Учи при нас

Физическият факултет предлага разнообразни учебни програми с научен и приложен характер.