Разписания на занятията по зали

Бакалаври, РЕДОВНО, зимен семестър 2021 – 2022 г.

Занятията ще започнат в присъствена форма на 4.10.2021 г. Ако епидемичната ситуация се промени, ще се действа според указанията на здравните власти и ръководството на Университета. До 20.10.2021 г. са възможни малки промени, за което следете информацията на сайта.

Публикувано: 28 септември 2021 г.

Последни редакции: 15 октомври 2021 г.

СУ"Св.Кл.Охридски"
Учебно заведение: СУ"Св.Кл.Охридски", ФзФ;
Коментари: Разпис за зимен семестър на учебната 2021-2022г.

Съдържание

 

СУ"Св.Кл.Охридски"
А 408А
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А112
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
3 ФМ
доц.Ел.Гурова, гл. ас.Н.Зографов
Информатика л, пр
1 ФИ
доц.Ел.Гурова, гл. ас.Н.Зографов
КСТ л, с
---
сряда --- --- --- --- --- ---
1 КИа, 1 КИб
гл. ас.Н.Зографов
ККиПер с, пр, /
---
четвъртък --- --- --- --- ---
2 КИ
гл. ас.Н.Зографов, доц. Хр.Илиев, гл.ас Г.Гоев
Електр Изм А112 /Ф II пр. А414 пр, /
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А414
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А 518
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
3 ФИ
доц.Н.Николова, гл.ас.Ф.Петров
Училищен курс по Информационни технологии л
--- --- --- --- ---
3 УПН, 2 МФ
ст.преп.Р.Радкова
Английски език ФМИ 217
--- ---
вторник ---
3 ФИ
доц. Св. Иванов
Физика на вълновите процеси л, с
---
3 УПН
Хигиена и здраве л, с
--- --- --- --- ---
сряда ---
1 УПН
доц. Мая Гайдарова
Механика л, с
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 ФИ
доц. Св. Иванов
Физика на вълновите процеси л, с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
2 УПН
гл.ас.Ил.Петкова
Педагогика л, с
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А506
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1ФМ
гл.ас. Ив. Коцева
ИКТ в ОРДС л, пр
---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А108
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
ОММ пр
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А201
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
1Nuclear&Part.Phys.
Assoc. prof. К. Christov
Linear Algebra and Analytical Geometry Lect., Sem.
--- --- --- ---
вторник ---
1Nuclear&Part.Phys.
Assoc. prof. К. Christov
Linear Algebra and Analytical Geometry Lect., Sem.
---
3 КФЕ
гл.ас . Цв.Вецов
УЕД л
--- --- --- --- ---
сряда ---
1Nuclear&Part.Phys.
Prof. R. Rashkov, Assist. prof. Tz. Vetzov
Calculus of a function of a single real variable Lect., Sem.
---
1Nuclear&Part.Phys.
Assoc. prof. Sv. Ivanov
Mechanics Lect.
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
4 ККТФ
доц.П.Иванов
Методи на квантовата механика с
--- --- --- --- ---
Факултативен курс
доц. Ирина Сотирова
Практически корейски език 1 част
---
петък ---
4 МФ
гл.ас.Стр.Георгиев
ЕМЯФМ л
--- --- --- --- --- ---
Факултативен курс
доц. Ирина Сотирова
Корейско странознание
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А203
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3 ИФ
доц. Ст.Лалковски
АФВЙЛВ с, /
--- ---
сряда --- --- --- --- ---
2 Опт
доц. Г.Цуцуманова
Практическа физика л, пр, /
2 Опт а, 2 Опт б
доц. Г.Цуцуманова, ас. А.Цонев
Практическа физика пр, /
--- ---
четвъртък --- --- ---
3 КФЕ
гл.ас . Цв.Вецов
УЕД с
---
1Nuclear&Part.Phys.
Assist. prof. Tz. Vetzov
Calculus of a function of a single real variable Sem.
