за изминалия период на обучение преди прехвърлянето са предвидени допълнителни дисциплини, които липсват в учебния план на старата специалност, студентът трябва да положи съответните изпити.
  6. Общият брой невзети и допълнителни изпити не трябва да надхвърля определения в правилата за записване във Физическия факултет.
  7. Оценките и кредитите, получени при обучението в старата специалност по дисциплини, които не влизат в учебния план на новата специалност, по желание на студента се признават като избираеми или, ако не е възможно, като факултативни.

Запознайте се и с общата процедура в Софийския Университет.

Моля тези от вас, които проявяват интерес да се свържат със г-жа Василева (vasileva@phys.uni-sofia.bg) или проф. Асен Пашов (vd_bsc@phys.uni-sofia.bg).

Срокът за подаване на документи за преместване е от 25 до 31 август 2023 г.

Студентски имейли

Още от 2010г. на всеки студент от СУ „Св. Климент Охридски“ се предоставя електронна поща, чрез който преподавателите и ръководството на университета могат при нужда да се свържат с вас.

Платформата, която се използва, е ZIMBRA – платформа за онлайн сътрудничество, която включва управление на електронна поща, календари, адресна книга, разговори в реално време и други.

В началото на следването си всеки студент от Фзф трябва да активира тази електронна поща. Подробни стъпки за активацията са приложени тук.

Добавяне на ZIMBRA електронен адрес към друга платформа

Разбираме, че това е още един електронен адрес за вас, но той е от изключително значение, за да може да същуствува комуникация между вас, преподавателите и ръководството на университета. 

За улеснение може да прехвърлите пощата си към вече съществуваща такава (например към Gmail електронна поща). Студенти от Фзф направиха инструкции как може да „закачите“ електронния си адрес лесно към такъв, който използвате често.

Инструкции за добавяне на нов електронен адрес към Gmail електронна поща

Влизате в елекронната си поща в Gmail. Избирате Настройки -> Профили и импортиране -> Добавяне на друг имейл адрес.

В полето за елекронен адрес пишете името на адреса, който искате да добавите.

Паролата, която трябва да въведете, е паролата на @uni-sofia.bg профила ви.

На университетския ви електронен адрес ще ви бъде изпратен код за потвърждение, който трябва да въведете в полето.

Така, когато пишете имейл през Gmail, вече може да избирате от името на кой електронен адрес да го изпратите.

За да получавате писмата, които получавате на @uni-sofia.bg пощата ви, трябва да импортирате съдържанието, като това става чрез Настройки -> Профили и импортиране -> Импортиране на поща и контакти.

В появилия се прозорец влизате в ZIMBRA пощата си.

От опциите за импортиране избирате „Импортиране на пощата“ и “ Добавяне на етикета към всички импортирани съобщения“ .

Вече имате възможност да изпращате и получавате имейли от университетската си поща без да е нужно да влизате в ZIMBRA.

ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА СУСИ

Студентите на СУ „Св. Климент Охридски“ могат да заплатят своите семестриални такси и онлайн чрез системата СУСИ, като всички предишни варианти на заплащане остават валидни.

Когато се заплаща онлайн през СУСИ, не е нужно да се получава печат за платена такса в студентската книжка, а единствено след заплащането трябва студентът да се запише в отдел „Студенти“.

Заплащането онлайн не важи за студентите в първи семестър от обучението им (студенти в ОКС “Бакалавър“ 1 курс, зимен семестър), които все още нямат регистрация в СУСИ и съответно нямат назначена роля в своя акаунт. (т.е и новоприети студенти в ОКС“Магистър“ трябва да заплатят семестриалната си такса по друг начин, защото все още няма да им е дадена магистърска роля в техния СУСИ акаунт).

За плащането се използва ePay/EasyPay, като може да се избере дали да се плати онлайн чрез ePay (за този вид заплащане е нужна предварителна регистрация в ePay на микросметка или на банкова карта) или на каса в офис на EasyPay. Операторът начислява съответните такси за извършване на плащането.

Плащането се регистрира автоматично в системата СУСИ.

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ ЗАПИСВАНЕТО НА НОВИЯ СЕМЕСТЪР, ТРЯБВА ДА ЗАВЕРИТЕ СТУДЕНТСКАТА СИ КНИЖКА В ОТДЕЛ „СТУДЕНТИ“. КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА КНИЖКАТА Е 2 СЕДМИЦИ СЛЕД НАЧАЛОТО НА НОВИЯ СЕМЕСТЪР!

СТЪПКИ

1. Влизате в студентския си профил в СУСИ. От менюто избирате „Такси“ -> „Кампания за плащане на семестриална такса“.

2. Проверявате вашата информация. Ако има неточности, трябва да се свържете с администратора на СУСИ.

Ако имате невзети изпити, може да уточните състоянието на изпитите си, като се свържете с отдел „Студенти“.

Натискате „Запознат съм с горната информация и желая да платя чрез e-Pay/EasyPay „.

3. Появява се бутон „Генерирай заявка към e-Pay/EasyPay “ и се натиска.

4. Генерира се заявка към e-Pay/EasyPay. За да продължите към сайта за директно плащане през e-Pay или за получаване на код за плащане на каса на EasyPay, натиснете синия надпис „плащане“ вдясно.

5. След като платите таксата, може да видите, че е отразена в „Такси“ -> „Отразени плащания“. Статусът вече ще бъде „Платен“. 

След като плащането е изпълнено се отива в Отдел „Студенти“ със студентска книжка, за да се завърши записването на семестъра.

В случай, че таксата е платена чрез ePay/EasyPay, но информацията за плащането не се е появила в „Отразени плащания“, трябва да се информират на администраторите на системата.

Ако таксата е заплатена по различен начин (не чрез ePay/EasyPay ), плащането няма да бъде отразено в системата СУСИ. Това не пречи за записването на семестъра – ако таксата е платена по различен начин, студентът трябва да представи студентската си книжка с печат за платена (по някой от останалите начини) такса в отдел „Студенти“.

ЗАПИСАН Е САМО ТОЗИ СТУДЕНТ, КОЙТО, СЛЕД КАТО Е ПЛАТИЛ ТАКСАТА, Е ЗАВЕРИЛ КНИЖКАТА СИ В ОТДЕЛ „СТУДЕНТИ“!