Разписания на занятията по зали

Бакалаври, ЗАДОЧНО, зимен семестър 2023 – 2024 г.

Публикувано: 26.08.2023г.

Последна промяна: 11.09.2023г.

(!) Поради започващи ремонти на учебни зали А301, А303, А313, Б202 и Б302 от 11 септември до 30 септември 2023 г. занятия за задочно обучение няма да се провеждат в тях.

Бакалаври, РЕДОВНО, летен семестър 2022-2023г.

Публикувано: 13 февруари 2023 г.,

Последни редакции: 9 март 2023 г.

(!) При нередности сигнализирайте на Стоянка Пешкалова (taniabp@phys.uni-sofia.bg) и Асен Пашов (pashov@phys.uni-sofia.bg)

РАЗПИСАНИЕ ПО ЗАЛИ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Разписание за летен семестър 2021/2022