Разписания на занятията по специалности

Бакалаври, ЗАДОЧНО, зимен семестър 2021 – 2022 г.

Публикувано: 28 август 2021 г.

Последни редакции: 6 септември 2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТ I КУРС II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
Физика
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Оптометрия
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Инженерна физика
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Астрофизика, метеорология и геофизика
PDF
PDF
PDF
PDF
-
Физика и математика
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Химия (Факултет по химия и фармация)
-
PDF
-
-
-
ЕООС (Биологически факултет)
-
PDF
-
-
-

Магистри, РЕДОВНО, зимен семестър 2021 – 2022 г.

Публикувано: 30 септември 2021 г.

Последни редакции: 30 септември 2021 г.

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ РЕДОВНО ЗАДОЧНО
Оптометрия
-

Бакалаври, РЕДОВНО, зимен семестър 2021 – 2022 г.

Занятията ще започнат в присъствена форма на 4.10.2021 г. Ако епидемичната ситуация се промени, ще се действа според указанията на здравните власти и ръководството на Университета. До 20.10.2021 г. са възможни малки промени, за което следете информацията на сайта. 

Публикувано: 28 септември 2021 г.

Последни редакции: 15 октомври 2021 г.

СУ"Св.Кл.Охридски"
Учебно заведение: СУ"Св.Кл.Охридски", ФзФ;
Коментари: Разпис за зимен семестър на учебната 2021-2022г.

Съдържание

 

