Разписания на занятията по специалности

Бакалаври, ЗАДОЧНО, зимен семестър 2021 – 2022 г.

Публикувано: 28 август 2021 г.

Последни редакции: 6 септември 2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТ I КУРС II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
Физика
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Оптометрия
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Инженерна физика
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Астрофизика, метеорология и геофизика
PDF
PDF
PDF
PDF
-
Физика и математика
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Химия (Факултет по химия и фармация)
-
PDF
-
-
-
ЕООС (Биологически факултет)
-
PDF
-
-
-

Магистри, РЕДОВНО, зимен семестър 2021 – 2022 г.

Последни редакции: 30 септември 2021 г.

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ РЕДОВНО ЗАДОЧНО
Оптометрия
-

Бакалаври, РЕДОВНО, зимен семестър 2021 – 2022 г.

В разписанието са отразени задължителните и само част от избираемите дисциплини. Времето за провеждане на останалите избираеми дисциплини да се уточни допълнително между преподаватели и студенти.

Часовете за лекции и семинари са увеличени за сметка на лабораторните практикуми. Може да се окаже, че при някои дисциплини учебният материал ще бъде взет преди 23.12.

Лабораторните практикуми ще се проведат присъствено от 3.1. до 21.01.2022 г. Разписанието ще бъде изготвено допълнително.

Поощряваме групите, в които студентите притежават валидни КОВИД сертификати, да се свържат с преподавателите след 22.11. за провеждане на присъствени лекции и семинари. При взаимно съгласие може да се проведат и лабораторни практикуми.

 

Публикувано: 12 ноември 2021 г.

Последни редакции: 12 ноември 2021 г.

СУ"Св.Кл.Охридски"
Учебно заведение: СУ"Св.Кл.Охридски", ФзФ;
Коментар: Разпис за зимен семестър на учебната 2021-2022г. -дистанционно обучение

Съдържание

 

