Стипендии

СУ “Климент Охридски” дава възможност на студентите си да кандидатстват за различни видове стипендии. Те могат да бъдат няколко типа, като се различават по продължителност, размер на стипендията и изисквания за класиране:

Кампания за стипендии 2021 / 2022

Кампаниите за успех и успех в специалности в приоритетни направления са отворени. Вижте повече информация за кандидатстването в сайта на Ректората.

Кампания за еднократна помощ

През ноември 2021 г. се очаква да излезе информация по кандидатстването за еднократна помощ. Информация за миналогодишната кампания за еднократна помощ ще намерите тук.