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
доц. Е.Пенева
А205
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 АМГ
Механика пр
А308
---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ
МАФЕП с
Цв.Стоянова
А301
1 АМГ , 1 ФЛФ
Механика с
ас. К. Генков
А301
--- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП л
Цв.Стоянова
А209
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл. ас. М.Цеков
А209
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика л
доц.М. Георгиева
А209
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1ФМ
ЛААГ с
А301
--- ---
петък ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
ЛААГ л
А205
---
1 АМГ
История на науките за Космоса и Земята л, с
доц. Н.Рачев , доц. Е.Овчаров , доц. Т.Велчев, гл. ас. М.Цеков
В60
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 Опт. а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
1 Опт
Геометрична оптика л
гл. ас Ив. Божинова
А301
---
1 Опт
Геометрична оптика сОпт
Г.Добрев
А519
1ФМ, 1 Опт
Основи на физ. І с
А209
1 Опт
УвОпт с, /
ас. М. Драгомирова
Б302
--- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І л
проф.М. Абрашев
А205
---
1 Опт. а, 1 Опт. б
Основи на физ.I А308 / Обща химия 13-17ч ФХФ 301,335 пр, /
гл.ас.Хр.Христов
А308
--- ---
сряда --- --- --- --- ---
1 Опт
Мат Опт л
доц. Е.Пенева
А307
1 Опт. а, 1 Опт. б
Геометрична оптика пр.Опт, /
Г.Добрев
В22
---
четвъртък ---
1 Опт
Обща химия л. Опт
гл.ас.Хр.Христов
А309
---
1 Опт
Оптика на окото 1 л. Опт
доц.Сн.Йорданова
А309
1 Опт. а, 1 Опт. б
Оптика на окото 1 пр.Опт, /
гл. ас Ив. Божинова
В22
--- --- ---
петък --- ---
1 Опт. а, 1 Опт. б
Геометрична оптика пр.Опт
В22
1 Опт. а, 1 Опт. б
Оптика на окото 1 пр.Опт
В22
---
1 Опт
Оптика на окото 1 с
гл. ас Ив. Божинова
Б202
1 Опт
Мат Опт с
М. Найденов
Б202
--- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 Опт. б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
1 Опт
Геометрична оптика л
гл. ас Ив. Божинова
А301
---
1 Опт
Геометрична оптика сОпт
Г.Добрев
А519
1ФМ, 1 Опт
Основи на физ. І с
А209
1 Опт
УвОпт с, /
ас. М. Драгомирова
Б302
--- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І л
проф.М. Абрашев
А205
---
1 Опт. а, 1 Опт. б
Основи на физ.I А308 / Обща химия 13-17ч ФХФ 301,335 пр, /
гл.ас.Хр.Христов
А308
--- ---
сряда --- --- --- --- ---
1 Опт
Мат Опт л
доц. Е.Пенева
А307
1 Опт. а, 1 Опт. б
Геометрична оптика пр.Опт, /
Г.Добрев
В22
---
четвъртък ---
1 Опт
Обща химия л. Опт
гл.ас.Хр.Христов
А309
---
1 Опт
Оптика на окото 1 л. Опт
доц.Сн.Йорданова
А309
1 Опт. а, 1 Опт. б
Оптика на окото 1 пр.Опт, /
гл. ас Ив. Божинова
В22
--- --- ---
петък --- ---
1 Опт. а, 1 Опт. б
Геометрична оптика пр.Опт
В22
1 Опт. а, 1 Опт. б
Оптика на окото 1 пр.Опт
В22
---
1 Опт
Оптика на окото 1 с
гл. ас Ив. Божинова
Б202
1 Опт
Мат Опт с
М. Найденов
Б202
--- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
доц. Е.Пенева
А205
--- --- --- --- ---
1 Ф
Механика пр
А310
---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика л
доц.М. Георгиева
А209
--- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ
МАФЕП с
Цв.Стоянова
А301
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ с
гл.ас.Л.Андреев
А207
--- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП л
Цв.Стоянова
А209
--- ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика л
доц.М. Георгиева
А209
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас.Д.Радкова
А207
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ с
гл.ас.Л.Андреев
А205
---
четвъртък ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл. ас. М.Цеков
А209
--- --- --- --- ---
1 Ф
КОЕД прКК
доц. К.Кирилов
А401
---
петък --- --- ---
1 Ф, 1 ККТФ в
Механика с
доц. К.Стоичкова
Б316
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас.Д.Радкова
А205
--- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ИФа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
доц. Е.Пенева
А205
--- ---
1 ИФ
Механика пр
А308
--- --- --- ---
вторник --- --- ---
1 ИФ
Механика с
ас. К. Генков
Б302
--- ---
1 ИФа, 1 ИФб
КОЕД пр, /
доц. К.Кирилов, ас. А.Цонев
А401
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП л
Цв.Стоянова
А209
--- ---
1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП с
А301
--- --- --- ---
четвъртък ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл. ас. М.Цеков
А209
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика л
доц.М. Георгиева
А209
--- --- --- --- ---
петък ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
ЛААГ л
А205
1 ИФ
ЛААГ с
гл.ас.Л.Андреев
А209
--- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ИФб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
доц. Е.Пенева
А205
--- ---
1 ИФ
Механика пр
А308
--- --- --- ---
вторник --- --- ---
1 ИФ
Механика с
ас. К. Генков
Б302
--- ---
1 ИФа, 1 ИФб
КОЕД пр, /
доц. К.Кирилов, ас. А.Цонев
А401
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП л
Цв.Стоянова
А209
--- ---
1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП с
А301
--- --- --- ---
четвъртък ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл. ас. М.Цеков
А209
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика л
доц.М. Георгиева
А209
--- --- --- --- ---
петък ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
ЛААГ л
А205
1 ИФ
ЛААГ с
гл.ас.Л.Андреев
А209
--- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
доц. Е.Пенева
А205
--- --- ---
1ФМ, 1 Опт
Основи на физ. І с
А209
1ФМ
ИКТ в ОРДС л, пр
гл.ас. Ив. Коцева
А506
---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І л
проф.М. Абрашев
А205
--- ---
1ФМ
Основи на физ. І пр
А310
--- --- --- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП л
Цв.Стоянова
А209
--- ---
1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП с
А301
--- --- --- ---
четвъртък ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл. ас. М.Цеков
А209
--- --- --- ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1ФМ
ЛААГ с
А301
--- ---
петък ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
ЛААГ л
А205
--- ---
1 ФИ, 1ФМ, 1 УПН
Психология л, с
проф.И.Зиновиева
А512
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
доц. Е.Пенева
А205
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
КОЕД прКК, /
ас. Т.Йорданов, гл.ас.Н.Димитров
А403
--- --- ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ с
гл.ас.Л.Андреев
А207
--- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП л
Цв.Стоянова
А209
--- ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика с
ас. К. Генков
Б202
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас.Д.Радкова
А207
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ с
гл.ас.Л.Андреев
А205
---
четвъртък ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл. ас. М.Цеков
А209
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика л
доц.М. Георгиева
А209
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика пр
А310
--- ---
петък --- ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
МАФЕП с
Б302
---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас.Д.Радкова
А205
--- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
доц. Е.Пенева
А205
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ
МАФЕП с
Цв.Стоянова
А301
1 АМГ , 1 ФЛФ
Механика с
ас. К. Генков
А301
--- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП л
Цв.Стоянова
А209
--- --- --- ---
1 ФЛФ
Механика пр
А310
--- ---
четвъртък ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл. ас. М.Цеков
А209
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика л
доц.М. Георгиева
А209
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1ФМ
ЛААГ с
А301
--- ---
петък ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
ЛААГ л
А205
---
1 ФЛФ
УООУ л
гл.ас. Н. Горунски
ЛЛТ311
---
1 ФЛФ
КОЕД прКК
гл.ас.Н.Димитров
А403
--- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
доц. Е.Пенева
А205
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
КОЕД прКК, /
ас. Т.Йорданов, гл.ас.Н.Димитров
А403
--- --- ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ с
гл.ас.Л.Андреев
А207
--- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП л
Цв.Стоянова
А209
--- ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика с
ас. К. Генков
Б202
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас.Д.Радкова
А207
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ с
гл.ас.Л.Андреев
А205
---
четвъртък ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл. ас. М.Цеков
А209
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика л
доц.М. Георгиева
А209
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика пр
А310
--- ---
петък --- ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
МАФЕП с
Б302
---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас.Д.Радкова
А205
--- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ККТФ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
доц. Е.Пенева
А205
--- --- ---
1 ККТФ
МАФЕП л
гл.ас.Ж.Петров
А205
1 ККТФ
МАФЕП с
гл.ас.В.Георгиев
А205
--- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика л
доц.М. Георгиева
А209
---
1 ККТФ
МАФЕП с
гл.ас.В.Георгиев
Б302
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
1 ККТФ
МАФЕП л
гл.ас.Ж.Петров
Б302
--- ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика л
доц.М. Георгиева
А209
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас.Д.Радкова
А207
--- --- ---
четвъртък --- ---
1 ККТФ а, 1 ККТФ б
Механика с
доц. К.Стоичкова
Б302
--- --- ---
1 ККТФ
ЛААГ с
гл.ас.Л.Андреев
Б202
--- --- ---
петък --- --- ---
1 ККТФ а, 1 ККТФ б
Механика пр
ас. К. Генков
А310
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас.Д.Радкова
А205
1 ККТФ
ЛААГ с
гл.ас.Л.Андреев
А301
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ККТФ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
доц. Е.Пенева
А205
--- --- ---
1 ККТФ
МАФЕП л
гл.ас.Ж.Петров
А205
1 ККТФ
МАФЕП с
гл.ас.В.Георгиев
А205
--- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика л
доц.М. Георгиева
А209
---
1 ККТФ
МАФЕП с
гл.ас.В.Георгиев
Б302
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
1 ККТФ
МАФЕП л
гл.ас.Ж.Петров
Б302
--- ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика л
доц.М. Георгиева
А209
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас.Д.Радкова
А207
--- --- ---
четвъртък --- ---
1 ККТФ а, 1 ККТФ б
Механика с
доц. К.Стоичкова
Б302
--- --- ---
1 ККТФ
ЛААГ с
гл.ас.Л.Андреев
Б202
--- --- ---
петък --- --- ---
1 ККТФ а, 1 ККТФ б
Механика пр
ас. К. Генков
А310
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас.Д.Радкова
А205
1 ККТФ
ЛААГ с
гл.ас.Л.Андреев
А301
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ККТФ в
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
доц. Е.Пенева
А205
--- --- ---
1 ККТФ
МАФЕП л
гл.ас.Ж.Петров
А205
1 ККТФ
МАФЕП с
гл.ас.В.Георгиев
А205
--- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика л
доц.М. Георгиева
А209
---
1 ККТФ
МАФЕП с
гл.ас.В.Георгиев
Б302
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
1 ККТФ
МАФЕП л
гл.ас.Ж.Петров
Б302
--- ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика л
доц.М. Георгиева
А209
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас.Д.Радкова
А207
--- --- ---
четвъртък ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл. ас. М.Цеков
А209
--- --- --- ---
1 ККТФ
ЛААГ с
гл.ас.Л.Андреев
Б202
--- --- ---
петък
Механика пр
А310
1 Ф, 1 ККТФ в
Механика с
доц. К.Стоичкова
Б316
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас.Д.Радкова
А205
1 ККТФ
ЛААГ с
гл.ас.Л.Андреев
А301
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 УПН
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 УПН
Математика л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А512
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 УПН
Механика л, с
доц. Мая Гайдарова
А 518
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 УПН
Обща биология БФ
---
1 УПН
Обща биология БФ
--- --- --- --- --- ---
петък ---
1 УПН
Обща химия ФХФ
---
1 ФИ, 1ФМ, 1 УПН
Психология л, с
проф.И.Зиновиева
А512
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
1 КИа, 1 КИб, 1 ФИ
Основи на физ. І пр, /
А308
--- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І л
проф.М. Абрашев
А205
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I л
доц.А.Живков
А209
---
1 ФИ
КСТ л, с
доц.Ел.Гурова, гл. ас.Н.Зографов
А112
---
сряда ---
1 КИа, 1 ФИ
КомпПр поПрМ I прКК
ас. Ст.Иванов
А401
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ. І с
А205
1 КФЕ, 1 ФИ
Основи на физ. І пр, /
А308
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I с
Б.Петков
А301
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 ФИ, 1ФМ, 1 УПН
Психология л, с
проф.И.Зиновиева
А512
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
1 КФЕ
Осн на Пр пр
доц. К.Кирилов
А 521
1 КИ, 1 КФЕ
Осн на Пр л
доц. Р.Бездушний
А 521
