Търсене
Close this search box.

ПОПРАВИТЕЛНИ изпити

Бакалаври РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ПОПРАВИТЕЛНА изпитна сесия 2022 – 2023 г.

Публикувано: 08 август 2023г.

Последни редакции: 08 август 2023г.

БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИК
Физика
Квантова и космическа теоретична физика
Фотоника и лазерна физика
Комуникации и физична електроника
Физика и информатика
Физика на ядрото и елементарните частици
Астрофизика, метеорология и геофизика
Инженерна физика
Ядрена техника и ядрена енергетика
Медицинска физика
Оптометрия
Физика и математика
Компютърно инженерство
Учители по природни науки в основната степен на образование
-
Nuclear & Particle Physics
ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ
КАТЕДРА ОФ

График на сесията по специалности

Бакалаври РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, зимна изпитна сесия  2023 – 2024г.

Публикувано: 19.01.2024г.

Последни редакции: 29.01.2024г.

БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИК
Физика
Квантова и космическа теоретична физика
Фотоника и лазерна физика
Комуникации и физична електроника
Физика и информатика
Физика на ядрото и елементарните частици
Астрофизика, метеорология и геофизика
Инженерна физика
Ядрена техника и ядрена енергетика
Медицинска физика
Оптометрия
Физика и математика
Компютърно инженерство
Учители по природни науки в основната степен на образование
Nuclear & Particle Physics
ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ
КАТЕДРА ОФ

Бакалаври ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, лятна изпитна сесия 2022 – 2023 г.

Публикувано: 14 август 2023г.

Последни редакции: 14 август 2023г.

БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИК
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
PDF

Магистри, изпитна сесия, зимен семестър 2023 – 2024 г.

Публикувано: 19.01.2024г.

Последни редакции: 19.01.2024г.

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ РЕДОВНО ЗАДОЧНО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ МП
PDF
-
БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИК
Физика
Квантова и космическа теоретична физика
Фотоника и лазерна физика
Комуникации и физична електроника
Физика и информатика
Физика на ядрото и елементарните частици
Астрофизика, метеорология и геофизика
Инженерна физика
Ядрена техника и ядрена енергетика
Медицинска физика
Оптометрия
Физика и математика
Компютърно инженерство
Учители по природни науки в основната степен на образование
-
Nuclear & Particle Physics
ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ
КАТЕДРА ОФ