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А204
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А205
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
доц. Е.Пенева
Увод в университетската математика л, с
--- --- ---
1 ККТФ
гл.ас.Ж.Петров
МАФЕП л
1 ККТФ
гл.ас.В.Георгиев
МАФЕП с
--- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
проф.М. Абрашев
Основи на физ. І л
--- ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
доц. Р.Бездушний
ЕМ л
--- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ. І с
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
доц. Р.Бездушний
ЕМ л
--- --- ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
гл.ас.Л.Андреев
ЛААГ с
---
четвъртък ---
4 Опт
гл.ас.Н.Димитров
ОТОМОП л, с
---
2 Опт
М. Найденов
ММО с
--- --- --- ---
петък ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
ЛААГ л
--- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
гл.ас.Д.Радкова
ЛААГ л
--- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А207
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
гл.ас.Л.Андреев
ЛААГ с
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
гл.ас.Д.Радкова
ЛААГ л
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А209
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
1ФМ, 1 Опт
Основи на физ. І с
--- --- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ККТФ
доц.М. Георгиева
Механика л
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
доц.А.Живков
Пр.Мат I л
--- --- --- --- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
Цв.Стоянова
МАФЕП л
--- ---
1 Ф, 1 ККТФ
доц.М. Георгиева
Механика л
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
гл. ас. М.Цеков
Основни понятия в механиката с
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
доц.М. Георгиева
Механика л
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- ---
1 ИФ
гл.ас.Л.Андреев
ЛААГ с
--- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А301
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
1 Опт
гл. ас Ив. Божинова
Геометрична оптика л
---
2 КИ
гл.ас.Ал.Стефанов
Пр.Мат III л
2 КИ
доц.Ж.Кисьовски
ТеорЕлектр. л
--- --- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
проф. В. Попов
ТСФ л, с
--- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ
Цв.Стоянова
МАФЕП с
1 АМГ , 1 ФЛФ
ас. К. Генков
Механика с
--- ---
сряда --- ---
Химия
доц. Хр.Илиев
Физика л
--- ---
1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП с
--- --- --- ---
четвъртък ---
2 ККТФ
гл.ас . Цв.Вецов
ВТА с
2 Ф, 2 ККТФ
проф.А.Драйшу
ЕМ л
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Б.Петков
Пр.Мат I с
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1ФМ
ЛААГ с
--- ---
петък --- ---
Биология
доц.З.Златанов
Физика л
--- --- ---
1 ККТФ
гл.ас.Л.Андреев
ЛААГ с
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А303
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
2 КИ
Д.Недановски
Пр.Мат III с
--- ---
1Nuclear&Part.Phys.
Assoc. prof. Sv. Ivanov
Mechanics Lect.
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ас. А. Зяпков
ЕМ с
--- --- ---
четвъртък --- --- ---
3 Ф, 3 ККТФ
ас. П. Славов
ЕД с
3 ИФ
проф. Ст.Русев
Инф. технологии л
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А304
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А305
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А306
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Assist. prof. N. Zografov
Lab.exer. in Electr&Magn. lab. exer.
2 АМГ
ЕМ пр
--- --- --- ---
вторник
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ЕМ пр, /
--- ---
2 ККТФ а
ЕМ пр
--- ---
сряда --- ---
2 ККТФ б
ЕМ пр
--- --- --- ---
2 Ф
ЕМ пр
---
четвъртък --- ---
ЕМ пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А307
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
2 ККТФ
гл.ас.К.Стайков
ОДУ л
---
2 ККТФ
гл.ас . Цв.Вецов
ВТА л
2 ККТФ
Г.Ванкова
ПИФ л
--- ---
вторник ---
4 ККТФ
доц. П. Георгиев
ОФVII л, с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
3 ФЛФ, 3 МФ
доц.П.Иванов
ТФ II (Кв М) с
1 Опт
доц. Е.Пенева
Мат Опт л
--- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
доц. Д.Арнаудов
ТМ с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А308
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
1 КИа, 1 КИб, 1 ФИ
Основи на физ. І пр, /
1 ИФ
Механика пр
1Nuclear&Part.Phys.
Assist. prof. N. Zografov
Lab.exer. in Mechanics lab. exer.
