Кандидатстудентска
Кампания 2021

Бакалавърски програми

Бакалавърската кандидатстудентска кампания е в ход.

Магистърски програми

Магистърската кандидатстудентска кампания ще започне скоро.

Докторантури

Набирането на кандидати за докторанти ще започне скоро.