Ментори

Менторите са студенти, които вече са изминали част от пътя до успешното завършване. Те биха били особено полезни за първокурсници с насоки относно подготовката, особености на учебния процес, време и място на следващото студентско парти и др.

СПЕЦИАЛНОСТ Ментор E-mail
АМГ

Виктория Пенчева

viki.pencheva01@gmail.com

ККТФ

Надежда Маркова

nadezhda.y.markova@gmail.com

ЯТЯЕ

Ани Таскова

atoskova5@gmail.com

Nuclear& Particle Physics

Ани Таскова

atoskova5@gmail.com

КФЕ

Даниел Йорданов

danieldy@uni-sofia.bg

МФ

Мария Симеонова

maria.10.simeonova@gmail.com

ИФ

Ана-Мария Богданова

ana.maria.bogdanova@gmail.com

Оптометрия

Ивета Димитрова

iveta_miroslavova@abv.bg

Физика

Илия Стоянов

iistoyanov@uni-sofia.bg

ФЛФ

Ана-Мария Богданова

ana.maria.bogdanova@gmail.com

ФИ

 Никола Дедовски

dekovski@uni-sofia.bg

Учител по природни науки

 Никола Дедовски

dekovski@uni-sofia.bg

Физика и математика

 Никола Дедовски

dekovski@uni-sofia.bg

КИ

Димитър Андонов

dimityr.andonov1@hotmail.com

Випускови отговорници

Випусковите отговорници са част от преподавателския състав на Физическия състав. Към тях можете да се обръщате с въпроси, които биха изисквали вниманието на Деканското ръководство. Те могат също така да насочат студентите къде във Физическия факултет могат да намерят възможности за провеждане на научна работа и др.

