ЛИКВИДАЦИОННИ изпити

Бакалаври РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИОННА изпитна сесия 2020 – 2021 г.

Вижте повече за допълнителната изпитна сесия тук.

Важно! Студентите с невзети изпити, които желаят да се явят на допълнителната изпитна сесия, да се свържат с преподавателите и да се договорят за дата и място на провеждане на изпитите.

Публикувано: 16 септември 2021 г.

Последни редакции – 16 септември 2021 г.

Бакалаври 

Публикувано: 23 август 2022г.

Последни редакции – 14 септември 2022 г.

ДИСЦИПЛИНА ДАТА ЧАС ЗАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛ
МАФЕП
15.09.22 г.
(четвъртък)
10:00
А 209
Гл. ас. д-р Цветана Стоянова
Механика
15.09.22 г.
(четвъртък)
9:00
Б 202
Доц. д-р Милена Георгиева
Молекулна физика
15.09.22 г.
(четвъртък)
9:00
Б 202
Доц. д-р Милена Георгиева
Молекулна физика
15.09.22 г.
(четвъртък)
9:00
Б 320
Доц. д-р Цветан Велинов
Физика за Молекулярна биология
19.09.22 г.
(понеделник)
13:30
А 209
Доц. д-р Пл. Петков
Физика за фармация
19.09.22 г.
(понеделник)
13:30
А 209
Доц. д-р Пл. Петков
Обща Химия
21.09.22 г.
(сряда)
9:00
каб. 331 ФХФ
гл. ас. Хр. Христов
Неорганична Химия
21.09.22 г.
(сряда)
9:00
каб. 331 ФХФ
гл. ас. Хр. Христов
Частни диференциални уравнения
21.09.22 г.
(сряда)
9:00
А 204
доц. П. Недкова

График на сесията по специалности

Бакалаври РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, зимна изпитна сесия  2022 – 2023 г.

Публикувано: 21.01.2023 г.

Последни редакции – 7.02.2023 г.

БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИК
Физика
Квантова и космическа теоретична физика
Фотоника и лазерна физика
Комуникации и физична електроника
Физика и информатика
Физика на ядрото и елементарните частици
Астрофизика, метеорология и геофизика
Инженерна физика
Ядрена техника и ядрена енергетика
Медицинска физика
Оптометрия
Физика и математика
Компютърно инженерство
Учители по природни науки в основната степен на образование
-
Nuclear & Particle Physics
ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ
Редовно
КАТЕДРА ОФ

Бакалаври ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, зимна изпитна сесия 2022 – 2023 г.

Публикувано: 30 юли 2022 г.

Последни редакции – 30 юли 2022 г.

БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИК
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ БП

Магистри, изпитна сесия летен семестър 2021 – 2022 г.

Публикувано: 09 юни 2022 г.

Последни редакции – 09 юни.

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ РЕДОВНО ЗАДОЧНО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ МП
PDF
-