Търсене
Close this search box.

ЛАБОРАТОРИИ

Физическият факултет разполага с десетки учебни и научни лаборатории в различни направления. Всички те са на разположение на нашите студенти и изследователи. Оборудването позволява провеждане на разнородни наблюдения, експерименти, проучвания и изпитания на готови системи.

Обсерватория

Открита през 1894 година, астрономическата обсерватория на Физическия факултет е най-старата обсерватория в страната. Тук се провеждат обучения и публични събития. В обсерваторията се намира и телескопът на д-р Петър Берон.

Астрономическа обсерватория

Оборудване: 

152 mm рефракторен телескоп

356 mm Шмид – Касегрен телескоп

Студентска астрономическа обсерватория

Студентската обсерватория се намира на около час път южно от София. Тя се намира в един от най-подходящите за наблюдение райони в България и Европа – Плана планина, където големият брой ясни дни през годината гарантират много възможности за качествени наблюдения. В близкия телепорт се намира и нашият радиотелескоп.

Студентска обсерватория

Плана планина, Софийско

Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (evgeni@phys.uni-sofia.bg)

Лаборатория по фемтосекундна фотоника

Лабораторията по фемтосекундна фотоника разполага с едни от най-съвременните и способни лазери в Европа. В този съвременен научноизследователски комплекс бе конструиран и пуснат в действие първият в България лазер, излъчващ свръхкъси импулси с продължителности, по-къси от 30 фемтосекунди. Фемтосекундната фотоника е високопрестижно научно направление в развитите в научно отношение страни.

Фемтосекундна фотоника

Лаборатория по лазерна техника

Лице за контакт: проф. дфзн Иван Христов (ivan.christov@phys.uni-sofia.bg)

Атомна и молекулна спектроскопия

Лаборатория с богата палитра от научно-изследователски дейности, основно в установяването на свойства на материали и обекти на атомно ниво чрез спектроскопски методи. Провеждат се изследвания по структура на двуатомни молекули, електронни, вибрационни и ротационни спектри; моделиране на структурата на двуатомни молекули: молекулни константи, потенциални криви, депертурбационен анализ. Прилагат се лазерна спектроскопия и поляризационна спектроскопия, лазерноиндуцирана флуоресценция. Работи се с едномодови лазерни системи, както и с импулсни и непрекъснати лазери. Спектрална диагностика на газови разряди: H2, H, W. Допълнителните дейности включват програмиране и числени методи; цифрова и аналогова електроника: захранвания, усилватели, PID контролери, микроконтролери, събиране на данни, както и оптика и механика.

Атомна и молекулна спектроскопия

Сграда В

Лице за контакт: Проф. дфзн Асен Пашов (pashov@phys.uni-sofia.bg)

Лаборатория по медицинска физика, биофизика и патология на мембраните

Лабораторията провежда разнообразни биофизични и биохимични изследвания, свързани с биомаркери, окислителен стрес, свободни радикали и антиоксиданти, токсичност, лекарствени продукти и клинични проучвания. Лабораторията има възможност за провеждане на изследвания с големи серии проби и участва в разработки, свързани с нанотехнологии.

Медицинска физика и биофизика

Сграда В
Лице за контакт: Д-р Елица Павлова (ellipavlova@phys.uni-sofia.bg)

Лаборатория по биомембрани

Лаборатория с учебен и научно-изследователски капацитет. Научните дейности са съсредоточени върху изслеване на взаимодействието на биомолекули и биологични мембрани чрез различни методи – оптични, спектрални, електрохимични – включително импедансна спектроскопия, циклична волтаметрия и потенциометрично титруване за изследване на взаимодействието на биологични молекули с моделни мембрани.

Биомембрани

Сграда В

Лице за контакт: Д-р Лилия Владимирова-Михалева (vladimirova@phys.uni-sofia.bg)