Катедри
Катедрите са “фокусните групи” на Физическия факултет. В тях се организират ключови елементи от учебния процес, и се правят първите стъпки от образование към наука.

Всяка катедра е формална структура със свой катедрен съвет и вътрешна организация в рамките на Факултета. Катедрите събират на едно място изследователи в конкретно научно направление.
 • Астрономия

  Фокус върху астрономия, астрофизика и изследване на физични явления в Космоса.

 • Квантова електроника

  Пионери и лидери в лазерните технологии, включително фемтосекундни процеси.

 • Методика на обучението по физика

  Оптимизация на обучителния процес по физика.

 • Оптика и спектроскопия

  Оптометрия, оптични системи, спектроскопски анализ - изследвания, свързани с оптически системи и явления.

 • Теоретична физика

  Изследване и формулиране на теоретични положения.