Стипендии

СУ “Климент Охридски” дава възможност на студентите си да кандидатстват за различни видове стипендии. Те могат да бъдат няколко типа, като се различават по продължителност, размер на стипендията и изисквания за класиране:

Кампания за стипендии 2020 / 2021

Кампаниите за успех и успех в специалности в приоритетни направления приключиха. Следете сайта за следващите кампании! Вижте правила, процедури за кандидатстване и графици.

Кампания за еднократна помощ

Заявления за еднократна финансова помощ ще се подават от 31 май до 11 юни 2021 година. Повече информация тук.