График на защити и държавни изпити

Бакалаври, редовно обучение, летен семестър 2020 – 2021, защити и държавни изпити.

Изисквания към дипломните работи за образователно-квалификационната степен “Бакалавър” по специалностите във Физическия факултет можете да видите тук

Комисии за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през учебната 2020/2021 г. на студенти ОКС „бакалавър“ по специалности можете да намерите тук

Процедура в СУ за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство можете да видите тук (Заповед № РД-19-207 / 26.05.2021)

Публикувано: 7 юни 2021 г.

Последни редакции – 18 юни.
СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА МЯСТО ПРАВИЛА
Физика
20.07.2021 (лятна сесия)

07.09.2021 (есенна сесия)
А415 и онлайн
от 9.00 ч.
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на председателя на изпитната комисия проф. Виктор Иванов на адрес: vgi@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

Разпечатаната дипломна работа, подписана от научния ръководител; рецензията, подписана от рецензента; и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат депозирани при секретаря на изпитната комисия Лидия Славова: (каб. В47, тел. 02 8161680, lidka@phys.uni-sofia.bg) не по-късно от 3 дни преди датата на защитата.

Линкът за онлайн достъп ще бъде публикуван тук 7 дни преди защитата.
Квантова и космическа теоретична физика
20.07.2021 (лятна сесия)

07.09.2021 (есенна сесия)
А415 и онлайн
от 9.00 ч.
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на председателя на изпитната комисия проф. Виктор Иванов на адрес: vgi@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

Разпечатаната дипломна работа, подписана от научния ръководител; рецензията, подписана от рецензента; и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат депозирани при секретаря на изпитната комисия Лидия Славова: (каб. В47, тел. 02 8161680, lidka@phys.uni-sofia.bg) не по-късно от 3 дни преди датата на защитата.

Линкът за онлайн достъп ще бъде публикуван тук 7 дни преди защитата.
Фотоника и лазерна физика
-
-
-
Комуникации и физична електроника
-
-
-
Физика и информатика
-
-
-
Астрофизика, метеорология и геофизика
23.07.2021 (лятна сесия)
В60 от 10.00 ч.
Държавен изпит/защита на дипломна работа
12.07.2021 г. – краен срок за предаване на:


- два броя дипломни работи, подписани на заглавната страница от научния ръководител и от консултанта;

- служебна бележка от отдел „Студенти” при Физически факултет, за среден успех от положените изпити.

Дипломните работи се предават в канцеларията на кат. „Астрономия”, кат. „Метеорология и геофизика“ съответно в каб. № 52, 54 всеки работен ден, тел. 8161- 717, 311, email: ezaharieva@phys.uni-sofia.bg ; sneja@phys.uni-sofia.bg.
Инженерна физика
-
-
-
Ядрена техника и ядрена енергетика
-
-
-
Медицинска физика
-
-
-
Оптометрия
21.07.2021 и 22.07.2021
-
Държавен изпит
Физика и математика
-
-
-
Компютърно инженерство
-
-
-
Учители по природни науки в основната степен на образование
-
-
-
Nuclear & Particle Physics
-
-
-
Магистри, редовно обучение, летен семестър 2020 – 2021, защити и държавни изпити.

Публикувано: 7 юни 2021 г.

Последни редакции – 18 юни.
СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА МЯСТО ПРАВИЛА
Физика
-
-
-
Квантова и космическа теоретична физика
-
-
-
Фотоника и лазерна физика
-
-
-
Комуникации и физична електроника
-
-
-
Физика и информатика
-
-
-
Mетеорология
22.07.2021 (лятна сесия)
В60 от 10.00 ч.
Изискват се:

- два броя дипломни работи, подписани на заглавната страница от научния ръководител и от консултанта;

- служебна бележка от отдел „Студенти” при Физически факултет, за среден успех от положените изпити.

-Дипломните работи се предават 10 дни преди защита в канцеларията на катедрата, кабинет № 54
Инженерна физика
-
-
-
Ядрена техника и ядрена енергетика
-
-
-
Медицинска физика
-
-
-
Оптометрия
21.07.2021 и 22.07.2021
-
Държавен изпит
Физика и математика
-
-
-
Компютърно инженерство
-
-
-
Учители по природни науки в основната степен на образование
-
-
-
Nuclear & Particle Physics
-
-
-