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
--- ---
1 АМГ , 1 ФЛФ
Механика дистанционно
ас. К. Генков
--- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
1ФМ, 1 ФЛФ, 1 АМГ
ЛААГ дистанционно
--- ---
сряда
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1ФМ
ЛААГ дистанционно
--- ---
петък
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
1 АМГ
История на науките за Космоса и Земята дистанционно
доц. Н.Рачев , доц. Е.Овчаров , доц. Т.Велчев, гл. ас. М.Цеков
---
1 АМГ
История на науките за Космоса и Земята дистанционно
доц. Н.Рачев , доц. Е.Овчаров , доц. Т.Велчев, гл. ас. М.Цеков
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 Опт. а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Опт
Геометрична оптика дистанционно
гл. ас Ив. Божинова
--- ---
1ФМ, 1 Опт
Основи на физ. І дистанционно
1 Опт
УвОпт дистанционно
ас. М. Драгомирова
--- ---
вторник
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І дистанционно
проф.М. Абрашев
---
1 Опт. а, 1 Опт. б
Обща химия ФХФ 301,335 пр, /
гл.ас.Хр.Христов
А308
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 Опт
Мат Опт дистанционно
доц. Е.Пенева
---
1 Опт
Мат Опт дистанционно
М. Найденов
1 Опт
Геометрична оптика дистанционно
Г.Добрев
--- ---
четвъртък ---
1 Опт
Обща химия л. Опт
гл.ас.Хр.Христов
---
1 Опт
Оптика на окото 1 дистанционно
доц.Сн.Йорданова
--- --- --- --- ---
петък
1 Опт
Оптика на окото 1 дистанционно
гл. ас Ив. Божинова
1 Опт
Мат Опт дистанционно
доц. Е.Пенева
---
1 Опт
Мат Опт дистанционно
М. Найденов
--- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 Опт. б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Опт
Геометрична оптика дистанционно
гл. ас Ив. Божинова
--- ---
1ФМ, 1 Опт
Основи на физ. І дистанционно
1 Опт
УвОпт дистанционно
ас. М. Драгомирова
--- ---
вторник
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І дистанционно
проф.М. Абрашев
---
1 Опт. а, 1 Опт. б
Обща химия ФХФ 301,335 пр, /
гл.ас.Хр.Христов
А308
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 Опт
Мат Опт дистанционно
доц. Е.Пенева
---
1 Опт
Мат Опт дистанционно
М. Найденов
1 Опт
Геометрична оптика дистанционно
Г.Добрев
--- ---
четвъртък ---
1 Опт
Обща химия л. Опт
гл.ас.Хр.Христов
---
1 Опт
Оптика на окото 1 дистанционно
доц.Сн.Йорданова
--- --- --- --- ---
петък
1 Опт
Оптика на окото 1 дистанционно
гл. ас Ив. Божинова
1 Опт
Мат Опт дистанционно
доц. Е.Пенева
---
1 Опт
Мат Опт дистанционно
М. Найденов
--- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
--- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
--- ---
сряда
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно, /
гл.ас.Л.Андреев
---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
--- ---
1 Ф
КОЕД дистанционно
доц. К.Кирилов
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
--- ---
петък ---
1 Ф, 1 ККТФ в
Механика дистанционно
доц. К.Стоичкова
---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ИФа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 ИФ
Механика дистанционно
ас. К. Генков
--- ---
1 ИФа, 1 ИФб
КОЕД /, дистанционно
доц. К.Кирилов, ас. А.Цонев
сряда
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
---
1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
--- --- --- ---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
--- --- --- ---
петък
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
1 ИФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
---
1 ИФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ИФб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 ИФ
Механика дистанционно
ас. К. Генков
--- ---
1 ИФа, 1 ИФб
КОЕД /, дистанционно
доц. К.Кирилов, ас. А.Цонев
сряда
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
---
1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
--- --- --- ---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
--- --- --- ---
петък
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
1 ИФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
---
1 ИФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
---
1ФМ, 1 Опт
Основи на физ. І дистанционно
1ФМ
ИКТ в ОРДС дистанционно
гл.ас. Ив. Коцева
А506
---
вторник
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І дистанционно
проф.М. Абрашев
--- --- --- ---
1ФМ, 1 ФЛФ, 1 АМГ
ЛААГ дистанционно
--- ---
сряда
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
---
1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
--- --- --- ---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
--- --- --- --- ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1ФМ
ЛААГ дистанционно
--- ---
петък
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
--- ---
1 ФИ, 1ФМ, 1 УПН
Психология дистанционно
проф.И.Зиновиева
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
КОЕД прКК, /, дистанционно
ас. Т.Йорданов, гл.ас.Н.Димитров
А401
--- ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
--- ---
сряда
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
--- --- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно, /
гл.ас.Л.Андреев
---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
ас. К. Генков
---
петък ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
МАФЕП дистанционно
---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
--- ---
1 АМГ , 1 ФЛФ
Механика дистанционно
ас. К. Генков
--- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
1ФМ, 1 ФЛФ, 1 АМГ
ЛААГ дистанционно
--- ---
сряда
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1ФМ
ЛААГ дистанционно
--- ---
петък
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
---
1 ФЛФ
УООУ дистанционно
гл.ас. Н. Горунски
1 ФЛФ
КОЕД прКК
гл.ас.Н.Димитров
А403
--- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
КОЕД прКК, /, дистанционно
ас. Т.Йорданов, гл.ас.Н.Димитров
А401
--- ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
--- ---
сряда
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
