Разписания на занятията по зали

Бакалаври, РЕДОВНО, летен семестър 2021 – 2022 г.

В разписанието са отразени задължителните и само част от избираемите дисциплини. Времето за провеждане на останалите избираеми дисциплини да се уточни допълнително между преподаватели и студенти.

УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ВЪВ ФМИ ЩЕ ЗАПОЧНАТ ОНЛАЙН!

Публикувано: 15 февруари 2022 г.

Последни редакции: 4 март 2022 г.

Бакалаври, ЗАДОЧНО, летен семестър 2021 – 2022 г.

Публикувано: 17 януари 2022 г.

Последни редакции: 17 януари 2022 г.

РАЗПИСАНИЕ ПО ЗАЛИ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Разписание за летен семестър 2021/2022