Бакалавърски програми
Бакалавърските програми на Физически факултет осигуряват всички необходими познания на студентите, с които те могат да продължат професионалния си път към изследванията или реализацията в различни индустрии. Факултетът предлага 14 бакалавърски програми – 13 на български и една на английски език.

Освен записване на дадена специалност, студентите на  Физическия факултет могат да получат допълнителна квалификация чрез избиране на факултативни модули или факултативни курсове. Повече информация вижте в подсекция Допълнителна квалификация.
Избери бакалавърска програма

Направление 5.3:
Комуникационна и
компютърна техника

Прием

Кандидатствай за бакалавърските ни специалности.
ЗАТВОРЕН