Търсене
Close this search box.

Випусков отговорник

Випусковите отговорници са част от преподавателския състав на Физическия състав. Към тях можете да се обръщате с въпроси, които биха изисквали вниманието на Деканското ръководство. Те могат също така да насочат студентите къде във Физическия факултет могат да намерят възможности за провеждане на научна работа и др.

Ментори

Менторите са студенти, които вече са изминали част от пътя до успешното завършване. Те биха били особено полезни за първокурсници с насоки относно подготовката, особености на учебния процес, време и място на следващото студентско парти и др.

Редовно обучение

СпециалностВипусков отговорникМентор
Фотоника и лазерна физикаI-ви курс: гл. ас. д-р Любомир Иванов Стоянов, l.stoyanov@phys.uni-sofia.bgI-ви курс: Ириней Василев, ibvasilev@uni-sofia.bg
II-ри курс: гл.ас. д-р Николай Димитров, nrd@phys.uni-sofia.bgII-ри курс: Ана-Мария Богданова, ana.maria.bogdanova@gmail.com
III-ти курс: гл. ас. д-р Наско Горунски, naskog@phys.uni-sofia.bgIII-ти курс: ---
IV-ти курс: --- IV-ти курс: ---
ФизикаI-ви курс: гл. ас. д-р Мирослав Владимиров Радомиров, radomirov@phys.uni-sofia.bgI-ви курс: Виктор Терзиев, vvalentint@uni-sofia.bg
II-ри курс: доц. д-р Кирил Христов, khristov@phys.uni-sofia.bgII-ри курс: Илия Стоянов, iistoyanov@uni-sofia.bg
III-ти курс: гл.ас. д-р Цветан Вецов, vetsov@phys.uni-sofia.bgIII-ти курс: ---
IV-ти курс: ---IV-ти курс: ---
ККТФI-ви курс: гл. ас. д-р Мирослав Владимиров Радомиров, radomirov@phys.uni-sofia.bgI-ви курс: Христа Иванова, hristaivanova02@gmail.com
II-ри курс: доц. д-р Кирил Христов, khristov@phys.uni-sofia.bgII-ри курс: Надежда Маркова, nadezhda.y.markova@gmail.com
III-ти курс: доц. д-р Галин Гюлчев, gyulchev@phys.uni-sofia.bgIII-ти курс: ---
IV-ти курс: Лидия Славова, lidka@phys.uni-sofia.bgIV-ти курс: ---
Инж. Физ.I-ви курс: доц. д-р Кирил Кирилов, kirilowk@phys.uni-sofia.bgI-ви курс: Мария Илиева, mnilieva2@uni-sofia.bg
II-ри курс: ас. Атанас Цонев, a_tzonev@phys.uni-sofia.bgII-ри курс: Ана-Мария Богданова, ana.maria.bogdanova@gmail.com
III-ти курс: доц. д-р Катерина Стоичкова, katys@phys.uni-sofia.bgIII-ти курс: ---
IV-ти курс: доц. д-р Светослав Иванов, svetivanov@phys.uni-sofia.bgIV-ти курс: ---
АМГI-ви курс: Евелина Захариева, ezaharieva@phys.uni-sofia.bgI-ви курс: Наталия Докторова, nataliq.doktorova@gmail.com
II-ри курс: гл.ас. д-р Гергана Георгиева, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bgII-ри курс: Виктория Пенчев, viki.pencheva01@gmail.com
III-ти курс: Евелина Захариева, ezaharieva@phys.uni-sofia.bgIII-ти курс: ---
IV-ти курс: Маргрет Велизарова, margretv@phys.uni-sofia.bgIV-ти курс: ---
Медицинска физикаI-ви курс: гл. ас. д-р Диана Кочева, dkocheva@phys.uni-sofia.bgI-ви курс: Джоана Дахабре, d.dahabre@gmail.com
II-ри курс: доц. д-р Красимир Митев, kmitev@phys.uni-sofia.bgII-ри курс: Мария Симеонова, maria.10.simeonova@gmail.com
III-ти курс: доц. д-р Красимир Митев, kmitev@phys.uni-sofia.bgIII-ти курс: ---
IV-ти курс: доц. д-р Красимир Митев, kmitev@phys.uni-sofia.bgIV-ти курс: ---
Nuclear and Particle PhysicsI-ви курс: доц. д-р Мариян Богмилов, marian@phys.uni-sofia.bgI-ви курс: Антония Кушлева, antoniakusleva@gmail.com
II-ри курс: доц. д-р Мариян Богмилов, marian@phys.uni-sofia.bgII-ри курс: Ани Таскова, atoskova5@gmail.com
III курс: доц. д-р Красимир Митев, kmitev@phys.uni-sofia.bgIII-ти курс: ---
IV-ти курс: доц. д-р Красимир Митев, kmitev@phys.uni-sofia.bgIV-ти курс: ---
ЯТЯЕI-ви курс: доц. д-р Стефан Лалковски, stl@phys.uni-sofia.bgI-ви курс: Ивелина Стефанова, ivelinastefanova4@gmail.com
II-ри курс: доц. д-р Пламен Петков, pvpetkov@phys.uni-sofia.bgII-ри курс: Ани Таскова, atoskova5@gmail.com
III-ти курс: доц. д-р Пламен Петков, pvpetkov@phys.uni-sofia.bgIII-ти курс: ---
IV-ти курс: доц. д-р Йонка Иванова, yonivan@phys.uni-sofia.bgIV-ти курс: ---
Комуникации и физична електроникадоц. д-р Стилиян Лишев, lishev@phys.uni-sofia.bg I-ви курс: Даниел Йорданов, danieldy@uni-sofia.bg
II-ри курс: Даниел Йорданов, danieldy@uni-sofia.bg
III-ти курс: ---
IV-ти курс: ---
ОптометрияI-ви курс: ас. Гергана Михова, g.mihova@phys.uni-sofia.bgI-ви курс: Борислав Кьосев, bobi412@abv.bg
II-ри курс: физик Ани Коева, askoeva@phys.uni-sofia.bgII-ри курс: Ивета Димитрова, iveta_miroslavova@abv.bg
III-ти курс: ас. Никола Пеев, peev.nikola@phys.uni-sofia.bgIII-ти курс: ---
IV-ти курс: гл. ас. д-р Ивайла Божинова, i.bozhinova@phys.uni-sofia.bgIV-ти курс: ---
КИI-ви курс: проф. дфзн Мирослав Абрашев, mvabr@phys.uni-sofia.bgI-ви курс: Веселин Станишев, veselinstanishev21@gmail.com
II-ри курс: проф. дфзн Мирослав Абрашев, mvabr@phys.uni-sofia.bgII-ри курс: Димитър Андонов, dimityr.andonov1@hotmail.com
III-ти курс: гл. ас. д-р Нено Тодоров, neno@phys.uni-sofia.bgIII-ти курс: ---
IV-ти курс: ---IV-ти курс: ---
УПНОСО, Физика и информатика, Физика и математикаI-ви курс: д-р Милена Стоянова, milenas@phys.uni-sofia.bgI-ви курс: Едмон Лазаров, edmnlazarov@gmail.com
II-ри курс: гл.ас. д-р Лъчезар Симеонов, lsimeonov@phys.uni-sofia.bgII-ри курс: Никола Дедовски, dekovski@uni-sofia.bg
III-ти курс: гл. ас. д-р Христина Андреева, c.andreeva@phys.uni-sofia.bgIII-ти курс: ---

