Разписания на занятията по специалности

Бакалаври, РЕДОВНО, летен семестър 2021 – 2022 г.

В разписанието са отразени задължителните и само част от избираемите дисциплини. Времето за провеждане на останалите избираеми дисциплини да се уточни допълнително между преподаватели и студенти.

УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ВЪВ ФМИ ЩЕ ЗАПОЧНАТ ОНЛАЙН!

Публикувано: 15 февруари 2022 г.

Последни редакции: 4 март 2022 г.

Магистри, летен семестър 2021 – 2022 г.

Публикувано: 1 март 2022 г.

Последни редакции – 1 март 2022 г.

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ РЕДОВНО ЗАДОЧНО
МП ЯЕТ, 5 сем. форма, 4 семестър
PDF

Бакалаври, ЗАДОЧНО, летен семестър 2021 – 2022 г.

Публикувано: 17 януари 2022 г.

Последни редакции: 17 януари 2022 г.

СПЕЦИАЛНОСТ I КУРС II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
Физика
PDF
PDF
-
PDF
-
Оптометрия
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Инженерна физика
PDF
PDF
-
-
Астрофизика, метеорология и геофизика
PDF
-
PDF
PDF
-
Физика и математика
PDF
PDF
PDF
PDF
-

Магистри, РЕДОВНО, зимен семестър 2021 – 2022 г.

Последни редакции: 30 септември 2021 г.

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ РЕДОВНО ЗАДОЧНО
Оптометрия
-