Разписания на занятията по специалности

Бакалаври, РЕДОВНО, летен семестър 2022 – 2023 г.

За всички лабораторни практикуми в 1-ви курс студентите трябва да се явят на първото за
седмицата лабораторно занятие заедно, за да бъдат разпределени по подгрупи.

Публикувано: 13 февруари 2023 г.

Последни редакции: 9 март 2023 г.

(!) При нередности сигнализирайте на Стоянка Пешкалова (taniabp@phys.uni-sofia.bg) и Асен Пашов (pashov@phys.uni-sofia.bg)

Магистри, летен семестър 2021 – 2022 г.

Публикувано: 1 март 2022 г.

Последни редакции – 1 март 2022 г.

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ РЕДОВНО ЗАДОЧНО
МП ЯЕТ, 5 сем. форма, 4 семестър
PDF

Бакалаври, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, летен семестър 2022 – 2023 г.

Публикувано: 13 януари 2023г.

Последна промяна: 13 януари 2023г.

СПЕЦИАЛНОСТ I КУРС II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
Физика
PDF
PDF
-
PDF
-
Оптометрия
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Инженерна физика
PDF
PDF
-
-
Астрофизика, метеорология и геофизика
PDF
-
PDF
PDF
-
Физика и математика
PDF
PDF
PDF
PDF
-

Магистри, РЕДОВНО, зимен семестър 2021 – 2022 г.

Последни редакции: 30 септември 2021 г.

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ РЕДОВНО ЗАДОЧНО
Оптометрия
-