Търсене
Close this search box.

Кандидатстудентска
Кампания 2024/2025: Бакалаври

КАНДИДАТСТУДЕНСТСКАТА БАКАЛАВЪРСКАТА КАМПАНИЯ 2024/2025 Е ОТВОРЕНА.

Въведение

Ученето във Физическия факултет е едновременно предизвикателство и трамплин към много нови възможности.

Ако завършвате гимназия или вече сте завършили висше образование, но желаете да продължите да се усъвършенствате, можете да станете част от нас и да кандидатствате за бакалавърска програма. Ако още не сте избрали специалност, разгледайте бакалавърските ни програми.

Предварителни условия

Необходима предпоставка е да имате завършено средно образование, както и да имате българско гражданство (единствено или двойно). Ако нямате гражданство, можете да кандидатстване с удостоверена българска народност или с удостоверен статут на постоянно пребиваващ чужденец у нас.

Вижте пълния списък с изисквания. Ако не сте сигурни дали отговаряте на някое от условията, свържете се с нас на телефони 02/9308 400, 02/9308 522 или 02/9308 544.

Ако отговаряте на тези условия и вече сте избрали специалност, трябва да представите оценки от матура или да положите изпит.

Оценки и изпити

В зависимост от специалността, която сте избрали, можете да кандидатствате с оценки от матурата (Държавен зрелостен изпит) или с оценки от конкурсни изпити, които трябва да положите допълнително.

За полагане на конкурсен изпит е необходимо първо да се регистрирате в електронната система на СУ на адрес https://online.uni-sofia.bg, и там да подадете заявление за участие в конкурсен изпит. Отделно трябва да платите такса за участие в изпитите. Правилата за провеждане на изпитите може да прочетете тук, а графикът за изпитите е наличен тук.

Кандидатстването изисква необходимите балообразуващи оценки.

Важно! Заявления за явяване на конкурсен изпит се подават само по електронен път в следните срокове:

Първа сесия

От 08:30 на 05.03.2024г.
До 17:00 на 01.04.2024 г.

Втора сесия

до 17:00 на 03.06.2024г. 

Балообразуване

Състезателният бал се формира от оценките по физика и математика от дипломата, плюс един изпит – държавен зрелостен изпит (матура) или приемен изпит. Сборът от дипломните оценки и оценката от изпит (ДЗИ/ПИ), умножена по коефициента за съответната специалност, образува състезателния бал. В таблицата са посочени коефициентите за специалностите.
Ф – Физика
ИФ – Инженерна физика
ЯТЯЕ – Ядрена техника и ядрена енергетика
АМГ – Астрономия, метеорология и геофизика
МФ – Медицинска физика
КФЕ – Комуникации и физична електроника
ККТФ – Квантова и космическа теоретична физика
ФЛФ – Фотоника и лазерна физика
ФЯЕЧ – Физика на ядрото и елементарните частици
КИ – Компютърно инженерство
ФМ – Физика и математика
ФИ – Физика и информатика
Опт – Оптометрия
УПН – Учител по природни науки в основната степен на образование
Специалности Един приемен изпит ИЛИ Един държавен зрелостен изпит (матура) ИЛИ Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация⁴

+

Дипломни оценки³
Физ. Мат. I Мат. II Хим. Биол. Физ. и астр. Мат. Хим. Биол. ИТ Информ. БЕЛ Очна оптика Лазерна и
опт. техника
Физ. Мат.
Ф, ИФ, ЯТЯЕ, АМГ, МФ, КФЕ, ККТФ, ФЯЕЧ, КИ, ФМ, ФИ 2,5х 2,5х 2,5х - 3х¹ 2,5х¹ 2,5х¹ 2,5x¹ 2,5х¹ 2,5х¹ 1,5х - -
2,5x² 2x² 2x² 2x² 2x²
Опт. 3х¹ 3х¹ 3х¹ 3х¹ - - 1,5х 3x -
ФЛФ 3x 2,5x 2,5x 2,5x - 3x¹ 2,5x¹ 2,5x¹ 2,5x¹ 2,5x¹ 2,5x¹ 1,5x - 3x
2,5x² 2x² 2x¹ 2x² 2x²
УПН 3x 3x 3x 3x 3x 3x¹ 3x¹ 3x¹ 3x¹ - - 1,5x - -