--- --- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно, /
гл.ас.Л.Андреев
---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
ас. К. Генков
---
петък ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
МАФЕП дистанционно
---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ККТФ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
---
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.Ж.Петров
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.В.Георгиев
---
вторник ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.В.Георгиев
--- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.Ж.Петров
---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
--- --- ---
четвъртък ---
1 ККТФ а, 1 ККТФ б
Механика дистанционно
доц. К.Стоичкова
---
1 ККТФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
--- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
1 ККТФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ККТФ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
---
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.Ж.Петров
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.В.Георгиев
---
вторник ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.В.Георгиев
--- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.Ж.Петров
---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
--- --- ---
четвъртък ---
1 ККТФ а, 1 ККТФ б
Механика дистанционно
доц. К.Стоичкова
---
1 ККТФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
--- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
1 ККТФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ККТФ в
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
---
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.Ж.Петров
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.В.Георгиев
---
вторник ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.В.Георгиев
--- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.Ж.Петров
---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
--- --- ---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
--- ---
1 ККТФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
--- ---
петък ---
1 Ф, 1 ККТФ в
Механика дистанционно
доц. К.Стоичкова
---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
1 ККТФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 УПН
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 УПН
Математика дистанционно
гл.ас. Ив. Коцева
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 УПН
Механика дистанционно
доц. Мая Гайдарова
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 УПН
Обща биология БФ, дистанционно
доц. Т.Топузова
---
1 УПН
Обща биология БФ, дистанционно
доц. Т.Топузова
--- --- --- --- --- ---
петък ---
1 УПН
Обща химия ФХФ, дистанционно
---
1 ФИ, 1ФМ, 1 УПН
Психология дистанционно
проф.И.Зиновиева
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І дистанционно
проф.М. Абрашев
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I дистанционно
доц.А.Живков
---
1 ФИ
КСТ дистанционно
доц.Ел.Гурова, гл. ас.Н.Зографов
сряда ---
1 КИа, 1 ФИ
КомпПр поПрМ I дистанционно
ас. Ст.Иванов
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ. І дистанционно
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I дистанционно
Б.Петков
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 ФИ, 1ФМ, 1 УПН
Психология дистанционно
проф.И.Зиновиева
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
1 КФЕ
Осн на Пр дистанционно
доц. К.Кирилов
1 КИ, 1 КФЕ
Осн на Пр дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- --- ---
вторник
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І дистанционно
проф.М. Абрашев
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I дистанционно
доц.А.Живков
--- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ
Комп с-ми дистанционно
гл.ас. Юри Цукровски, доц.Цв.Паунска
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ. І дистанционно
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
1 КФЕ
УФЕл дистанционно
доц.Ст.Лишев
1 КФЕ
КомпПр поПрМ I дистанционно
доц.Ст.Лишев
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I дистанционно
Б.Петков
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 КИа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
1 КИ, 1 КФЕ
Осн на Пр дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- --- ---
вторник
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І дистанционно
проф.М. Абрашев
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I дистанционно
доц.А.Живков
--- --- --- --- ---
сряда ---
1 КИа, 1 ФИ
КомпПр поПрМ I дистанционно
ас. Ст.Иванов
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ. І дистанционно
1 КИа, 1 КИб
ККиПер /, дистанционно
гл. ас.Н.Зографов
---
четвъртък --- ---
Осн на Пр дистанционно
доц. К.Кирилов
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I дистанционно
Б.Петков
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 КИб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
1 КИ, 1 КФЕ
Осн на Пр дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- --- ---
вторник
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І дистанционно
проф.М. Абрашев
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I дистанционно
доц.А.Живков
--- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ. І дистанционно
1 КИа, 1 КИб
ККиПер /, дистанционно
гл. ас.Н.Зографов
---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I дистанционно
Б.Петков
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
КомпПр поПрМ I дистанционно
ас. Ст.Иванов
Осн на Пр дистанционно
доц. К.Кирилов
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1Nuclear&Part.Phys.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
1Nuclear&Part.Phys.
Linear Algebra and Analytical Geometry distance learning
Assoc. prof. К. Christov
---
1Nuclear&Part.Phys.
Linear Algebra and Analytical Geometry distance learning
