Кандидатстудентска
Кампания 2021

Бакалавърска кампания

Бакалавърската кандидатстудентска кампания е в ход.

Магистърска кампания

Магистърската кандидатстудентска кампания e в ход.

Докторантури

Набирането на кандидати за докторанти ще започне скоро.