¹ Оценката от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.
² Оценката от ДЗИ по съответния учебен предмет е оценката от допълнителния държавен зрелостен изпит.
³ Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Вижте примера с КИ отдолу.
⁴ ЗДИППК е оценката от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

Примерен състезателен бал за ИФ:

Физика от диплома (5,00) +
Математика от диплома (5,50) +
Приемен изпит по Физика (5,25)х3 =
10,50 + 15,75 = 26,25 състезателен бал.
Примерен състезателен бал за УПН:
Физика от диплома (5,25) +
Математика от диплома (5,00) +
Матура по БЕЛ (5,75)х1,5 =
10,25 + 8,625 = 18,88 състезателен бал.
Примерен състезателен бал за КИ:
Физика от диплома (5,50) +
Математика от диплома (5,75) +
Оценка от матура по математика вместо дипломна оценка (5,15)
Матура по математика (5,15)х2,5 = 10,65 + 12,88 = 23,53 състезателен бал.

Подготви се

Изпитите оценяват познанията на кандидатстудентите в направленията, върху които набляга избраната от кандидата специалност. За улесняване на подготовката можете да разгледате теми и решения от минали изпитни сесии. Изпитите са по физика, математика, химия или биология, в зависимост от специалността, по която се кандидатства.

Изпитът е с продължителност 4 астрономически часа. Разрешава се използването на калкулатор (но не и на мобилни устройства и компютри).

Физика I - теми и решения
Физика II - теми и решения
Математика I - задачи и решения
Математика II - задачи и решения
Химия - теми и решения

Класиране

След като имате налице балообразуващи оценки – от положен конкурсен изпит или матура – е необходимо да пристъпите към кандидатстване за класиране.

В срок от 08:30 часа на 05.03.2024 г. до 17:00 часа на 01.04.2023 г. трябва да подадете документи за прием в познатата вече платформа https://online.uni-sofia.bg. Попълва се заявление за кандидатстване, качва се сканирано копие на дипломата за завършено средно образование, и сканиран документ за платена такса за кандидатстване.

Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на желанията в кандидатурата. Първият етап на класиране се извършва на 11.07.2024г. Между 12.07 и 19.07 класираните по първо желание кандидати могат да се запишат в специалността, а класираните по второ, трето и т.н. могат или да се запишат в специалността, за която се класират, или да заявят желание за участие в следващия етап на класиране. Подробности тук.

Допълнителен прием

Сроковете за допълнителен прием ще бъдат определени по-късно през тази година.

Срокът на регистрация е от 11 до 15 септември 2023 г. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес https://online.uni-sofia.bg/. Подробна информация за кампанията е налична ТУК.

Записване

Важно! Телефонни номера за въпроси по време на записването във Физическия факултет:
02 9623157 и 02 8161447

Последната стъпка след успешно класиране е да се запишете, с което официално ставате наш студент.

Кандидат-студентът трябва да представи следните документи:

Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща на притежателя веднага след сверяване с представеното копие;

Лична карта;

Две снимки за документ;

Комплект документи за новоприети студенти по образец – закупува се от книжарниците в сградите на: Ректората; Факултета по науки за образованието и изкуствата; Факултета по математика и информатика, Стопански факултет и на щандовете на Университетско издателство с печатница „Св. Климент Охридски“;

Платена такса за обучение за първи семестър.

Не се колебайте да се свържете с нас – ще отговорим на вашите въпроси, свързани с кандидатстването!

Информационни телефони за Кандидатстудентската кампания

02/9308 400
02/9308 522
02/9308 544