Разписания на занятията по специалности

Бакалаври, РЕДОВНО, зимен семестър 2023 – 2024 г.

За всички лабораторни практикуми в 1-ви курс студентите трябва да се явят на първото за
седмицата лабораторно занятие заедно, за да бъдат разпределени по подгрупи.

Публикувано: 25 септември 2023г.

Последни редакции: 25 септември 2023г.

(!) При нередности сигнализирайте на Стоянка Пешкалова (taniabp@phys.uni-sofia.bg) и Асен Пашов (pashov@phys.uni-sofia.bg)

(!) Поради ремонт на учебни зали в тях няма да се провеждат занятия както следва:
А303 и А313: от 2 октомври до 15 октомври 2023г.
А301: от 2 октомври до 1 ноември 2023г.
– А301, А303, А313, Б202 и Б302: 
ремонтът ще продължи и през месец Октомври

Бакалаври, ЗАДОЧНО, зимен семестър 2023 – 2024 г.

Публикувано: 26.08.2023г.

Последна промяна: 26.08.2023г.

(!) Поради започващи ремонти на учебни зали А301, А303, А313, Б202 и Б302 от 11 септември до 30 септември 2023 г. занятия за задочно обучение няма да се провеждат в тях.

Магистри, летен семестър 2021 – 2022 г.

Публикувано: 1 март 2022 г.

Последни редакции – 1 март 2022 г.

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ РЕДОВНО ЗАДОЧНО
МП ЯЕТ, 5 сем. форма, 4 семестър
PDF
СПЕЦИАЛНОСТ I КУРС II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
Физика
PDF
PDF
-
PDF
-
Оптометрия
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Инженерна физика
PDF
PDF
-
-
Астрофизика, метеорология и геофизика
PDF
-
PDF
PDF
-
Физика и математика
PDF
PDF
PDF
PDF
-

Магистри, РЕДОВНО, зимен семестър 2021 – 2022 г.

Последни редакции: 30 септември 2021 г.

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ РЕДОВНО ЗАДОЧНО
Оптометрия
-