КАТЕДРИ

Катедрите са “фокусните групи” на Физическия факултет. В тях се организират ключови елементи от учебния процес, и се правят първите стъпки от образование към наука. Всяка катедра е формална структура със свой катедрен съвет и вътрешна организация в рамките на Факултета. Катедрите събират на едно място изследователи в конкретно научно направление. Повече за научната дейност на катедрите ТУК.
 • Астрономия

  Фокус върху астрономия, астрофизика и изследване на физични явления в Космоса.

 • Квантова електроника

  Пионери и лидери в лазерните технологии, включително фемтосекундни процеси.

 • Методика на обучението по физика

  Оптимизация на обучителния процес по физика.

 • Оптика и спектроскопия

  Оптометрия, оптични системи, спектроскопски анализ - изследвания, свързани с оптически системи и явления.

 • Теоретична физика

  Изследване и формулиране на теоретични положения.

Ръководители на катедри

Астронимия

доц. д-р
Евгени ОВЧАРОВ

evgeni@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р
Красимир МИТЕВ

kmitev@phys.uni-sofia.bg

Катедра “Атомна физика”

чл.-кор. проф. дфзн
Александър ДРАЙШУ

ald@phys.uni-sofia.bg

Катедра “Квантова електроника”

доц. д-р
Елисавета ПЕНЕВА

elfa@phys.uni-sofia.bg

Катедра “Метеорология и Геофизика”

доц. д-р
Венелин КОЖУХАРОВ

venelin@phys.uni-sofia.bg

Катедра “Методика на обучението по физика”

проф. дфзн
Виктор ИВАНОВ

vgi@phys.uni-sofia.bg

Катедра “Обща физика”

доц. д-р
Снежана ЙОРДАНОВА

snejana@phys.uni-sofia.bg

Катедра “Оптика и спектроскопия”

доц. д-р
Станимир КОЛЕВ

skolev@phys.uni-sofia.bg

Катедра “Радиофизика и електроника”

акад. дфзн
Николай Витанов

vitanov@phys.uni-sofia.bg

Катедра “Теоретична физика”

доц. д-р
Веселин ДОНЧЕВ

vtd@phys.uni-sofia.bg

Катедра “Физика на кондензираната материя и микроелектроника”

Астрономия

Доц. д-р Евгени ОВЧАРОВ evgeni@phys.uni-sofia.bg

Квантова електроника

чл.-кор. проф. дфзн Александър ДРАЙШУ
ald@phys.uni-sofia.bg

Атомна физика

доц. д-р Красимир МИТЕВ
kmitev@phys.uni-sofia.bg

Метеорология и геофизика

доц. д-р Гергана ГЕРОВА
guerova@phys.uni-sofia.bg

Обща физика

проф. дфзн Виктор ИВАНОВ
vgi@phys.uni-sofia.bg

Теоретична физика

проф. дфзн Виктор ИВАНОВ
vgi@phys.uni-sofia.bg

Оптика и спектроскопия

доц. д-р Снежана ЙОРДАНОВА
snejana@phys.uni-sofia.bg

Радиофизика и електроника

доц. д-р Станимир КОЛЕВ
skolev@phys.uni-sofia.bg

Физика на кондензираната материя

доц. д-р Веселин ДОНЧЕВ
email: vtd@phys.uni-sofia.bg

Методика на обучението по физика

доц. д-р Венелин КОЖУХАРОВ
venelin@phys.uni-sofia.bg