Търсене
Close this search box.
Докторантури
Доктурантурите във Физическия факултет осигуряват както достъп до изключителен за България научен капацитет, така и поле за творчество в разнообразни научни области. Докторантите имат на разположение лабораторна база и възможности за взаимодействие с институции в страната и чужбина.
Избери докторантска програма

Прием

Приемът за докторанти за учебната 2023 / 2024 година е отворен.
Отворен

Обща информация

Докторантурите могат да бъдат в редовна или задочна форма на обучение, както и в държавна поръчка или платени. Срокът за подготовка в редовна форма е три години, в задочна – четири.

Повече информация тук.

Зачисляване

Докторантурите се зачисляват след решение на факултетния съвет и успешно положени приемни изпити, или след положително решение на проекта за дисертация при кандидатура за самостоятелна подготовка.

Повече информация тук.

Учебен процес

Обучението се осъществява с индивидуален план за работа. Индивидуалният учебен план се изготвя от докторанта и научният му ръководител, приема се от Факултетския съвет след обсъждане в научното звено и се утвърждава от декана.

Повече информация тук.

Цялостна информация

Информация за административно обслужване, важни дати, такси, дипломиране и други подробности относно всички видове докторантури е налична в основния уебсайт на Софийски университет.

Повече информация тук.