Assoc. prof. К. Christov
--- --- ---
вторник
1Nuclear&Part.Phys.
Linear Algebra and Analytical Geometry distance learning
Assoc. prof. К. Christov
---
1Nuclear&Part.Phys.
Mechanics distance learning
Assoc. prof. Sv. Ivanov
--- --- ---
сряда
1Nuclear&Part.Phys.
Calculus of a function of a single real variable distance learning
Prof. R. Rashkov, Assist. prof. Tz. Vetzov
---
1Nuclear&Part.Phys.
Mechanics distance learning
Assoc. prof. Sv. Ivanov
--- --- --- ---
четвъртък
1Nuclear&Part.Phys.
Programming in UNIX environment distance learning
Assoc. prof.V. Kozhuharov
1Nuclear&Part.Phys.
Calculus of a function of a single real variable distance learning
Prof. R. Rashkov
1Nuclear&Part.Phys.
Calculus of a function of a single real variable distance learning
Assist. prof. Tz. Vetzov
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
2 АМГ
Ув курс Геоф дистанционно
гл. ас. М.Цеков , гл. ас. Г.Георгиева, доц. Р. Райкова
---
2 АМГ
Ув курс Геоф дистанционно
гл. ас. М.Цеков , гл. ас. Г.Георгиева, доц. Р. Райкова
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
ММ I дистанционно
доц. Д.Младенов
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
сряда --- --- --- --- ---
2 Ф, 2 АМГ, 3 ФИ
ОРЕ дистанционно
доц.Н.Джерманова
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ММ I дистанционно
доц. Д.Младенов, гл.ас.К.Стайков
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
петък ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
ММ I дистанционно
гл.ас.К.Стайков
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ЕМ дистанционно
ас. А. Зяпков
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 Опт а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
ОФЧ практ БФ, /, дистанционно
гл.ас.Ил.Саздова.
БФ 143
---
2 Опт
ОФЧ л БФ, дистанционно
гл.ас. Ил.Саздова
БФ 221
--- --- --- ---
вторник ---
2 Опт
ММО дистанционно
доц. Е.Пенева
---
2 Опт
ММО дистанционно
М. Найденов
--- --- --- --- ---
сряда ---
2 Опт
Практическа физика дистанционно
доц. Г.Цуцуманова, ас. А.Цонев
2 Опт
Практическа физика /, дистанционно
доц. Г.Цуцуманова
---
2 Опт
Вълнова оптика дистанционно
доц. Ст. Балушев
2 Опт а, 2 Опт б
Техника на очилата дистанционно, /
ас. Н.Пеев
---
четвъртък --- ---
2 Опт
Вълнова оптика дистанционно
доц. Ст. Балушев
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
2 Опт
ОБХ л БФ, дистанционно
доц. Й.Думанов
БФ 333
---
2 Опт а, 2 Опт б
ОБХ пр. / БФ 221, дистанционно
гл.ас. К.Младенова, гл. ас. Д. Цанков
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 Опт б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
ОФЧ практ БФ, /
гл.ас. Ил.Саздова
БФ113
---
2 Опт
ОФЧ л БФ, дистанционно
гл.ас. Ил.Саздова
БФ 221
--- --- --- ---
вторник ---
2 Опт
ММО дистанционно
доц. Е.Пенева
---
2 Опт
ММО дистанционно
М. Найденов
--- --- --- --- ---
сряда ---
2 Опт
Практическа физика дистанционно
доц. Г.Цуцуманова, ас. А.Цонев
2 Опт
Практическа физика /, дистанционно
доц. Г.Цуцуманова
---
2 Опт
Вълнова оптика дистанционно
доц. Ст. Балушев
2 Опт а, 2 Опт б
Техника на очилата дистанционно, /
ас. Н.Пеев
---
четвъртък --- ---
2 Опт
Вълнова оптика дистанционно
доц. Ст. Балушев
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
2 Опт
ОБХ л БФ, дистанционно
доц. Й.Думанов
БФ 333
---
2 Опт а, 2 Опт б
ОБХ пр. / БФ 221, дистанционно
гл.ас. К.Младенова, гл. ас. Д. Цанков
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
2 Ф
ОДУ дистанционно
гл.ас.К.Стайков, Виктор Данчев
--- ---
вторник ---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ дистанционно
проф.А.Драйшу
---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ дистанционно
ас. А. Зяпков
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
2 Ф, 2 АМГ, 3 ФИ
ОРЕ дистанционно
доц.Н.Джерманова
2 Ф
ОРЕ дистанционно
доц.Н.Джерманова
--- ---
четвъртък --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ дистанционно
проф.А.Драйшу
--- ---
2 Ф
ВТС дистанционно
доц. Ц.Иванов
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2 Ф
ВТС дистанционно
гл.ас.Ал.Стефанов
--- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ
Техническа механика дистанционно
доц. Й.Иванова
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
ММ I дистанционно
доц. Д.Младенов
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
Основи на електрониката дистанционно
доц.Ж.Кисьовски
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ММ I дистанционно
доц. Д.Младенов, гл.ас.К.Стайков
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
петък ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
ММ I дистанционно
гл.ас.К.Стайков
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ЕМ дистанционно
ас. А. Зяпков
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ
Техническа механика дистанционно
доц. Й.Иванова
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
ММ I дистанционно
доц. Д.Младенов
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
Основи на електрониката дистанционно
доц.Ж.Кисьовски
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ММ I дистанционно
доц. Д.Младенов, гл.ас.К.Стайков
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
петък ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
ММ I дистанционно
гл.ас.К.Стайков
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ЕМ дистанционно
ас. А. Зяпков
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
2 ФЛФ
Комп.Модел. дистанционно
доц.Цв.Паунска
2 ФЛФ
Осн.на Акуст дистанционно
гл. ас. Гергана Алексиева
--- ---
вторник ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ I дистанционно
гл.ас.К.Стайков
---
2 ФЛФ, 2 МФ
ВФС дистанционно
доц. Ст.Лалковски
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
сряда ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ I дистанционно
гл.ас.К.Стайков
---
2 ФЛФ
ВФС дистанционно
2 ФЛФ
Осн.на Акуст дистанционно
гл. ас. Гергана Алексиева
--- ---
четвъртък ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ I дистанционно