Задочно обучение

СпециалностВипусков отговорник
ОптометрияI-ви курс: ас. Гергана Михова, g.mihova@phys.uni-sofia.bg
II-ри курс: физик Ани Коева, askoeva@phys.uni-sofia.bg
III-ти курс: ас. Никола Пеев, peev.nikola@phys.uni-sofia.bg
IV-ти курс: гл. ас. д-р Ивайла Божинова, i.bozhinova@phys.uni-sofia.bg
V-ти курс: гл. ас. д-р Ивайла Божинова, i.bozhinova@phys.uni-sofia.bg
ФизкаI-ви курс: гл. ас. д-р Мирослав Радомиров, radomirov@phys.uni-sofia.bg
II-ри курс: доц. д-р Кирил Христов, khristov@phys.uni-sofia.bg
III-ти курс: доц. д-р Галин Гюлчев, gyulchev@phys.uni-sofia.bg
Инженерна физикаI-ви курс: доц. д-р Кирил Кирилов, kirilowk@phys.uni-sofia.bg
II-ри курс: ас. Атанас Н. Цонев, a_tzonev@phys.uni-sofia.bg
III-ти курс: доц. д-р Катерина Стоичкова, katys@phys.uni-sofia.bg
Астрофизика, метеорология и геофизикаI-ви курс: Евелина Захариева, ezaharieva@phys.uni-sofia.bg
II-ри курс: гл.ас. Гергана Д. Георгиева, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bg
III-ти курс: Евелина Захариева, ezaharieva@phys.uni-sofia.bg