---
вторник --- ---
1 АМГ
Механика пр
1 Опт. а, 1 Опт. б
гл.ас.Хр.Христов
Основи на физ.I А308 / Обща химия 13-17ч ФХФ 301,335 пр, /
--- ---
сряда --- --- --- --- ---
1 КФЕ, 1 ФИ
Основи на физ. І пр, /
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А309
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- ---
3 Опт а, 3 Опт б
доц Хр. Виденова, ас. Н.Пеев
Кл.Рефр I л. Опт
3 Опт
доц.Сн.Йорданова
Колориметрия л. Опт, пр.Опт
4 Опт
доц. Г.Георгиев
Хим на контактните лещи л, пр
--- ---
вторник --- ---
2 Опт
доц. Е.Пенева
ММО л
---
4 Опт
проф. А.Пашов
ОптПракт л. Опт
---
4 Опт
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
Контактни лещи I л. Опт
---
сряда ---
2 Опт
доц. Ст. Балушев
Вълнова оптика л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 Опт
гл.ас.Хр.Христов
Обща химия л. Опт
---
1 Опт
доц.Сн.Йорданова
Оптика на окото 1 л. Опт
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А310
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 Ф
Механика пр
---
вторник --- --- --- --- --- ---
1ФМ
Основи на физ. І пр
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
1 ФЛФ
Механика пр
--- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика пр
--- ---
петък
1 ККТФ в
Механика пр
1 ККТФ а, 1 ККТФ б
ас. К. Генков
Механика пр
--- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А311
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
2 Ф
гл.ас.К.Стайков
ОДУ л
2 Ф
доц. Ц.Иванов
ВТС л
2 Ф
гл.ас.Ал.Стефанов
ВТС с
---
вторник --- --- --- --- ---
4 ККТФ
гл.ас.Д.Кочева
ОФVIII с
3 ККТФ
АФВЙЛВ с
2 КФЕ
Б.Петков
Пр.Мат III с
---
сряда --- --- --- --- --- --- ---
2 Ф
Виктор Данчев
ОДУ с
--- --- --- ---
четвъртък
1 КФЕ
доц.Ст.Лишев
УФЕл л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 ФИ, 2 УПН
гл. ас Ева Божурова
Астрономия л, с
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А313
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
ИХСМ, ЯХ
доц. Хр.Илиев
Обща физика Iч л
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
доц. Д.Арнаудов
ТМ л
2 КИ
проф. В. Иванов
Ф II л
2 КИ
доц. Хр.Илиев
Ф II с
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
2 ФЛФ, 2 МФ
доц. Ст.Лалковски
ВФС л
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
1Nuclear&Part.Phys.
Prof. R. Rashkov
Calculus of a function of a single real variable Lect.
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А315
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ
доц. К. Гладнишки
АФВЙЛВ л
3 Ф, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
доц. К. Гладнишки
АФВЙЛВ с
4 ККТФ
проф.Г.Райновски
ОФVIII л
--- --- --- --- ---
вторник --- ---
3 МФ
доц. И. Русинов
ФАМ л
4 МФ
проф. Пресиянов
Дозиметрия и лъчезащита л
--- --- --- --- ---
сряда ---
4 ЯТЯЕ
проф. Пресиянов
Дозиметрия и лъчезащита л
---
4 ККТФ
проф.Г.Райновски
ОФVIII л
---
3 ИФ
доц. Ст.Лалковски
АФВЙЛВ л
--- ---
четвъртък --- ---
КС кат. АФ
3 МФ
проф. Пресиянов, доц.Кр.Митев, доц.Б.Павлов
УМФ лАФ
Научен семинар кат. АФ
--- ---
петък
3 МФ
Г.Ванкова
ФАМ с, /
3 МФ
доц.Кр.Митев
ИФОД лАФ
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А317
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
3 ФМ
АЯФпр пр
--- ---
вторник ---
3 ККТФ
АФВЙЛВ пр
--- --- --- --- ---
3 МФа, 3 Ф
АФВЙЛВ пр
---
сряда --- --- --- --- ---
3 ИФ
АФВЙЛВ пр
---
3 МФб
АФВЙЛВ прАФ
---
четвъртък --- --- --- --- ---
3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ пр
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
3 Nuclear&Particle Physics
Assist. prof. D.Kocheva
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter lab. exer.
--- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А401
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
Осн. на Пр........
--- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- ---
1 ИФа, 1 ИФб
доц. К.Кирилов, ас. А.Цонев
КОЕД пр, /
сряда ---
1 КИа, 1 ФИ
ас. Ст.Иванов
КомпПр поПрМ I прКК
--- --- --- ---
2 ККТФ а, 2 ККТФ б
Г.Ванкова
ПИФ пр, /
--- ---
четвъртък --- ---
1 КФЕ
доц.Ст.Лишев
КомпПр поПрМ I прКК
---
ВФС пр
1 Ф
доц. К.Кирилов
КОЕД прКК
---
петък --- --- --- --- --- ---
1 КИб
ас. Ст.Иванов
КомпПр поПрМ I прКК
--- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А403
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
Осн. на Пр........