--- --- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І л
проф.М. Абрашев
А205
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I л
доц.А.Живков
А209
--- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ
Комп с-ми с
гл.ас. Юри Цукровски, доц.Цв.Паунска
А408
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ. І с
А205
1 КФЕ, 1 ФИ
Основи на физ. І пр, /
А308
--- --- --- --- ---
четвъртък
1 КФЕ
УФЕл л
доц.Ст.Лишев
А311
1 КФЕ
КомпПр поПрМ I прКК
доц.Ст.Лишев
А401
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I с
Б.Петков
А301
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 КИа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
1 КИа, 1 КИб, 1 ФИ
Основи на физ. І пр, /
А308
--- ---
1 КИ, 1 КФЕ
Осн на Пр л
доц. Р.Бездушний
А 521
--- --- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І л
проф.М. Абрашев
А205
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I л
доц.А.Живков
А209
--- --- --- --- ---
сряда ---
1 КИа, 1 ФИ
КомпПр поПрМ I прКК
ас. Ст.Иванов
А401
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ. І с
А205
---
1 КИа, 1 КИб
ККиПер с, пр, /
гл. ас.Н.Зографов
А112
---
четвъртък --- ---
Осн на Пр пр
доц. К.Кирилов
А 521
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I с
Б.Петков
А301
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 КИб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
1 КИа, 1 КИб, 1 ФИ
Основи на физ. І пр, /
А308
--- ---
1 КИ, 1 КФЕ
Осн на Пр л
доц. Р.Бездушний
А 521
--- --- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І л
проф.М. Абрашев
А205
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I л
доц.А.Живков
А209
--- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ. І с
А205
---
1 КИа, 1 КИб
ККиПер с, пр, /
гл. ас.Н.Зографов
А112
---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I с
Б.Петков
А301
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
КомпПр поПрМ I прКК
ас. Ст.Иванов
А401
Осн на Пр пр
доц. К.Кирилов
А 521
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1Nuclear&Part.Phys.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
1Nuclear&Part.Phys.
Linear Algebra and Analytical Geometry Lect., Sem.
Assoc. prof. К. Christov
А201
1Nuclear&Part.Phys.
Lab.exer. in Mechanics lab. exer.
Assist. prof. N. Zografov
А308
---
вторник ---
1Nuclear&Part.Phys.
Linear Algebra and Analytical Geometry Lect., Sem.
Assoc. prof. К. Christov
А201
---
1Nuclear&Part.Phys.
Mechanics Lect.
Assoc. prof. Sv. Ivanov
А303
--- --- --- ---
сряда ---
1Nuclear&Part.Phys.
Calculus of a function of a single real variable Lect., Sem.
Prof. R. Rashkov, Assist. prof. Tz. Vetzov
А201
---
1Nuclear&Part.Phys.
Mechanics Lect.
Assoc. prof. Sv. Ivanov
А201
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
1Nuclear&Part.Phys.
Calculus of a function of a single real variable Lect.
Prof. R. Rashkov
А313
---
1Nuclear&Part.Phys.
Calculus of a function of a single real variable Sem.
Assist. prof. Tz. Vetzov
А203
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
2 АМГ
Ув курс Геоф л, с
гл. ас. М.Цеков , гл. ас. Г.Георгиева, доц. Р. Райкова
В60
---
2 АМГ
ЕМ пр
А306
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ л
доц. Р.Бездушний
А205
2 Ф, 2 АМГ, 3 ФИ
ОРЕ л
доц.Н.Джерманова
Б428
--- ---
сряда --- ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
ММ I с
гл.ас.К.Стайков
Б202
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ л
доц. Р.Бездушний
А205
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
ММ I л
доц. Д.Младенов
Б202
--- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
Б202
--- ---
2 АМГ, 3 ФИ
ОРЕ пр
гл.ас.М.Илиев
А501
---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 Опт а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
ОФЧ практ БФ, /
гл.ас.Ил.Саздова.
БФп
---
2 Опт
ОФЧ л БФ
гл.ас. Ил.Саздова
БФ 211
--- --- --- ---
вторник --- ---
2 Опт
ММО л
доц. Е.Пенева
А309
---
2 Опт а, 2 Опт б
Вълнова оптика пр, /
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- ---
сряда ---
2 Опт
Вълнова оптика л
доц. Ст. Балушев
А309
---
2 Опт
Практическа физика л, пр, /
доц. Г.Цуцуманова
А203
2 Опт а, 2 Опт б
Практическа физика пр, /
доц. Г.Цуцуманова, ас. А.Цонев
А203
--- ---
четвъртък
2 Опт а, 2 Опт б
Техника на очилата сОпт, пр.Опт
ас. Н.Пеев
А519
---
2 Опт
ММО с
М. Найденов
А205
--- --- --- ---
петък ---
2 Опт
ОБХ л БФ
доц. Й.Думанов
БФ 333
---
2 Опт а, 2 Опт б
ОБХ пр. /Вълн.опт. Б229,,2Опт в БФ 221
гл.ас. К.Младенова, гл. ас. Д. Цанков
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 Опт б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
ОФЧ практ БФ, /
гл.ас. Ил.Саздова
БФ113
---
2 Опт
ОФЧ л БФ
гл.ас. Ил.Саздова
БФ 211
--- --- --- ---
вторник --- ---
2 Опт
ММО л
доц. Е.Пенева
А309
---
2 Опт а, 2 Опт б
Вълнова оптика пр, /
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- ---
сряда ---
2 Опт
Вълнова оптика л
доц. Ст. Балушев
А309
---
2 Опт
Практическа физика л, пр, /
доц. Г.Цуцуманова
А203
2 Опт а, 2 Опт б
Практическа физика пр, /
доц. Г.Цуцуманова, ас. А.Цонев
А203
--- ---
четвъртък
2 Опт а, 2 Опт б
Техника на очилата сОпт, пр.Опт
ас. Н.Пеев
А519
---
2 Опт
ММО с
М. Найденов
А205
--- --- --- ---
петък ---
2 Опт
ОБХ л БФ
доц. Й.Думанов
БФ 333
---
2 Опт а, 2 Опт б
ОБХ пр. /Вълн.опт. Б229,,2Опт в БФ 221
гл.ас. К.Младенова, гл. ас. Д. Цанков
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
2 Ф
ОДУ л
гл.ас.К.Стайков
А311
2 Ф
ВТС л
доц. Ц.Иванов
А311
2 Ф
ВТС с
гл.ас.Ал.Стефанов
А311
---
вторник --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ л
проф.А.Драйшу
Б303
--- --- ---
2 Ф, 2 АМГ, 3 ФИ
ОРЕ л
доц.Н.Джерманова
Б428
2 Ф
ОРЕ с
доц.Н.Джерманова
Б428
---
сряда --- --- --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
Б302
2 Ф
ОДУ с
Виктор Данчев
А311
2 Ф
ЕМ пр
А306
---
четвъртък --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ л
проф.А.Драйшу
А301
---
2 Ф
ЕЕВ пр, /
гл.ас.М.Илиев
А406
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
Основи на електрониката л
доц.Ж.Кисьовски
Б428
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
Основи на електрониката пр, /
ас. Ст.Иванов
А408
--- ---
вторник
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ЕМ пр, /
А306
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ л
доц. Р.Бездушний
А205
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
ММ I с
гл.ас.К.Стайков
Б202
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ л
доц. Р.Бездушний
А205
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