гл.ас.К.Стайков
---
2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
ас. А. Зяпков
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
2 МФ
ОАФЧ практ БФ, /, дистанционно
М.Шкодрова
БФ158,143
3 УПН, 2 МФ
Английски език ФМИ 217, дистанционно
ст.преп.Р.Радкова
---
вторник ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ I дистанционно
гл.ас.К.Стайков
---
2 ФЛФ, 2 МФ
ВФС дистанционно
доц. Ст.Лалковски
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
сряда ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ I дистанционно
гл.ас.К.Стайков
--- --- --- ---
2 МФ
ВФС дистанционно
--- ---
четвъртък ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ I дистанционно
гл.ас.К.Стайков
---
2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
ас. А. Зяпков
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ККТФ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
2 ККТФ
ПИФ дистанционно
Г.Ванкова
2 ККТФ
ВТА дистанционно
гл.ас . Цв.Вецов
--- ---
вторник ---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ дистанционно
проф.А.Драйшу
---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ дистанционно
ас. А. Зяпков
2 ККТФ
ВТА дистанционно
гл.ас . Цв.Вецов
--- ---
сряда --- ---
2 ККТФ а, 2 ККТФ б
ПИФ /, дистанционно
Г.Ванкова
---
2 ККТФ
ОДУ дистанционно
гл.ас.К.Стайков
--- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ дистанционно
проф.А.Драйшу
---
2 ККТФ
ОДУ дистанционно
гл.ас.К.Стайков
--- --- --- ---
петък --- ---
2 ККТФ
ОДУ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ККТФ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
2 ККТФ
ПИФ дистанционно
Г.Ванкова
2 ККТФ
ВТА дистанционно
гл.ас . Цв.Вецов
--- ---
вторник ---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ дистанционно
проф.А.Драйшу
---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ дистанционно
ас. А. Зяпков
2 ККТФ
ВТА дистанционно
гл.ас . Цв.Вецов
--- ---
сряда --- ---
2 ККТФ а, 2 ККТФ б
ПИФ /, дистанционно
Г.Ванкова
---
2 ККТФ
ОДУ дистанционно
гл.ас.К.Стайков
--- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ дистанционно
проф.А.Драйшу
---
2 ККТФ
ОДУ дистанционно
гл.ас.К.Стайков
--- --- --- ---
петък --- ---
2 ККТФ
ОДУ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 УПН
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
2 УПН
Органична химия 1 ФХФ лаб. 224, дистанционно
доц.Ст.Стоянов
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
2 УПН
Анатомия на човека БФ
гл.ас.М.Пиринска
--- ---
2 УПН
ЕМ дистанционно
гл.ас.Л.Стоянов
--- --- ---
петък ---
3 ФИ, 2 УПН
Астрономия дистанционно
гл. ас Ева Божурова
---
2 УПН
Педагогика дистанционно
гл.ас.Ил.Петкова
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
ООПрогр дистанционно
доц.Б.Павлов
2 КФЕ
КОВД дистанционно
доц.Е. Владков
--- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 КФЕ
ООПрогр дистанционно
доц.Б.Павлов
---
2 КФЕ
Пр.Мат III дистанционно
Б.Петков
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
2 КФЕ
ИзмТехн дистанционно
В.Вачков
---
2 КФЕ
КОВД каб Б427, дистанционно
доц.Цв.Паунска
2 КФЕ
Пр.Мат III Б 204, дистанционно
доц. Св. Иванов
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 КИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 КИ
Ф II дистанционно
проф. В. Иванов
2 КИ
ТеорЕлектр. дистанционно
В.Вачков
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
2 КИ
Пр.Мат III дистанционно
гл.ас.Ал.Стефанов
--- ---
четвъртък ---
2 КИ
Ф II дистанционно
доц. Хр.Илиев
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
2 КИ
Пр.Мат III дистанционно
Д.Недановски
2 КИ
ТеорЕлектр. дистанционно
доц.Ж.Кисьовски
--- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 Nuclear&Part. Phys.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Electr&Magn. Lect., Sem., distance learning
Assoc. prof. V. Atanasov
---
2 Nuclear&Part. Phys.
Ordinary Differential Equations Lect., Sem., distance learning
Assoc. prof. G. Gyulchev
--- --- --- ---
вторник ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Vectors and Tensors Lect., Sem., distance learning
Assist. prof. G. Vassilev
---
2 Nuclear&Part. Phys.
Vectors and Tensors Lect., Sem., distance learning
Assist. prof. G. Vassilev
2 Nuclear&Part. Phys.
Ordinary Differential Equations Lect., Sem., distance learning
Assoc. prof. G. Gyulchev
--- ---
сряда ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Electr&Magn. distance learning
Assoc. prof. V. Atanasov
2 Nuclear&Part. Phys.
Basics of Electronics Lect., distance learning
Assoc. prof. St.Kolev
---
2 Nuclear&Part. Phys.
General Astronomy, Optional Lect., distance learning
Assist. prof. O. Stanchev
--- --- ---
четвъртък ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Electr&Magn. Lect., Sem., distance learning
Assoc. prof. V. Atanasov
---
2 Nuclear&Part. Phys.
General Astronomy, Optional Sem., distance learning
Assist. prof. O. Stanchev
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД дистанционно
доц. А.Рангелов
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ТМ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- ---
вторник ---
3 ИФ
АФВЙЛВ дистанционно
доц. Ст.Лалковски
---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД дистанционно
доц. А.Рангелов
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
ТМ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- ---
сряда
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр дистанционно
---
3 ИФ
АФВЙЛВ дистанционно
доц. Ст.Лалковски
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
ТМ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- ---
четвъртък --- --- ---
3 ИФ
Инф. технологии дистанционно
проф. Ст.Русев
---
3 ИФ
Инф. технологии дистанционно
проф. Ст.Русев
3 ИФ
Инф. технологии дистанционно
доц. Г.Цуцуманова
--- ---
петък --- ---
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр дистанционно
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ дистанционно
доц. К. Гладнишки