--- --- ---
вторник
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ас. Т.Йорданов, гл.ас.Н.Димитров
КОЕД прКК, /
--- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
3 ФЛФ
доц. Й.Иванова
КИГ л, пр
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- ---
3 ИФ
доц. Г.Цуцуманова
Инф. технологии прКК
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- ---
1 ФЛФ
гл.ас.Н.Димитров
КОЕД прКК
--- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А404
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
2 ФЛФ
доц.Цв.Паунска
Комп.Модел. пр
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 КФЕ
ас. Ст.Иванов
Трептения и вълни пр, /
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
2 КФЕ
В.Вачков
ИзмТехн л, пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А406
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Assist. prof. M.Iliev
Basics of Electronics lab. exer.
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
2 Ф
гл.ас.М.Илиев
ЕЕВ пр, /
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А408
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ас. Ст.Иванов
Основи на електрониката пр, /
--- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ
гл.ас. Юри Цукровски, доц.Цв.Паунска
Комп с-ми с
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък
3 КИа, 3 КИб
гл.ас. Юри Цукровски
Електронни схеми и устройства - аналогова техника пр, /
--- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А410
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А501
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2 АМГ, 3 ФИ
гл.ас.М.Илиев
ОРЕ пр
---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А503
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
доц.Б.Павлов
ООПрогр л
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 КФЕ
доц.Б.Павлов
ООПрогр пр
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
4 КИ
доц. П.Петков
Високопроизводителни компютърни системи л
---
4 КИа, 4 КИб
доц. П.Петков
Високопроизводителни компютърни системи пр, /
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
3 МФа, 3 МФб
доц. П.Петков, ст.преп. М.Ванков
ИФОДпр А503/ ОММпр А108 пр, /
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А512
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 УПН
гл.ас. Ив. Коцева
Математика л, с
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
4 ККТФ
доц. Д. Мърваков
Статистическа физика л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 ККТФ
доц. Д. Мърваков
Статистическа физика с
--- --- ---
2 УПН
гл.ас.Л.Стоянов
ЕМ л, с
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 ФИ, 1ФМ, 1 УПН
проф.И.Зиновиева
Психология л, с
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А516
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
3 МФ
гл.ас.Н.Димитров
ПЛМ л
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
4 Опт.а, 4 Опт.б
гл.ас.Н.Димитров, ас. А.Цонев
ОТОМОП пр
--- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А519
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
4 Опт
доц. Хр.Благоева
Очни болести л. Опт
1 Опт
Г.Добрев
Геометрична оптика сОпт
--- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 Опт.а, 4 Опт.б
ас. М. Драгомирова
Контактни лещи I пр.Опт, /
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
2 Опт а, 2 Опт б
ас. Н.Пеев
Техника на очилата сОпт, пр.Опт
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Астрономическа обсерватория
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 Опт а
ас. Н.Пеев
Кл.Рефр I пр.Опт
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
4 Опт.а, 4 Опт.б
ас. Н.Пеев
ОптПракт пр.Опт
---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б202
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
доц. А.Рангелов
ЕД л
--- --- ---
вторник ---
КХ
проф. В. Иванов
Физика л
--- --- ---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
доц. А.Рангелов
ЕД с
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
гл.ас.К.Стайков
ММ I с
---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ас. К. Генков
Механика с
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
доц. Д.Младенов
ММ I л
--- ---
четвъртък ---
КХ
проф. В. Иванов
Физика л
3 КИ
гл.ас. Юри Цукровски
Компютърни архитектури с
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ас. А. Зяпков
ЕМ с
---
1 ККТФ
гл.ас.Л.Андреев
ЛААГ с
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 Опт
гл. ас Ив. Божинова
Оптика на окото 1 с
1 Опт
М. Найденов
Мат Опт с
--- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б228
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б229
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
2 Опт а, 2 Опт б
гл. ас. Д. Цанков
Вълнова оптика пр, /
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- ---
3 ФИ
гл. ас. Д. Цанков
Лабораторен практикум - оптика пр
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б230
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б231
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Механика пр
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б241
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б246
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ
доц. Й.Иванова
Техническа механика л, пр, /
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б302
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 Опт
ас. М. Драгомирова
УвОпт с, /
--- ---
вторник --- --- ---
1 ИФ
ас. К. Генков
Механика с
1 ККТФ
гл.ас.В.Георгиев
МАФЕП с
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
1 ККТФ
гл.ас.Ж.Петров
МАФЕП л
---
2 Ф, 2 ККТФ
ас. А. Зяпков
ЕМ с
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 ККТФ а, 1 ККТФ б
доц. К.Стоичкова
Механика с
---
4 ККТФ
доц. П. Георгиев
ОФVII л, с
--- --- --- ---
петък --- ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
МАФЕП с
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б303
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ
проф.А.Драйшу
ЕМ л
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б316
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник
2 Nuclear&Part. Phys.
Assoc. prof. V. Atanasov
Electr&Magn. Lect., Sem.