ММ I л
доц. Д.Младенов
Б202
--- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
Б202
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ
Техническа механика л, пр, /
доц. Й.Иванова
Б246
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
Основи на електрониката л
доц.Ж.Кисьовски
Б428
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
Основи на електрониката пр, /
ас. Ст.Иванов
А408
--- ---
вторник
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ЕМ пр, /
А306
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ л
доц. Р.Бездушний
А205
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
ММ I с
гл.ас.К.Стайков
Б202
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ л
доц. Р.Бездушний
А205
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
ММ I л
доц. Д.Младенов
Б202
--- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
Б202
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ
Техническа механика л, пр, /
доц. Й.Иванова
Б246
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
2 ФЛФ
Комп.Модел. пр
доц.Цв.Паунска
А404
2 ФЛФ
Осн.на Акуст л
гл. ас. Гергана Алексиева
Б316
--- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ л
доц. Р.Бездушний
А205
---
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ I л
гл.ас.К.Стайков
В44
---
сряда --- --- ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ВФС л
доц. Ст.Лалковски
А313
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ л
доц. Р.Бездушний
А205
---
2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
А303
2 ФЛФ
Осн.на Акуст л
гл. ас. Гергана Алексиева
Б316
---
четвъртък --- ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМпр 10-13ч А306/ ВФС пр 13-17ч /, , А401
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ I с
гл.ас.К.Стайков
В44
---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
2 МФ
ОАФЧ практ БФ, /
М.Шкодрова
БФ158,143
3 УПН, 2 МФ
Английски език ФМИ 217
ст.преп.Р.Радкова
А 518
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ л
доц. Р.Бездушний
А205
---
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ I л
гл.ас.К.Стайков
В44
---
сряда --- --- ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ВФС л
доц. Ст.Лалковски
А313
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ л
доц. Р.Бездушний
А205
---
2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
А303
--- --- ---
четвъртък --- ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМпр 10-13ч А306/ ВФС пр 13-17ч /, , А401
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ I с
гл.ас.К.Стайков
В44
---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ККТФ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
2 ККТФ
ОДУ л
гл.ас.К.Стайков
А307
---
2 ККТФ
ВТА л
гл.ас . Цв.Вецов
А307
2 ККТФ
ПИФ л
Г.Ванкова
А307
--- ---
вторник --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ л
проф.А.Драйшу
Б303
---
2 ККТФ
ОДУ с
доц. Д.Арнаудов
В60
ЕМ пр
А306
--- ---
сряда --- --- --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
Б302
2 ККТФ а, 2 ККТФ б
ПИФ пр, /
Г.Ванкова
А401
--- ---
четвъртък ---
2 ККТФ
ВТА с
гл.ас . Цв.Вецов
А301
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ л
проф.А.Драйшу
А301
---
2 ККТФ
ОДУ л
гл.ас.К.Стайков
В60
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ККТФ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
2 ККТФ
ОДУ л
гл.ас.К.Стайков
А307
---
2 ККТФ
ВТА л
гл.ас . Цв.Вецов
А307
2 ККТФ
ПИФ л
Г.Ванкова
А307
--- ---
вторник --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ л
проф.А.Драйшу
Б303
---
2 ККТФ
ОДУ с
доц. Д.Арнаудов
В60
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
ЕМ пр
А306
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
Б302
2 ККТФ а, 2 ККТФ б
ПИФ пр, /
Г.Ванкова
А401
--- ---
четвъртък ---
2 ККТФ
ВТА с
гл.ас . Цв.Вецов
А301
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ л
проф.А.Драйшу
А301
---
2 ККТФ
ОДУ л
гл.ас.К.Стайков
В60
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 УПН
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
2 УПН
Органична химия 1 ФХФ лаб. 224
доц.Ст.Стоянов
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 УПН
Анатомия на човека БФ
гл.ас.М.Пиринска
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
2 УПН
ЕМ л, с
гл.ас.Л.Стоянов
А512
--- --- ---
петък ---
3 ФИ, 2 УПН
Астрономия л, с
гл. ас Ева Божурова
А311
---
2 УПН
Педагогика л, с
гл.ас.Ил.Петкова
А 518
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
ООПрогр л
доц.Б.Павлов
А503
2 КФЕ
КОВД л
доц.Е. Владков
Б431
--- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 КФЕ
ООПрогр пр
доц.Б.Павлов
А503
---
2 КФЕ
Пр.Мат III с
Б.Петков
А311
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
КОВД каб Б427
доц.Цв.Паунска
2 КФЕ
Пр.Мат III Б 204
доц. Св. Иванов
--- ---
петък ---
2 КФЕ
ИзмТехн л, пр
В.Вачков
А404
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 КИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
2 КИ
Пр.Мат III л
гл.ас.Ал.Стефанов
А301
2 КИ
ТеорЕлектр. л
доц.Ж.Кисьовски
А301
--- --- --- ---
вторник ---
2 КИ
Пр.Мат III с
Д.Недановски
А303
---
2 КИ
Ф II л
проф. В. Иванов
А313
2 КИ
Ф II с
доц. Хр.Илиев
А313
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
2 КИ
ТеорЕлектр. с
В.Вачков
Б428
2 КИ
Електр Изм А112 /Ф II пр. А414 пр, /
гл. ас.Н.Зографов, доц. Хр.Илиев, гл.ас Г.Гоев
А112
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 Nuclear&Part. Phys.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник
2 Nuclear&Part. Phys.
Electr&Magn. Lect., Sem.
Assoc. prof. V. Atanasov
Б316
2 Nuclear&Part. Phys.
Lab.exer. in Electr&Magn. lab. exer.
Assist. prof. N. Zografov
А306
---
2 Nuclear&Part. Phys.
Ordinary Differential Equations Lect., Sem.
Assoc. prof. G. Gyulchev
В 29б
--- --- --- ---
вторник --- ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Vectors and Tensors Lect., Sem.
Assist. prof. G. Vassilev
В 29б
---
2 Nuclear&Part. Phys.
Vectors and Tensors Lect., Sem.
Assist. prof. G. Vassilev
В 29б
2 Nuclear&Part. Phys.
Ordinary Differential Equations Lect., Sem.
Assoc. prof. G. Gyulchev
В 29б
--- --- --- ---
сряда ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Basics of Electronics lab. exer.
Assist. prof. M.Iliev
А406
---
2 Nuclear&Part. Phys.
Basics of Electronics Lect.
Assoc. prof. St.Kolev
В 29б
2 Nuclear&Part. Phys.
General Astronomy, Optional Lect.
Assist. prof. O. Stanchev
В63
--- --- --- ---
четвъртък ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Electr&Magn. Lect., Sem.
Assoc. prof. V. Atanasov
Б316
---
2 Nuclear&Part. Phys.
General Astronomy, Optional Sem.
Assist. prof. O. Stanchev
В63
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД л
доц. А.Рангелов
Б202
--- --- ---
вторник --- ---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ТМ л
доц. Д.Арнаудов
А313
---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД с
доц. А.Рангелов
Б202
---
3 ИФ
АФВЙЛВ с, /
доц. Ст.Лалковски
А203
--- ---
сряда
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
3 ИФ
АФВЙЛВ пр
А317
3 ИФ
АФВЙЛВ л
доц. Ст.Лалковски
А315
--- ---
четвъртък --- ---
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
ТМ с
доц. Д.Арнаудов
А307
---
3 ИФ
Инф. технологии л
проф. Ст.Русев
А303
3 ИФ
Инф. технологии прКК
доц. Г.Цуцуманова
А403
--- --- ---
петък --- ---
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ л
доц. К. Гладнишки
А315
3 Ф, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ с
доц. К. Гладнишки
А315
---
3 Ф
ТМ л
проф. Р.Рашков
В44
--- --- --- ---
вторник --- ---
3 Ф
ТМ л
проф. Р.Рашков
В44
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД л
доц. Г.Гюлчев
В44
--- --- ---
3 МФа, 3 Ф
АФВЙЛВ пр
А317
---
сряда
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
--- ---
3 Ф
ТМ с
гл.ас. Димо Арнаудов
В44
--- --- ---
четвъртък ---
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД л
доц. Г.Гюлчев
В60
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД с
ас. П. Славов
А303
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 Опт а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
Кл.Рефр I пр.Опт
ас. Н.Пеев
Б1
3 Опт а, 3 Опт б
Кл.Рефр I л. Опт
доц Хр. Виденова, ас. Н.Пеев
А309
3 Опт
Колориметрия л. Опт, пр.Опт
доц.Сн.Йорданова
А309
--- --- --- ---
вторник ---
3 Опт
ПОК л. Опт
гл.ас. Д.Иванова
В15
---
3 Опт а, 3 Опт б
ОМИ л. Опт, пр.Опт, /
проф.Г.Железова
В15
--- --- --- ---
сряда ---
3 Опт
Обща неврология л. Опт
доц. Д.Филипова
В13
---
3 Опт
Физ на Зрен л. Опт
доц. Д.Филипова
В15
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 Опт б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
Кл.Рефр I пр.Опт
А.Коева
В15
3 Опт а, 3 Опт б
Кл.Рефр I л. Опт
доц Хр. Виденова, ас. Н.Пеев
А309
3 Опт
Колориметрия л. Опт, пр.Опт
доц.Сн.Йорданова
А309
--- --- --- ---
вторник ---
3 Опт
ПОК л. Опт
гл.ас. Д.Иванова
В15
---
3 Опт а, 3 Опт б
ОМИ л. Опт, пр.Опт, /
проф.Г.Железова
В15
--- --- --- ---
сряда ---
3 Опт
Обща неврология л. Опт
доц. Д.Филипова
В13
---
3 Опт
Физ на Зрен л. Опт
доц. Д.Филипова
В15
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ л
доц. К. Гладнишки
А315
3 Ф, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ с
доц. К. Гладнишки
А315
---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД л
доц. А.Рангелов
Б202
--- --- ---
вторник --- ---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ТМ л
доц. Д.Арнаудов
А313
---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД с
доц. А.Рангелов
Б202
--- --- --- --- ---
сряда
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
ТМ с
доц. Д.Арнаудов
А307
---
3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ пр
А317
--- --- --- --- ---
петък --- ---
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 ФМ
ТФ: (МиЕД) л каб
доц. Н.Карчев
---
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА каб.507
гл.ас.В.Димова
3 ФМ
АЯФпр пр
А317
--- ---
вторник --- ---
3 ФМ
ТФ: (МиЕД) л каб
доц. Н.Карчев
3 ФМ
ТФ: (МиЕД) с каб
ас. П. Славов
---
3 ФМ
Информатика л, пр
доц.Ел.Гурова, гл. ас.Н.Зографов
А112
--- --- --- ---
сряда
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА-хоспетиране /
гл.ас.В.Димова
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 ФМ
АЯФ л, с
доц.М.Богомилов
каб
---
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА каб.507
гл.ас.В.Димова
--- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ л
доц. К. Гладнишки
А315
3 Ф, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ с
доц. К. Гладнишки
А315
---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД л
доц. А.Рангелов
Б202
--- --- ---
вторник --- ---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ТМ л
доц. Д.Арнаудов
А313
---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД с
доц. А.Рангелов
Б202
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
3 ЯТЯЕ
ЯЕ л
доц. И. Русинов
В 29а
---
3 ЯТЯЕ
ЯЕ пр
доц. И. Русинов
В 29а
--- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
ТМ с
доц. Д.Арнаудов
А307
---
3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ пр
А317
3 ЯТЯЕ
АЕЦ л, с
гл.ас. Пл.Петков
Б316
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
3 ФЛФ
ОЕИО пр, /
доц.Ст.Куртев
Б408
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
3 МФ, 3 ФЛФ
ТФ II (Кв М) л
доц.П.Иванов
В44
--- --- --- ---
сряда --- ---
3 ФЛФ, 3 МФ
ТФ II (Кв М) с
доц.П.Иванов
А307
---
3 ФЛФ
КИГ л, пр
доц. Й.Иванова
А403
--- --- --- ---
четвъртък ---
3 ФЛФ
СОУ л
проф. А.Пашов
В15
---
3 ФЛФ
ОЕИО л
доц.Ст.Куртев
Б408
--- --- --- --- --- ---
петък --- ---
3 ФЛФ
ЛФ I л
проф.А.Драйшу
Б428
---
3 ФЛФ
ОЕИО л
доц.Ст.Куртев
Б408
--- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 Nuclear&Particle Physics
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
3 Nuclear&Particle Physics
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter Sem.
Assoc. prof. K. Gladnishki
--- --- --- --- ---
сряда ---
3 Nuclear&Particle Physics
Quantum mechanics Lect., Sem.
Assoc. prof. К. Christov
3 Nuclear&Particle Physics
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter Lect.
Assoc. prof. K. Gladnishki
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 Nuclear&Particle Physics
Quantum mechanics Lect., Sem.
Assoc. prof. К. Christov
---
3 Nuclear&Particle Physics
Electrodynamics Lect., Sem.
Assoc. prof. G. Gyulchev
--- --- --- --- ---
петък ---
3 Nuclear&Particle Physics
Electrodynamics Lect., Sem.
Assoc. prof. G. Gyulchev, М. Naydenov
---
3 Nuclear&Particle Physics
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter lab. exer.
Assist. prof. D.Kocheva
А317
--- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 МФа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
3 МФ
ФАМ л
доц. И. Русинов
А315
---
3 МФ, 3 ФЛФ
ТФ II (Кв М) л
доц.П.Иванов
В44
3 МФа, 3 Ф
АФВЙЛВ пр
А317
---
сряда --- ---
3 ФЛФ, 3 МФ
ТФ II (Кв М) с
доц.П.Иванов
А307
---
3 МФ
ПЛМ л
гл.ас.Н.Димитров
А516
--- --- --- ---
четвъртък ---
3 МФ
ОММ л
гл.ас. Н. Горунски
ЛЛТ311
---
3 МФ
УМФ лАФ
проф. Пресиянов, доц.Кр.Митев, доц.Б.Павлов
А315
--- --- --- --- ---
петък
3 МФ
ФАМ с, /
Г.Ванкова
А315
3 МФ
ИФОД лАФ
доц.Кр.Митев
А315
---
3 МФа, 3 МФб
ИФОДпр А503/ ОММпр А108 пр, /
доц. П.Петков, ст.преп. М.Ванков
А503
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 МФб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
3 МФ
ФАМ л
доц. И. Русинов
А315
---
3 МФ, 3 ФЛФ
ТФ II (Кв М) л
доц.П.Иванов
В44
--- --- --- ---
сряда --- ---
3 ФЛФ, 3 МФ
ТФ II (Кв М) с
доц.П.Иванов
А307
---
3 МФ
ПЛМ л
гл.ас.Н.Димитров
А516
АФВЙЛВ прАФ
А317
---
четвъртък ---
3 МФ
ОММ л
гл.ас. Н. Горунски
ЛЛТ311
---
3 МФ
УМФ лАФ
проф. Пресиянов, доц.Кр.Митев, доц.Б.Павлов
А315
--- --- --- --- ---
петък
3 МФ
ФАМ с, /
Г.Ванкова
А315
3 МФ
ИФОД лАФ
доц.Кр.Митев
А315
---
3 МФа, 3 МФб
ИФОДпр А503/ ОММпр А108 пр, /
доц. П.Петков, ст.преп. М.Ванков
А503
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ККТФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ л
доц. К. Гладнишки
А315
---
3 ККТФ
ФПТГ л
доц. Д.Младенов
В60
--- --- --- ---
вторник ---
3 ККТФ
АФВЙЛВ пр
А317
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД л
доц. Г.Гюлчев
В44
---
3 ККТФ
АФВЙЛВ с
А311
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД л
доц. Г.Гюлчев
В60
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД с
ас. П. Славов
А303
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
3 ККТФ
ФПТГ с
доц. Д.Младенов
В44
---
3 ККТФ
МНС л, с
доц. Ц.Иванов
В44
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 УПН
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 УПН
МОЧПХ / БФ, ФзФ, ФХФ
гл.ас.В.Димова, доц.М.Кирова, преп. БФ
---
3 УПН
Аналитична химия ФХФ
---
3 УПН, 2 МФ
Английски език ФМИ 217
ст.преп.Р.Радкова
А 518
--- ---
вторник ---
3 УПН
МОЧПХ / БФ, ФзФ, ФХФ
гл.ас.В.Димова, доц.М.Кирова, преп. БФ
---
3 УПН
Хигиена и здраве л, с
А 518
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
3 УПН
МОЧПХ / БФ, ФХФ, ФзФ
гл.ас.В.Димова, доц.М.Кирова, преп. БФ
--- --- --- --- --- --- ---
петък
3 УПН
МОЧПХ / БФ, ФХФ, ФзФ
гл.ас.В.Димова, доц.М.Кирова, преп. БФ
---
3 УПН
Физикохимия ФХФ лаб.542
гл.ас.Нина Данчова
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
3 ФИ
Училищен курс по Информационни технологии л
доц.Н.Николова, гл.ас.Ф.Петров
А 518
---
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА каб.507
гл.ас.В.Димова
--- --- --- --- ---
вторник ---
3 ФИ
Физика на вълновите процеси л, с
доц. Св. Иванов
А 518
---
3 ФИ
Училищен курс по Информационни технологии прФМИ
доц.Н.Николова, гл.ас.Ф.Петров
---
2 Ф, 2 АМГ, 3 ФИ
ОРЕ л
доц.Н.Джерманова
Б428
--- ---
сряда
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА-хоспетиране /
гл.ас.В.Димова
---
3 ФИ
Лабораторен практикум - оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- --- ---
четвъртък ---
3 ФИ
Физика на вълновите процеси л, с
доц. Св. Иванов
А 518
--- --- --- --- ---
2 АМГ, 3 ФИ
ОРЕ пр
гл.ас.М.Илиев
А501
---
петък ---
3 ФИ, 2 УПН
Астрономия л, с
гл. ас Ева Божурова
А311
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА каб.507
гл.ас.В.Димова
--- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
3 КФЕ
Трептения и вълни л
доц.Ж.Кисьовски
Б428
---
3 КФЕ
УЕД л
гл.ас . Цв.Вецов
А201
3 КФЕ
ФЕ I л
доц.Ст.Лишев
Б316
--- ---
сряда --- ---
3 КФЕ
ОСОК л
проф.А.Драйшу
Б428
---
3 КФЕ
ФЕ I пр, с
доц.Ст.Лишев
сг.А сутерен лаб.ФПГР
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 КФЕ
Трептения и вълни пр, /
ас. Ст.Иванов
А404
3 КФЕ
УЕД с
гл.ас . Цв.Вецов
А203
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 КИа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник
3 КИ
Компютърни архитектури ФМИ 229
гл.ас. Юри Цукровски
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 КИ
Сигнали и обработка на данни
доц.Ст.Колев
А 521
---
3 КИ
Операционни системи ФМИ 01
гл.ас.Г.Георгиев
---
3 КИа, 3 КИб
Операционни системи ФМИ 309
К.Стоименова
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
3 КИ
Компютърни архитектури с
гл.ас. Юри Цукровски
Б202
---
3 КИ
Електронни схеми и устройства - аналогова техника л
доц.Е. Владков
Б428
--- --- --- ---
петък
3 КИа, 3 КИб
Електронни схеми и устройства - аналогова техника пр, /
гл.ас. Юри Цукровски
А408
--- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 КИб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник
3 КИ
Компютърни архитектури ФМИ 229
гл.ас. Юри Цукровски
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 КИ
Сигнали и обработка на данни
доц.Ст.Колев
А 521
---
3 КИ
Операционни системи ФМИ 01
гл.ас.Г.Георгиев
---
3 КИа, 3 КИб
Операционни системи ФМИ 309
К.Стоименова
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
3 КИ
Компютърни архитектури с
гл.ас. Юри Цукровски
Б202
---
3 КИ
Електронни схеми и устройства - аналогова техника л
доц.Е. Владков
Б428
--- --- --- ---
петък
3 КИа, 3 КИб
Електронни схеми и устройства - аналогова техника пр, /
гл.ас. Юри Цукровски
А408
--- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ л, с
проф. В. Попов
А301
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
---
4 Ф, 4 АМГ
СЕМ пр, /
доц. Цв.Велинов
Б320
--- --- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ л, с
проф. В. Попов
В44
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- ---
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 Опт.а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
4 Опт
Очни болести л. Опт
доц. Хр.Благоева
А519
---
4 Опт.а, 4 Опт.б
Очни болести пр.Опт, /
Вл.Баков
МБАЛ СвСофия
---
4 Опт
Хим на контактните лещи л, пр
доц. Г.Георгиев
А309
--- ---
вторник ---
4 Опт.а, 4 Опт.б
Контактни лещи I пр.Опт, /
ас. М. Драгомирова
А519
---
4 Опт
ОптПракт л. Опт
проф. А.Пашов
А309
---
4 Опт
Контактни лещи I л. Опт
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
А309
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 Опт
ОТОМОП л, с
гл.ас.Н.Димитров
А205
---
4 Опт.а, 4 Опт.б
ОптПракт пр.Опт
ас. Н.Пеев
Б1
---
петък --- --- --- --- --- ---
4 Опт.а, 4 Опт.б
ОТОМОП пр
гл.ас.Н.Димитров, ас. А.Цонев
А516
--- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 Опт.б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
4 Опт
Очни болести л. Опт
доц. Хр.Благоева
А519
---
4 Опт.а, 4 Опт.б
Очни болести пр.Опт, /
Вл.Баков
МБАЛ СвСофия
---
4 Опт
Хим на контактните лещи л, пр
доц. Г.Георгиев
А309
--- ---
вторник ---
4 Опт.а, 4 Опт.б
Контактни лещи I пр.Опт, /
ас. М. Драгомирова
А519
---
4 Опт
ОптПракт л. Опт
проф. А.Пашов
А309
---
4 Опт
Контактни лещи I л. Опт
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
А309
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 Опт
ОТОМОП л, с
гл.ас.Н.Димитров
А205
---
4 Опт.а, 4 Опт.б
ОптПракт пр.Опт
ас. Н.Пеев
Б1
---
петък --- --- --- --- --- ---
4 Опт.а, 4 Опт.б
ОТОМОП пр
гл.ас.Н.Димитров, ас. А.Цонев
А516
--- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
4 Ф
Астрофизика л, с
доц. Т.Велчев
В63
--- --- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ л, с
проф. В. Попов
А301
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
---
4 Ф, 4 АМГ
СЕМ пр, /
доц. Цв.Велинов
Б320
--- --- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ л, с
проф. В. Попов
В44
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- ---
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ л, с
проф. В. Попов
А301
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
4 ИФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ л, с
проф. В. Попов
В44
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 ИФ
Обща метрология л
доц. Ив.Ламбрев
ЛЛТ311
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
4 ЯТЯЕ
УЯТ л
гл.ас.М.Джонголов
Б335
---
4 ЯТЯЕ
УЯТ с
гл.ас.М.Джонголов
Б335
--- --- --- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ л, с
проф. В. Попов
А301
---
4 ЯТЯЕ
Дозиметрия и лъчезащита пр
гл.ас.Стр.Георгиев
В24
--- --- --- ---
сряда ---
4 ЯТЯЕ
Дозиметрия и лъчезащита л
проф. Пресиянов
А315
---
4 ЯТЯЕ
УЯТ пр
ас. Т.Йорданов
Б335
--- --- --- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ л, с
проф. В. Попов
В44
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
4 ЯТЯЕ
ИМЯТ л, пр
доц.Ив.Христосков
Б335
--- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 ФЛФ
ЛТ I л
доц.Ст.Куртев
Б316
---
4 ФЛФ
ОргОпт л
доц. Ст. Балушев
В21
--- --- --- ---
сряда ---
4 ФЛФ, 4 МФ
ТФ III (ТСФ) л, с
проф. В. Попов
В44
---
4 ФЛФ
ЛТ I пр
доц.Ст.Куртев
Б404
--- --- --- ---
четвъртък ---
4 ФЛФ
ЕкспФ л
доц. Ив.Ламбрев
ЛЛТ 204
---
4 ФЛФ
ЕкспФ пр
гл.ас. Н. Горунски
ЛЛТ 209
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
4 МФ
Дозиметрия и лъчезащита л
проф. Пресиянов
А315
--- --- --- --- ---
сряда ---
4 ФЛФ, 4 МФ
ТФ III (ТСФ) л, с
проф. В. Попов
В44
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
4 МФ
ЕМЯФМ пр
гл.ас.Стр.Георгиев
В 33
--- --- --- --- ---
петък ---
4 МФ
ЕМЯФМ л
гл.ас.Стр.Георгиев
А201
---
4 МФ
Дозиметрия и лъчезащита пр
гл.ас.Стр.Георгиев
В24
--- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ККТФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
4 ККТФ
Методи на квантовата механика л
доц.П.Иванов
В44
---
4 ККТФ
ОФVIII л
проф.Г.Райновски
А315
--- --- --- --- ---
вторник ---
4 ККТФ
ОФVII л, с
доц. П. Георгиев
А307
---
4 ККТФ
ОФVIII с
гл.ас.Д.Кочева
А311
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
4 ККТФ
Статистическа физика л
доц. Д. Мърваков
А512
---
4 ККТФ
ОФVIII л
проф.Г.Райновски
А315
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 ККТФ
Статистическа физика с
доц. Д. Мърваков
А512
4 ККТФ
Методи на квантовата механика с
доц.П.Иванов
А201
---
4 ККТФ
ОФVII л, с
доц. П. Георгиев
Б302
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 УПН
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
4 КФЕ
ЦОС л
доц.Е. Владков
Б431
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
4 КФЕ
СМКТИ л
доц.Цв.Паунска
Б427
---
4 КФЕ
ЦОС пр
доц.Е. Владков
Б431
--- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 КФЕ
СМКТИ пр
доц.Цв.Паунска
Б427
---
4 КФЕ
СМКТИ с
доц.Цв.Паунска
Б427
--- --- --- --- --- ---
петък
4 КФЕ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 КИа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
4 КИ
Компютърна графика ФМИ 122
С. Костадинова
--- ---
4 КИ
Компютърна графика ФМИ 200
доц.М.Найденов
--- --- ---
вторник ---
4 КИ
Вградени системи лФзФ
---
4 КИа, 4 КИб
Вградени системи практ.ФзФ, /
--- ---
сряда --- ---
4 КИ
Високопроизводителни компютърни системи л
доц. П.Петков
А503
---
4 КИа, 4 КИб
Високопроизводителни компютърни системи пр, /
доц. П.Петков
А503
--- --- --- ---
четвъртък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- ---
петък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 КИб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
4 КИ
Компютърна графика ФМИ 122
С. Костадинова
--- ---
4 КИ
Компютърна графика ФМИ 200
доц.М.Найденов
--- --- ---
вторник ---
4 КИ
Вградени системи лФзФ
---
4 КИа, 4 КИб
Вградени системи практ.ФзФ, /
--- ---
сряда --- ---
4 КИ
Високопроизводителни компютърни системи л
доц. П.Петков
А503
---
4 КИа, 4 КИб
Високопроизводителни компютърни системи пр, /
доц. П.Петков
А503
--- --- --- ---
четвъртък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- ---
петък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 Nuclear&Part. Phys.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Химия
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
Химия
Физика л
доц. Хр.Илиев
А301
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Биология
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
Биология
Физика л
доц.З.Златанов
А301
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ИХСМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
ИХСМ, ЯХ
Обща физика Iч л
доц. Хр.Илиев
А313
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ЯХ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
ИХСМ, ЯХ
Обща физика Iч л
доц. Хр.Илиев
А313
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Екохимия
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
Екохимия
Физика А224
гл.ас. Пл.Петков
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
Екохимия
Физика А224
гл.ас. Пл.Петков
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
КХ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
КХ
Физика л
проф. В. Иванов
Б202
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
КХ
Физика л
проф. В. Иванов
Б202
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Факултативен курс
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
доц. Е.Пенева
А205
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл. ас. М.Цеков
А209
--- --- --- --- --- ---
Факултативен курс
Практически корейски език 1 част
доц. Ирина Сотирова
А201
---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Факултативен курс
Корейско странознание
доц. Ирина Сотирова
А201
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 15.10.2021 13:17

нагоре