---
3 Ф
ТМ дистанционно
проф. Р.Рашков
--- --- --- ---
вторник
3 Ф
ТМ дистанционно
проф. Р.Рашков
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД дистанционно
доц. Г.Гюлчев
--- --- --- --- --- --- ---
сряда
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр дистанционно
3 Ф, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ дистанционно
доц. К. Гладнишки
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД дистанционно
доц. Г.Гюлчев
---
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД /, дистанционно
ас. П. Славов
3 Ф
ТМ дистанционно
гл.ас. Димо Арнаудов
---
петък --- ---
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр дистанционно
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 Опт а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 Опт а, 3 Опт б
Кл.Рефр I дистанционно
доц Хр. Виденова, ас. Н.Пеев
---
3 Опт
Колориметрия дистанционно
доц.Сн.Йорданова
3 Опт
Комютърно моделиране в оптометрията дистанционно
проф. А.Пашов, Г.Добрев
--- ---
вторник ---
3 Опт
ПОК дистанционно
гл.ас. Д.Иванова
---
3 Опт а, 3 Опт б
ОМИ /, дистанционно
проф.Г.Железова
--- --- --- ---
сряда ---
3 Опт
Обща неврология дистанционно
доц. Д.Филипова
---
3 Опт
Физ на Зрен дистанционно
доц. Д.Филипова
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 Опт б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 Опт а, 3 Опт б
Кл.Рефр I дистанционно
доц Хр. Виденова, ас. Н.Пеев
---
3 Опт
Колориметрия дистанционно
доц.Сн.Йорданова
3 Опт
Комютърно моделиране в оптометрията дистанционно
проф. А.Пашов, Г.Добрев
--- ---
вторник ---
3 Опт
ПОК дистанционно
гл.ас. Д.Иванова
---
3 Опт а, 3 Опт б
ОМИ /, дистанционно
проф.Г.Железова
--- --- --- ---
сряда ---
3 Опт
Обща неврология дистанционно
доц. Д.Филипова
---
3 Опт
Физ на Зрен дистанционно
доц. Д.Филипова
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ дистанционно
доц. К. Гладнишки
---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД дистанционно
доц. А.Рангелов
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ТМ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД дистанционно
доц. А.Рангелов
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
ТМ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- ---
сряда
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр дистанционно
3 Ф, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ дистанционно
доц. К. Гладнишки
---
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
ТМ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр дистанционно
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 ФМ
ТФ: (МиЕД) л каб, дистанционно
доц. Н.Карчев
---
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА каб.507, дистанционно
гл.ас.В.Димова
--- --- --- --- ---
вторник --- ---
3 ФМ
ТФ: (МиЕД) л каб, дистанционно
доц. Н.Карчев
3 ФМ
ТФ: (МиЕД) с каб, дистанционно
ас. П. Славов
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА-хоспетиране /, дистанционно
гл.ас.В.Димова
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
3 ФМ
Информатика дистанционно
доц.Ел.Гурова, гл. ас.Н.Зографов
--- --- ---
петък ---
3 ФМ
АЯФ дистанционно
доц.М.Богомилов
---
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА каб.507, дистанционно
гл.ас.В.Димова
--- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ дистанционно
доц. К. Гладнишки
---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД дистанционно
доц. А.Рангелов
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ТМ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД дистанционно
доц. А.Рангелов
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
ТМ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- ---
сряда ---
3 ЯТЯЕ
ЯЕ дистанционно
доц. И. Русинов
3 Ф, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ дистанционно
доц. К. Гладнишки
---
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
ТМ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- ---
3 ЯТЯЕ
АЕЦ дистанционно
гл.ас. Пл.Петков
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
3 МФ, 3 ФЛФ
ТФ II (Кв М) дистанционно
доц.П.Иванов
--- --- --- ---
сряда ---
3 ФЛФ, 3 МФ
ТФ II (Кв М) дистанционно
доц.П.Иванов
--- ---
3 ФЛФ
КИГ дистанционно, /
доц. Й.Иванова
--- --- --- ---
четвъртък ---
3 ФЛФ
СОУ дистанционно
проф. А.Пашов
---
3 ФЛФ
ОЕИО дистанционно
доц.Ст.Куртев
--- --- --- --- ---
петък --- ---
3 ФЛФ
ЛФ I дистанционно
проф.А.Драйшу
---
3 ФЛФ
ОЕИО дистанционно
доц.Ст.Куртев
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 Nuclear&Particle Physics
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
3 Nuclear&Particle Physics
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter Sem., distance learning
Assoc. prof. K. Gladnishki
--- --- --- --- ---
сряда ---
3 Nuclear&Particle Physics
Quantum mechanics Lect., Sem., distance learning
Assoc. prof. К. Christov
3 Nuclear&Particle Physics
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter Lect., distance learning
Assoc. prof. K. Gladnishki
---
3 Nuclear&Particle Physics
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter distance learning, Lect., Sem.
Assoc. prof. K. Gladnishki
--- --- --- ---
четвъртък ---
3 Nuclear&Particle Physics
Quantum mechanics Lect., Sem., distance learning
Assoc. prof. К. Christov
---
3 Nuclear&Particle Physics
Electrodynamics Lect., Sem., distance learning
Assoc. prof. G. Gyulchev
--- --- --- --- ---
петък ---
3 Nuclear&Particle Physics
Electrodynamics Lect., Sem., distance learning
Assoc. prof. G. Gyulchev, М. Naydenov
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 МФа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 МФ
ФАМ дистанционно
доц. И. Русинов
---
3 МФ, 3 ФЛФ
ТФ II (Кв М) дистанционно
доц.П.Иванов
--- --- --- ---
сряда ---
3 ФЛФ, 3 МФ
ТФ II (Кв М) дистанционно
доц.П.Иванов
---
3 МФ
ПЛМ дистанционно
гл.ас.Н.Димитров
--- --- --- ---
четвъртък
3 МФ
ОММ дистанционно
гл.ас. Н. Горунски
---
3 МФ