--- --- --- --- ---
2 ФЛФ
гл. ас. Гергана Алексиева
Осн.на Акуст л
--- --- ---
вторник --- ---
4 ФЛФ
доц.Ст.Куртев
ЛТ I л
--- --- ---
3 КФЕ
доц.Ст.Лишев
ФЕ I л
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2 ФЛФ
гл. ас. Гергана Алексиева
Осн.на Акуст л
---
четвъртък ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Assoc. prof. V. Atanasov
Electr&Magn. Lect., Sem.
--- --- --- ---
3 ЯТЯЕ
гл.ас. Пл.Петков
АЕЦ л, с
--- ---
петък --- --- ---
1 Ф, 1 ККТФ в
доц. К.Стоичкова
Механика с
--- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б320
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
4 Ф, 4 АМГ
доц. Цв.Велинов
СЕМ пр, /
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б335
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
4 ЯТЯЕ
гл.ас.М.Джонголов
УЯТ л
---
4 ЯТЯЕ
гл.ас.М.Джонголов
УЯТ с
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
4 ЯТЯЕ
ас. Т.Йорданов
УЯТ пр
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
4 ЯТЯЕ
доц.Ив.Христосков
ИМЯТ л, пр
--- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б346
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б404
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
4 ФЛФ
доц.Ст.Куртев
ЛТ I пр
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б406
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б408
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
3 ФЛФ
доц.Ст.Куртев
ОЕИО пр, /
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
3 ФЛФ
доц.Ст.Куртев
ОЕИО л
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
3 ФЛФ
доц.Ст.Куртев
ОЕИО л
--- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б427
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
4 КФЕ
доц.Цв.Паунска
СМКТИ л
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 КФЕ
доц.Цв.Паунска
СМКТИ пр
---
4 КФЕ
доц.Цв.Паунска
СМКТИ с
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б428
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
доц.Ж.Кисьовски
Основи на електрониката л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
3 КФЕ
доц.Ж.Кисьовски
Трептения и вълни л
--- --- ---
2 Ф, 2 АМГ, 3 ФИ
доц.Н.Джерманова
ОРЕ л
2 Ф
доц.Н.Джерманова
ОРЕ с
---
сряда --- ---
3 КФЕ
проф.А.Драйшу
ОСОК л
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
2 КИ
В.Вачков
ТеорЕлектр. с
---
3 КИ
доц.Е. Владков
Електронни схеми и устройства - аналогова техника л
--- --- --- ---
петък --- ---
3 ФЛФ
проф.А.Драйшу
ЛФ I л
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б431
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
доц.Е. Владков
КОВД л
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
4 КФЕ
доц.Е. Владков
ЦОС л
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- ---
4 КФЕ
доц.Е. Владков
ЦОС пр
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б435
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ 143
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ 143,158
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ 158
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ 211
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
2 Опт
гл.ас. Ил.Саздова
ОФЧ л БФ
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ 221
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ 333
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
2 Опт
доц. Й.Думанов
ОБХ л БФ
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ л
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ113
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
2 Опт б
гл.ас. Ил.Саздова
ОФЧ практ БФ, /
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ158,143
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
2 МФ
М.Шкодрова
ОАФЧ практ БФ, /
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФп
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
2 Опт а
гл.ас.Ил.Саздова.