Редовно обучение
Курс 1
СПЕЦИАЛНОСТ Випусков отговорник E-mail Отговорна катедра
Физика
доц. д-р Кирил Христов
khristov@phys.uni-sofia.bg
ТФ
ККТФ
доц. д-р Кирил Христов
khristov@phys.uni-sofia.bg
ТФ
ИФ
ас. Атанас Цонев
a_tzonev@phys.uni-sofia.bg
ФКММ
МФ
доц. д-р Красимир Митев
kmitev@phys.uni-sofia.bg
АФ
Оптометрия
физик Ани Коева
askoeva@phys.uni-sofia.bg
ОС
КИ
проф. дфзн Мирослав Абрашев
mvabr@phys.uni-sofia.bg
ФКММ
КФЕ
доц. д-р Стилиян Лишев
vetsov@phys.uni-sofia.bg
РФЕ
ФЛФ
гл.ас. д-р Николай Димитров
nrd@phys.uni-sofia.bg
КЕ
АМГ
гл. ас. д-р Гергана Георгиева
ggeorgieva@phys.uni-sofia.bg
МГ и Астрономия
ФМ
гл. ас. д-р Лъчезар Симеонов
lsimeonov@phys.uni-sofia.bg
МОФ
ФИ
гл. ас. д-р Лъчезар Симеонов
lsimeonov@phys.uni-sofia.bg
МОФ
УПНОСО
гл. ас. д-р Лъчезар Симеонов
lsimeonov@phys.uni-sofia.bg
МОФ
NPP
доц. д-р Мариян Богомилов
marian@phys.uni-sofia.bg
ЯТЯЕ
доц. д-р Пламен Петков
pvpetkov@phys.uni-sofia.bg
ЯТЯЕ към АФ
Курс 2
СПЕЦИАЛНОСТ Випусков отговорник E-mail Отговорна катедра
АМГ
Евелина Захариева
ezaharieva@phys.uni-sofia.bg
МГ и Астрономия
ККТФ
доц. д-р Галин Гюлчев
gyulchev@phys.uni-sofia.bg
ТФ
ЯТЯЕ
гл. ас. д-р Пламен Петков
pvpetkov@phys.uni-sofia.bg
ЯТЯЕ към АФ
КФЕ
доц. д-р Стилиян Лишев
lishev@phys.uni-sofia.bg
РФЕ
МФ
доц. д-р Красимир Митев
kmitev@phys.uni-sofia.bg
АФ
ИФ
доц. д-р Катерина Стоичкова
katys@phys.uni-sofia.bg
FKMM
Оптометрия
ас. Никола Пеев
peev.nikola@phys.uni-sofia.bg
ОС
Физика
гл.ас. д-р Цветан Вецов
vetsov@phys.uni-sofia.bg
ТФ
NPP
доц. д-р Мариян Богомилов
marian@phys.uni-sofia.bg
АФ
ФЛФ
гл. ас. д-р Наско Горунски
naskog@phys.uni-sofia.bg
КЕ
ФМ
гл. ас. д-р Христина Андреева
c.andreeva@phys.uni-sofia.bg
МОФ
ФИ
гл. ас. д-р Христина Андреева
c.andreeva@phys.uni-sofia.bg
МОФ
УПНОСО
гл. ас. д-р Христина Андреева
c.andreeva@phys.uni-sofia.bg
МОФ
КИ
гл. ас. д-р Нено Тодоров
neno@phys.uni-sofia.bg
ФКММ
Курс 3
СПЕЦИАЛНОСТ Випусков отговорник E-mail Отговорна катедра
АМГ
Маргрет Велизарова
margretv@phys.uni-sofia.bg
МГ и Астрономия
ККТФ
Лидия Славова
lidka@phys.uni-sofia.bg
ТФ
ЯТЯЕ
доц. д-р Йонка Иванова
yonivan@phys.uni-sofia.bg
ЯТЯЕ към АФ
КФЕ
доц. д-р Стилиян Лишев
lishev@phys.uni-sofia.bg
РФЕ
МФ
доц. д-р Красимир Митев
kmitev@phys.uni-sofia.bg
АФ
ИФ
доц. д-р Светослав Иванов
svetivanov@phys.uni-sofia.bg
FKMM
Оптометрия
гл. ас. д-р Ивайла Божинова
i.bozhinova@phys.uni-sofia.bg
ОС
Курс 4
СПЕЦИАЛНОСТ Випусков отговорник E-mail Отговорна катедра
АМГ
Калина Стоименова
kalina@phys.uni-sofia.bg
МГ и Астрономия
ККТФ
гл. ас. д-р Димо Арнаудов
dlarnaudov@phys.uni-sofia.bg
ТФ
ЯТЯЕ
доц. д-р Йонка Иванова
yonivan@phys.uni-sofia.bg
ЯТЯЕ към АФ
КФЕ
доц. д-р Стилиян Лишев
lishev@phys.uni-sofia.bg
РФЕ
ИФ
ст. преп. Митко Ванков
vankov@phys.uni-sofia.bg
FKMM
Оптометрия
доц. д-р Снежана Йорданова
snejana@phys.uni-sofia.bg
ОС
Задочно обучение
Курс 1
СПЕЦИАЛНОСТ Випусков отговорник E-mail Отговорна катедра
АМГ
гл. ас. Гергана Д. Георгиева
ggeorgieva@phys.uni-sofia.bg
МГ и Астрономия
ИФ
ас. Атанас Н. Цонев
a_tzonev@phys.uni-sofia.bg
FKMM
Оптометрия
физик Ани Коева
askoeva@phys.uni-sofia.bg
ОС
Физика
доц. д-р Кирил Христов
khristov@phys.uni-sofia.bg
ТФ

Курс 2

СПЕЦИАЛНОСТ Випусков отговорник E-mail Отговорна катедра
Оптометрия
ас. Никола Пеев
peev.nikola@phys.uni-sofia.bg
ОС
Физика
доц. д-р Галин Гюлчев
gyulchev@phys.uni-sofia.bg
ТФ
ИФ
доц. д-р Катерина Стоичкова
katys@phys.uni-sofia.bg
ФКММ
АМГ
Евелина Захариева
ezaharieva@phys.uni-sofia.bg
МГ и Астрономия

Курс 3 и 4

СПЕЦИАЛНОСТ Випусков отговорник E-mail Отговорна катедра
Оптометрия
гл. ас. д-р Ивайла Божинова
i.bozhinova@phys.uni-sofia.bg
ОС

Курс 5

СПЕЦИАЛНОСТ Випусков отговорник E-mail Отговорна катедра
Оптометрия
доц. д-р Снежана Йорданова
snejana@phys.uni-sofia.bg
ОС