УМФ дистанционно
проф. Пресиянов, доц.Кр.Митев, доц.Б.Павлов
--- --- --- --- ---
петък
3 МФ
ФАМ /, дистанционно
Г.Ванкова
3 МФ
ИФОД дистанционно
доц.Кр.Митев
---
3 МФа, 3 МФб
ИФОДпр А503 /, дистанционно
доц. П.Петков
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 МФб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 МФ
ФАМ дистанционно
доц. И. Русинов
---
3 МФ, 3 ФЛФ
ТФ II (Кв М) дистанционно
доц.П.Иванов
--- --- --- ---
сряда ---
3 ФЛФ, 3 МФ
ТФ II (Кв М) дистанционно
доц.П.Иванов
---
3 МФ
ПЛМ дистанционно
гл.ас.Н.Димитров
--- --- --- ---
четвъртък
3 МФ
ОММ дистанционно
гл.ас. Н. Горунски
---
3 МФ
УМФ дистанционно
проф. Пресиянов, доц.Кр.Митев, доц.Б.Павлов
--- --- --- --- ---
петък
3 МФ
ФАМ /, дистанционно
Г.Ванкова
3 МФ
ИФОД дистанционно
доц.Кр.Митев
---
3 МФа, 3 МФб
ИФОДпр А503 /, дистанционно
доц. П.Петков
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ККТФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ дистанционно
доц. К. Гладнишки
---
3 ККТФ
ФПТГ дистанционно
доц. Д.Младенов
--- --- --- ---
вторник --- --- ---
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД дистанционно
доц. Г.Гюлчев
---
3 ККТФ
АФВЙЛВ дистанционно
--- --- ---
сряда ---
3 ККТФ
ФПТГ дистанционно
доц. Д.Младенов
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД дистанционно
доц. Г.Гюлчев
---
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД /, дистанционно
ас. П. Славов
--- --- --- --- ---
петък --- --- ---
3 ККТФ
МНС дистанционно
доц. Ц.Иванов
---
3 ККТФ
МНС дистанционно
доц. Ц.Иванов
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 УПН
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 УПН
МОЧПХ / БФ, ФзФ, ФХФ, дистанционно
гл.ас.В.Димова, доц.М.Кирова, преп. БФ
---
3 УПН
Аналитична химия ФХФ, дистанционно
---
3 УПН, 2 МФ
Английски език ФМИ 217, дистанционно
ст.преп.Р.Радкова
---
вторник ---
3 УПН
МОЧПХ / БФ, ФзФ, ФХФ, дистанционно
гл.ас.В.Димова, доц.М.Кирова, преп. БФ
---
3 УПН
Хигиена и здраве дистанционно
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
3 УПН
МОЧПХ / БФ, ФХФ, ФзФ, дистанционно
гл.ас.В.Димова, доц.М.Кирова, преп. БФ
--- --- --- --- --- --- ---
петък
3 УПН
МОЧПХ / БФ, ФХФ, ФзФ, дистанционно
гл.ас.В.Димова, доц.М.Кирова, преп. БФ
---
3 УПН
Физикохимия ФХФ лаб.542, дистанционно
гл.ас.Нина Данчова
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
3 ФИ
Училищен курс по Информационни технологии дистанционно
доц.Н.Николова, гл.ас.Ф.Петров
---
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА каб.507, дистанционно
гл.ас.В.Димова
--- --- --- --- ---
вторник
3 ФИ
Физика на вълновите процеси дистанционно
доц. Св. Иванов
---
3 ФИ
Училищен курс по Информационни технологии прФМИ, дистанционно
доц.Н.Николова, гл.ас.Ф.Петров
--- --- --- --- --- ---
сряда
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА-хоспетиране /, дистанционно
гл.ас.В.Димова
2 Ф, 2 АМГ, 3 ФИ
ОРЕ дистанционно
доц.Н.Джерманова
--- --- --- ---
четвъртък
3 ФИ
Физика на вълновите процеси дистанционно
доц. Св. Иванов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 ФИ, 2 УПН
Астрономия дистанционно
гл. ас Ева Божурова
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА каб.507, дистанционно
гл.ас.В.Димова
--- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
3 КФЕ
Трептения и вълни дистанционно
доц.Ж.Кисьовски
---
3 КФЕ
УЕД дистанционно
гл.ас . Цв.Вецов
3 КФЕ
ФЕ I дистанционно
доц.Ст.Лишев
--- ---
сряда --- ---
3 КФЕ
ОСОК дистанционно
проф.А.Драйшу
---
3 КФЕ
ФЕ I дистанционно
доц.Ст.Лишев
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 КФЕ
Трептения и вълни дистанционно
ас. Ст.Иванов
3 КФЕ
УЕД дистанционно
гл.ас . Цв.Вецов
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 КИа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник
3 КИ
Компютърни архитектури ФМИ 229, дистанционно
гл.ас. Юри Цукровски
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 КИ
Сигнали и обработка на данни дистанционно
доц.Ст.Колев
3 КИ
Операционни системи ФМИ 01, дистанционно
гл.ас.Г.Георгиев
---
3 КИа, 3 КИб
Операционни системи ФМИ 309, дистанционно
К.Стоименова
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
3 КИ
Компютърни архитектури дистанционно
гл.ас. Юри Цукровски
---
3 КИ
Електронни схеми и устройства - аналогова техника дистанционно
доц.Е. Владков
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 КИб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник
3 КИ
Компютърни архитектури ФМИ 229, дистанционно
гл.ас. Юри Цукровски
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 КИ
Сигнали и обработка на данни дистанционно
доц.Ст.Колев
3 КИ
Операционни системи ФМИ 01, дистанционно
гл.ас.Г.Георгиев
---
3 КИа, 3 КИб
Операционни системи ФМИ 309, дистанционно
К.Стоименова
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
3 КИ
Компютърни архитектури дистанционно
гл.ас. Юри Цукровски
---
3 КИ
Електронни схеми и устройства - аналогова техника дистанционно
доц.Е. Владков
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- ---
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 Опт.а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
4 Опт
Очни болести дистанционно
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
---
4 Опт
Очни болести дистанционно, /
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
4 Опт
Хим на контактните лещи дистанционно, /
доц. Г.Георгиев
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
4 Опт
ОптПракт дистанционно, /
проф. А.Пашов
4 Опт
Контактни лещи I дистанционно
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 Опт
Биомембрани и биосензори дистанционно
гл.ас. Л.Владимирова
---
4 Опт.а, 4 Опт.б
ОТОМОП дистанционно
гл.ас.Н.Димитров, ас. А.Цонев
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 Опт.б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
4 Опт
Очни болести дистанционно
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
---
4 Опт
Очни болести дистанционно, /