ОФЧ практ БФ, /
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В 29а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
3 ЯТЯЕ
доц. И. Русинов
ЯЕ л
---
3 ЯТЯЕ
доц. И. Русинов
ЯЕ пр
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В 33
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
4 МФ
гл.ас.Стр.Георгиев
ЕМЯФМ пр
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В13
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 Опт
доц. Д.Филипова
Обща неврология л. Опт
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В15
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 Опт б
А.Коева
Кл.Рефр I пр.Опт
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 Опт
гл.ас. Д.Иванова
ПОК л. Опт
---
3 Опт а, 3 Опт б
проф.Г.Железова
ОМИ л. Опт, пр.Опт, /
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
3 Опт
доц. Д.Филипова
Физ на Зрен л. Опт
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 ФЛФ
проф. А.Пашов
СОУ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В21
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
4 ФЛФ
доц. Ст. Балушев
ОргОпт л
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В22
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
1 Опт. а, 1 Опт. б
Г.Добрев
Геометрична оптика пр.Опт, /
---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- ---
1 Опт. а, 1 Опт. б
гл. ас Ив. Божинова
Оптика на окото 1 пр.Опт, /
--- --- ---
петък --- ---
1 Опт. а, 1 Опт. б
Геометрична оптика пр.Опт
1 Опт. а, 1 Опт. б
Оптика на окото 1 пр.Опт
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В24
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
4 ЯТЯЕ
гл.ас.Стр.Георгиев
Дозиметрия и лъчезащита пр
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
4 МФ
гл.ас.Стр.Георгиев
Дозиметрия и лъчезащита пр
--- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В44
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
4 ККТФ
доц.П.Иванов
Методи на квантовата механика л
--- ---
3 Ф
проф. Р.Рашков
ТМ л
--- --- --- ---
вторник --- ---
3 Ф
проф. Р.Рашков
ТМ л
3 Ф, 3 ККТФ
доц. Г.Гюлчев
ЕД л
3 МФ, 3 ФЛФ
доц.П.Иванов
ТФ II (Кв М) л
2 ФЛФ, 2 МФ
гл.ас.К.Стайков
ММ I л
---
сряда ---
4 ФЛФ, 4 МФ
проф. В. Попов
ТФ III (ТСФ) л, с
--- ---
3 Ф
гл.ас. Димо Арнаудов
ТМ с
--- --- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
проф. В. Попов
ТСФ л, с
--- --- --- --- ---
2 ФЛФ, 2 МФ
гл.ас.К.Стайков
ММ I с
---
петък --- ---
3 ККТФ
доц. Д.Младенов
ФПТГ с
---
3 ККТФ
доц. Ц.Иванов
МНС л, с
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В60
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
2 АМГ
гл. ас. М.Цеков , гл. ас. Г.Георгиева, доц. Р. Райкова
Ув курс Геоф л, с
---
3 ККТФ
доц. Д.Младенов
ФПТГ л
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
2 ККТФ
доц. Д.Арнаудов
ОДУ с
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 Ф, 3 ККТФ
доц. Г.Гюлчев
ЕД л
--- --- ---
2 ККТФ
гл.ас.К.Стайков
ОДУ л
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
1 АМГ
доц. Н.Рачев , доц. Е.Овчаров , доц. Т.Велчев, гл. ас. М.Цеков
История на науките за Космоса и Земята л, с
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В63
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
4 Ф
доц. Т.Велчев
Астрофизика л, с
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Assist. prof. O. Stanchev
General Astronomy, Optional Lect.
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Assist. prof. O. Stanchev
General Astronomy, Optional Sem.
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
каб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 ФМ
доц.М.Богомилов
АЯФ л, с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
каб 4
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
каб.2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В 30
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ЛЛТ 204
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 ФЛФ
доц. Ив.Ламбрев
ЕкспФ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ЛЛТ 209
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
4 ФЛФ
гл.ас. Н. Горунски
ЕкспФ пр
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ЛЛТ311
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 МФ
гл.ас. Н. Горунски
ОММ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 ИФ
доц. Ив.Ламбрев
Обща метрология л
---
1 ФЛФ
гл.ас. Н. Горунски
УООУ л
--- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
МБАЛ СвСофия
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
4 Опт.а, 4 Опт.б
Вл.Баков
Очни болести пр.Опт, /
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
сг.А сутерен лаб.ФПГР
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
3 КФЕ
доц.Ст.Лишев
ФЕ I пр, с
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ФзФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ФХФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ФХФ.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А 521
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
1 КФЕ
доц. К.Кирилов
Осн на Пр пр
1 КИ, 1 КФЕ
доц. Р.Бездушний
Осн на Пр л
--- --- ---
вторник ---
3 КИ
доц.Ст.Колев
Сигнали и обработка на данни
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 КИа
доц. К.Кирилов
Осн на Пр пр
--- --- --- ---
Мед. статистика
---
петък --- --- --- --- --- --- --- ---
1 КИб
доц. К.Кирилов
Осн на Пр пр
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А521а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В 29б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Assoc. prof. G. Gyulchev
Ordinary Differential Equations Lect., Sem.
--- --- --- ---
вторник --- ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Assist. prof. G. Vassilev
Vectors and Tensors Lect., Sem.
---
2 Nuclear&Part. Phys.
Assist. prof. G. Vassilev
Vectors and Tensors Lect., Sem.
2 Nuclear&Part. Phys.
Assoc. prof. G. Gyulchev
Ordinary Differential Equations Lect., Sem.
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Assoc. prof. St.Kolev
Basics of Electronics Lect.
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре