Търсене
Close this search box.

АЛУМНИ

Уважаеми възпитаници на Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, за нас е важно да установим контакт с вас, за да проследим вашето развитие, да ви информираме за наши прояви и да помогнем за организирането на юбилейни срещи на випускници на Физически факултет. За да бъдете включени в базата данни от възпитаници на Факултета, свържете се с нас на имейл: alumni@phys.uni-sofia.bg.

Благодарим ви!
Тук можете да гледате записи от събитието „Споделен опит“, на което бивши възпитаници на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ разказват на студенти от различни възрасти и специалности за своя професионален път. Основната цел на събитието е да заздрави връзките между настоящите и бившите студенти на Физическия факултет, да спомогне за по-активното включване на Алумни клуба в живота на ФзФ и не на последно място, да информира и предложи на настоящите студенти възможности за стажове.

Божидар Илиев | Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

Божидар Илиев е завършил Атомна физика. Занимава се с теоретична физика и математични методи във физиката в БАН. 

Любомир Ковачев | Институт по Електроника - БАН

Любомир Ковачев е завършил Физика на земята, атмосферата и космоса. Защитил е докторантура в Москва. Голяма част от научната му работа е свързана със солитони.

Марина Маринова | Isotropic Systems Ltd.

Марина Маринова е завършила магистър по Телекомуникации. Сега е инженер в Isotropic Systems Ltd.

Дан Ангелов | ЧОУ ,,Св. Климент Охридски"

Дан Ангелов е завършил бакалавър по Педагогика на обучението по физика и математика и магистър по Образователен мениджмънт. Сега е заместник-директор и учител по математика в ЧОУ ,,Св. Климент Охридски“.

Георги Генов | University of Bergen

Георги Генов е завършил Ядрена техника и ядрена енергетика. Сега е главен инженер в University of Bergen.

Антон Монев | Комконтрол

Антон Монев е завършил Квантова електроника и лазерна техника. Сега притежава проектантска компания.

Марияна Сендова | Ню Колидж, Флорида

Марияна Сендова е завършила докторантура в областта на квантовата електроника. Сега е професор в университета в Ню Колидж, Флорида.

Мариана Николова | Университет на Кентъки, Лексингтон

Мариана Николова е завършила магистратура по Теоретична физика и аспирантура в БАН. Сега е професор в университета на Кентъки, Лексингтон.

Петър Тодоров | Globalfoundries

Петър Тодоров е завършил магистратура по Микроелектроника. Сега работи в Globalfoundries.

Деница Колева | Globalfoundries

Деница Колева е завършила бакалавър по Инженерна физика и следва магистратура по Комуникационна и компютърна техника. Сега работи в Globalfoundries.

Станислав Хаджийски | VMware

Станислав Хаджийски е завършил магистратура по ,,Микроелектроника и Информационни Технологии“. Сега работи като софтуерен инженер във VMware България.

Никола Владов | Rolls Royce

Никола Владов е завършил магистратура по ,,Физика на Твърдото тяло“. Живее в Англия и професията му е производствен инженер – ръководител в R&D център за самолетни турбини на Rolls-Royce.

Виктор Данчев | Endurosat

Виктор Данчев е завършил магистратура по ,,Теоретична физика“ и в момента е докторант. Работи като технически директор в Endurosat.