Търсене
Close this search box.
Магистърски програми
Магистърските програми са следващата стъпка в развитието на студентите. Нашите магистърски програми задълбочават основните познания, придобити в бакалавърската степен, и профилират насоката на развитие на студента. Магистратурата във ФзФ е отправната точка за успешно развитие в науката и иновациите.
maxresdefault
Избери магистърска програма

Прием

Кандидатствай за магистърските ни специалности.

Вижте детайли за всички програми в справочника на магистърските програми.

Разгледайте научните групи, където магистрите могат да провеждат практики и научни изследвания.