График на ЛИКВИДАЦИОННАТА сесия по дисциплини

Бакалаври РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИОННА изпитна сесия 2020 – 2021 г.

Вижте повече за допълнителната изпитна сесия тук.

Важно! Студентите с невзети изпити, които желаят да се явят на допълнителната изпитна сесия, да се свържат с преподавателите и да се договорят за дата и място на провеждане на изпитите.

Публикувано: 16 септември 2021 г.

Последни редакции – 16 септември 2021 г.

ДИСЦИПЛИНА ДАТА ЧАС ЗАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛ
Механика
27.09.21 г.
(понеделник)
9:30
Б 202
Доц. д-р Милена Георгиева
Молекулна физика
27.09.21 г.
(понеделник)
9:30
Б 202
Доц. д-р Милена Георгиева

График на сесията по специалности

Бакалаври РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, изпитна сесия зимен семестър 2021 – 2022 г.

Публикувано: 19 януари 2022 г.

Последни редакции – 28 януари.

БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИК
Физика
Квантова и космическа теоретична физика
Фотоника и лазерна физика
Комуникации и физична електроника
Физика и информатика
Астрофизика, метеорология и геофизика
Инженерна физика
Ядрена техника и ядрена енергетика
Медицинска физика
Оптометрия
Физика и математика
Компютърно инженерство
Учители по природни науки в основната степен на образование
-
Nuclear & Particle Physics
ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ

Бакалаври ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, изпитна сесия зимен семестър 2021 – 2022 г.

Публикувано: 19 януари 2021 г.

Последни редакции – 19 януари.

БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИК
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ БП
Оптометрия
-

Магистри, изпитна сесия зимен семестър 2021 – 2022 г.

Публикувано: 19 януари 2021 г.

Последни редакции – 28 януари.

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ РЕДОВНО ЗАДОЧНО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ МП
PDF
-