Стипендии

СУ “Климент Охридски” дава възможност на студентите си да кандидатстват за различни видове стипендии. Те могат да бъдат няколко типа, като се различават по продължителност, размер на стипендията и изисквания за класиране:

Кампания за стипендии 2023 / 2024г.

Кампаниите за успех и успех в специалности в приоритетни направления са отворени. Вижте повече информация за кандидатстването в сайта на Ректората.

Кампания за еднократна помощ

Крайният срок за подаване на заявления за еднократна финансова помощ е 10.06.2022 г. Информация за кампанията за еднократна помощ ще намерите тук.