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
4 Опт
Хим на контактните лещи дистанционно, /
доц. Г.Георгиев
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
4 Опт
ОптПракт дистанционно, /
проф. А.Пашов
4 Опт
Контактни лещи I дистанционно
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 Опт
Биомембрани и биосензори дистанционно
гл.ас. Л.Владимирова
---
4 Опт.а, 4 Опт.б
ОТОМОП дистанционно
гл.ас.Н.Димитров, ас. А.Цонев
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
---
4 Ф
Астрофизика дистанционно
доц. Т.Велчев
--- --- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- ---
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
4 ИФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 ИФ
Обща метрология л
доц. Ив. Стефанов
ЛЛТ311
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- ---
4 ЯТЯЕ
УЯТ дистанционно
гл.ас.М.Джонголов
--- --- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
4 ЯТЯЕ
Дозиметрия и лъчезащита дистанционно, /
проф. Пресиянов
---
4 ЯТЯЕ
Дозиметрия и лъчезащита дистанционно
проф. Пресиянов
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
---
4 ЯТЯЕ
УЯТ дистанционно
гл.ас.М.Джонголов
--- --- --- --- ---
петък --- ---
4 ЯТЯЕ
ИМЯТ дистанционно
доц.Ив.Христосков
--- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 ФЛФ
ЛТ I дистанционно
доц.Ст.Куртев
---
4 ФЛФ
ОргОпт дистанционно
доц. Ст. Балушев
--- --- --- ---
сряда ---
4 ФЛФ, 4 МФ
ТФ III (ТСФ) дистанционно
проф. В. Попов
---
4 МФ, 4 ФЛФ
ТФ III (ТСФ) дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 ФЛФ
ЕкспФ дистанционно
доц. Ив. Стефанов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 МФ
Дозиметрия и лъчезащита дистанционно
проф. Пресиянов
---
4 МФ
Дозиметрия и лъчезащита дистанционно, /
проф. Пресиянов
--- --- --- --- ---
сряда ---
4 ФЛФ, 4 МФ
ТФ III (ТСФ) дистанционно
проф. В. Попов
---
4 МФ, 4 ФЛФ
ТФ III (ТСФ) дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 МФ
ЕМЯФМ дистанционно
гл.ас.Стр.Георгиев
---
4 МФ
ЕМЯФМ дистанционно
гл.ас.Стр.Георгиев
--- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ККТФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
4 ККТФ
Методи на квантовата механика дистанционно
доц.П.Иванов
---
4 ККТФ
ОФVIII дистанционно
проф.Г.Райновски
--- --- --- --- ---
вторник ---
4 ККТФ
ОФVII дистанционно
доц. П. Георгиев
---
4 ККТФ
ОФVIII дистанционно
гл.ас.Д.Кочева
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
4 ККТФ
Статистическа физика дистанционно
доц. Д. Мърваков
---
4 ККТФ
ОФVIII дистанционно
проф.Г.Райновски
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 ККТФ
Статистическа физика дистанционно
доц. Д. Мърваков
4 ККТФ
Методи на квантовата механика дистанционно
доц.П.Иванов
---
4 ККТФ
ОФVII дистанционно
доц. П. Георгиев
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 УПН
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
4 КФЕ
ЦОС дистанционно
доц.Е. Владков
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
4 КФЕ
СМКТИ дистанционно
доц.Цв.Паунска
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 КФЕ
СМКТИ дистанционно
доц.Цв.Паунска
---
4 КФЕ
СМКТИ дистанционно
доц.Цв.Паунска
--- --- --- --- --- ---
петък
4 КФЕ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 КИа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
4 КИ
Компютърна графика ФМИ 122, дистанционно
С. Костадинова
--- ---
4 КИ
Компютърна графика ФМИ 200, дистанционно
доц.М.Найденов
--- --- ---
вторник ---
4 КИ
Вградени системи лФзФ, дистанционно
---
4 КИ
Вградени системи лФзФ, /, дистанционно
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
4 КИ
Високопроизводителни компютърни системи дистанционно
доц. П.Петков
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- ---
петък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 КИб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
4 КИ
Компютърна графика ФМИ 122, дистанционно
С. Костадинова
--- ---
4 КИ
Компютърна графика ФМИ 200, дистанционно
доц.М.Найденов
--- --- ---
вторник ---
4 КИ
Вградени системи лФзФ, дистанционно
---
4 КИ
Вградени системи лФзФ, /, дистанционно
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
4 КИ
Високопроизводителни компютърни системи дистанционно
доц. П.Петков
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- ---
петък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 Nuclear&Part. Phys.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Химия
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
Химия
Физика дистанционно
доц. Хр.Илиев
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Биология
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
Биология
Физика дистанционно
доц.З.Златанов
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ИХСМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
ИХСМ, ЯХ
Обща физика Iч дистанционно
доц. Хр.Илиев
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ЯХ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
ИХСМ, ЯХ
Обща физика Iч дистанционно
доц. Хр.Илиев
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Екохимия
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
Екохимия
Физика дистанционно
гл.ас. Пл.Петков
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
Екохимия
Физика дистанционно
гл.ас. Пл.Петков
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
КХ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
КХ
Физика дистанционно
проф. В. Иванов
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
КХ
Физика дистанционно
проф. В. Иванов
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Факултативен курс
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
--- --- --- --- --- ---
Факултативен курс
Практически корейски език 1 част дистанционно
доц. Ирина Сотирова
---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Факултативен курс
Корейско странознание дистанционно
доц. Ирина Сотирова
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре